Norsk Brannvern - Om oss

Norsk Brannvern er en av Norges største brannforebyggende aktører. Vi er totalleverandør innenfor brannsikring.

Vår visjon

Vår visjon er at alle Norske hjem og arbeidsplasser skal være godt brannsikret. Vårt mål er at vi skal ha 0 døde i brann innen 2025.

Vår historie

Norsk Brannvern ble etablert 17 april 2002 av brødrene Geir og Petter Lindskog Mathisen. Selskapet har hovedkontor og lager i Bjørnstjerne Bjørnsons gate 92, 3044 Drammen. Størstedelen av arbeidene utføres av vår Osloavdeling med kontorer på Bryn.

Norsk Brannvern er en totalleverandør av brannforebyggende tjenester, og ønsker å differensiere oss i markedet ved å være en nyskapende og aktiv aktør innen brannvernarbeid.

Det handler om å sette brannsikkerheten i system. Klare rutiner og et kontinuerlig oppfølgingsarbeid vil kunne gi de resultatene man ønsker på den brannforebyggende siden. Både som eier og bruker av ethvert brannvernobjekt bør man være sitt ansvar bevisst.

Våre ansatte har høy kompetanse innenfor vårt fagfelt, og vi ønsker å fremstå som en kvalitetsbevisst leverandør av brannforebyggende tjenester. Norsk Brannvern har sunn økonomi og en stor etablert kundeportefølje i Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Akershus og Oslo.

Ansattbilde

En del av Prosero

Norsk Brannvern er en del av Prosero Security Group – Nord-Europas ledende sikkerhetsselskap.

Les mer om Prosero Security Group her. 

Våre fem grunnverdier

1) Forebyggende

Norsk Brannvern skal bli Norges største brannforebyggende aktør. Vi jobber preventivt for å hindre brann, hele tiden, hver dag, hele året. Vi skal ta initiativ, tenke nytt, men langsiktig og har stor tro på vår nullvisjon. Ingen vil dø av brann i fremtiden. Når mennesker dør i brann i Norge, har vi i brannmiljøet sviktet. Norsk Brannvern jobber konstant med å forebygge branner.

2) Offensiv

Norsk Brannvern skal være offensive, jobbe oppsøkende og gi mennesker et «puff» for å nå våre mål. Vi skal være tøffe nok og ha mot slik at folk våkner opp når vi ønsker å spre vårt budskap. Vi skal trigge mennesker til å forstå verdien av godt brannvernarbeid. Vi skal være ambisiøse og målbevisste, og våge å gå nye veier. Uten en offensiv holdning vil vi aldri få brannsikret alle hjem og arbeidsplasser.

3) Kunnskap

Norsk Brannvern skal gi rett kompetanse til rett tid. Brannfaget er enormt stort, og ingen person kan alt. Våre ansatte skal få personlig utvikling og kompetanser i den retning vi går. Som en totalleverandør innen brannvern skal vi finne kunnskap internt, eller hos våre samarbeidspartnere. Norsk Brannvern har en egen kunnskaps- og kompetansegruppe som har som misjon å støtte oppunder denne verdien. Kunnskap er en viktig nøkkel for å nå vår visjon.

4) Kvalitet

Norsk Brannvern skal ha rett kvalitet i alle ledd, og levere som avtalt. Fokus på god kommunikasjon både internt og eksternt for å avstemme forventinger. Kvalitet på produkter, utførelse og kommunikasjon skal bidra til at ansatte og samarbeidspartnere er stolt over det vi leverer. Den beste bedømmingen på kvalitet får vi trolig av våre kunder. Derfor har Norsk Brannvern en holdning til at alle våre kunder er tilgjengelige som referanser.

5) Respekt

Norsk Brannvern vil kun oppnå respekt fra våre kunder og leverandører ved å levere på våre ovenfor nevnte verdier. Vi skal ha respekt for den enkelte ansatt, kunde og leverandør, og være ydmyke ovenfor de ulike behov og ulike ønsker. Vi skal prate med hverandre istedenfor om hverandre. Vi skal behandle våre medmennesker, miljø og verdier med omtanke, lojalitet og respekt.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.