360, degree, rotate

Øv hvor du vil

Med kunstig virkelighet kan du øve der du ønsker.
Vi kommer til deres lokaler og gjennomfører øvelsen innendørs.

virtual, reality, glasses

Tidsbesparende

Gjennomfør én og én uten brudd i den daglige driften.
De ansatte kan være tilbake til arbeid i løpet av 10 minutter.

virtual, reality, image

Miljøvennlig

Ingen utslipp av slukkemiddel. Virituell brann og ingen røyk.
Ulike scenarioer som ligner deres arbeidsplass.

Realistisk brannøvelse ved hjelp av VR-teknologi

  • Gi dine ansatte en realistisk brannøvelse ved hjelp av VR-teknologi på en bærekraftig, kostnadseffektiv og realistisk måte.
  • Med VR-teknologi kan du oppleve brann på en trygg måte.
  • Kontakt oss om du har spørsmål
VR briller

Kunstig virkelighet

Deltakerne trener på å slukke en brann som oppleves virkelig. Du ser rommet og beveger deg fritt rundt i det. Du må peke strålemunnstykket i korrekt retning og du må holde riktig avstand. Først når du slukker med rett mengde og på riktig sted vil brannen slukke. Vi har fått flere tilbakemeldinger på at øvelsene med kunstig virkelighet oppleves som morsomt, lærerikt og virkelighetsnært. En fordel med slukkeøvelse i VR er at du får trent på flere ulike scenarioer med ulik vanskelighetsgrad. I tillegg ordner vi alt av oppsett og rigging av utstyr, samt tar i mot og registrerer deltakere. Dere kan komme én og én eller i små grupper av gangen for å redusere ventetid.

Send en forespørsel

Ønsker du å melde deg på et kurs eller en skreddersydd løsning som er tilpasset dine behov, ta kontakt!

Send en forespørsel

Ønsker du å melde deg på et kurs eller en skreddersydd løsning som er tilpasset dine behov, ta kontakt!