fbpx

Branningenører

Brannteknisk tilstandsanalyse

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk.

Brannstrategi /brannkonsept

Ved nybygg eller ombygning som berører branntekniske installasjoner stilles det ofte krav til brannteknisk prosjektering. Et bygningsprosjekt krever nøye planlegging før arbeidet kan iverksettes.

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll gjelder brannstrategien. Den omfatter verifikasjon for at målene for brannsikkerheten (krav gitt etter pbl, herunder byggeteknisk forskrift) er oppfylt, og beskrivelse av brannkonseptet.

Risiko-vurdering

For at brannsikkerheten skal ivaretas best mulig, er det viktig å gjennomføre en god risikovurdering. Med utgangspunkt i denne vurderingen skal det utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen.

Vår avdeling utfører flere typer tjenester for å hjelpe eier i å kartlegge branntekniske krav til deres byggverk. Vi kan blant annet tilby risikovurderinger, brannstrategi (nye bygg og ombygginger) og brannteknisk tilstandsanalyse (eksisterende bygg). Vi utfører også mindre oppdrag der vi kan komme på befaring og gi eier en pekepinn på hva som må/bør/anbefales å gjøre videre. Vi kan prosjektere for brannfaget i tiltaksklasse 1 og 2. Våre ingeniører har kontor i Oslo, men tar oppdrag i hele landet.