Elektro

Omkring 50 % av alle branner skyldes feil i det elektriske anlegget, feil på elektrisk utstyr, eller feil bruk av elektrisk utstyr.

En bedrift som har et mål om 0 antall drepte i brann, må altså inneha god kompetanse på dette området. Norsk Brannvern er installatørbedrift. Det vil si at vi kan hjelpe deg med alt du måtte ha behov for innen elektrotjenester. Foruten å ha dyktige ansatte selv benytter vi gode samarbeidspartnere på en rekke områder. Vi står alltid for at jobbene utføres etter avtale fra A til Å, og gir oss ikke før kunden er fornøyd.

Våre hovedsatsningsområder:

Brannalarmanlegg

God varsling er det viktigste for å redde liv og verdier, og bør derfor prioriteres høyt. Ikke alle vet at det er søknadspliktig å montere brannvarslingsanlegg, men det er faktisk det. Norsk Brannvern har sentral godkjenning både som prosjekterende og utførende, og sørger for at alt av papirarbeid blir i orden.

Norsk Brannvern leverer EN54-godkjenta anlegg som både prosjekteres og monteres etter Ns3960. Det er store forskjeller på kvaliteten på varslingsanlegg.

Se mer informasjon om dette på vår side om «Brannvarslingsanlegg», eller ta kontakt.

Elbiler og elsikkerhet

Salget av elektriske biler i Norge stiger kraftig. Dette øker behovet for ladesteder. Bilene skal lades både hjemme, på jobb og mens vi er ute på reise. Hvilken betydning har dette for elsikkerheten?

Ladeutstyr til elbiler representerer en ny belastning for våre elektriske anlegg. For at lading av elbiler skal foregå på en trygg og sikker måte er det derfor viktig å ta noen forhåndsregler. Lading av elbiler foregår over et lengre tidsrom med samme effekt. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen.

DSBs, NELFO, NEK og Norsk Elbilforening har utarbeidet en veileder om elbiler.

Denne veilederen er nyttig for alle som planlegger og monterer ladeutstyr for elbiler.

Overspenningsvern og finvern

Alle nye boliger har krav om overspenningsvern skal være montert.
Har du ikke overspenningsvern i ditt elektriske anlegg, anbefaler vi å ettermontere dette. Mange er ekstra redde for enkelte av sine elektroniske apparater. Ønsker du å ta ekstra godt vare på disse, anbefaler vi i tillegg til vanlig overspenningsvern at en går til anskaffelse av “finvern”.

Norsk Brannvern leverer og monterer overspenningsvern og finvern. Ta kontakt for å få en meget god pris på dette.

El-kontroller

Mange lurer på status på sitt elektriske anlegg. Flesteparten har service på bilen årlig, men hvor ofte kontrollerer de hjemmets viktigste installasjoner? Vi foretar el-kontroller til svært gunstige priser. Ta kontakt for tilbud.

Komfyrvakt

Les mer om komfyrvakt her

På komfyren tilberedes det daglig branner her til lands. Dette er det enkeltstedet hvor flest branner starter, og det er ikke uten grunn det er krav til komfyrvakt på nye installasjoner. En etter-installasjon utføres raskt og enkelt, og DSB anbefaler alle å installere dette. 35 % av alle branner «tilbredes på ovnen». Ta ansvar i dag, og sikre deg, din familie og dine sameiere i borettslaget på en god forebyggende måte – be om et tilbud – velg leverandør – monter.

DSB – OBRE -info om komfyrvakt

Norsk Brannvern leverer kvalitetsmessige gode komfyrvakter fra GARO

Mer informasjon om komfyrvakt, kan lastes ned på ulike språk her:
Brosjyrer om komfyrvakt

6-vei stikk/ flere faste stikkontakt punkt på vegg

Stadig flere elektriske apparater og utstyr settes inn i norske hjem. I eksisterende bygg mangler man ofte faste stikkontakter, og den enkle løsningen blir ofte skjøteledning på skjøteledning rundt om i boligen. Hvor mange watt tåler din skjøteledning?

Sikringsskap og termografi

Tiden flyr, og mange sikringsskap med skrusikringer har stått langt over tiden som anbefales. Vi oppgraderer ditt sikringsskap til topp moderne, sikkert og effektivt. Er du i tvil om status kan vi utføre een kartlegging, og eventuelt også termografi for å se etter svakheter i ditt sikringsskap.

For et uforpliktende tilbud.

TA KONTAKT