fbpx

Brannalarmanlegg

Sentral godkjenning

Norsk Brannvern har sentral godkjenning som prosjekterende og utførende når det gjelder brannalarmanlegg. Vi skreddersyr ledningsbaserte brannalarmanlegg, trådløse brannalarmanlegg eller kombinasjonsanlegg for ditt brannobjekt.
Norsk Brannvern kan montere svært moderne og stabile brannalarmer i boligsammenslutninger, næringsbygg og private boliger. Her er det mulig å få varsling fra sirener i bygget, samt varsling på egne telefonnummer, til fritt valgt vekterfirma, alternativt 110 sentralen (brannvesenet).
La Norsk Brannvern prosjektere et EN54-godkjent brannvarslingsanlegg for ditt bygg, eller etterspør hva annet som finnes på markedet av varslingsmuligheter. Tidlig og god varsling er det viktigste når det gjelder tekniske brannsikringstiltak.

 

Bruk rett kvalitet på rett sted

brannalarmanlegg

Norsk Brannvern anbefaler generelt alltid kablet brannvarslingsanlegg, montert i henhold til NS 3960 og Tek10/17.

Vi monterer hovedsakelig Elotec og Schneider kablede brannalarmanlegg. Montering er søknadspliktig, og vi vil hjelpe våre kunder med alt av papirarbeid opp mot kommunen. Anleggene har alle styringsfunksjoner man trenger, kan tilknyttes aspirasjonsdeteksjon der det trengs, sprinklersentral, trykkviftesystemer, branngardiner osv.
Kablet benytter vi Elotec sin Magnumserie, se produktark her:

Magnum 10
Magnum 25
Magnum 25 – Nettverksskisse
Dørholdemagnet m/ anker, sløyfedrevet
Adresserbar manuell melder
Analoge adresserbare detektorer

Denne type anlegg er påkrevet i nye bygg, samt borettslag/næringsbygg som har blitt pålagt montering av EN 54-godkjente brannvarslingsanlegg.

Fordeler

Kablede anlegg er stabile, enkle å betjene, og det er lett å se hvor detektorer et utløst. Elotec sine systemer kan kobles direkte til 110-sentral, til aspirasjonsanlegg eller ledelys, det er manuelle meldere, avstillerenheter og alt av teknisk tenkelige løsninger som finnes. Anlegget kan programmeres med bygårdsfunksjoner (forsinkelser fra enkelte detektorer).

Ulemper

Kablede anlegg har noe høy monteringspris da monteringen tar lengre tid enn trådløse anlegg.

Trådløs brannvarslingsanlegg
Trådløse brannvarslingsanlegg finnes i mange kvaliteter og prisklasser. Vi bruker både Elotec sine systemer for «røffe forhold» og Visonic sitt alarmanlegg for boliger. På Visonic alarmanlegg kan også innbrudd og vanndetektorer tilkobles. Det samme gjelder Icas trådløse brannvarslingsanlegg.

Fordeler

Oversiktlig sentral hvor man ser hvilke detektor som er utløst. Mulighet for forsinkelse av enkelte detektorer og mulighet for å koble til manuelle meldere. Kan skru av anlegget ved sentral.

Ulemper

Trådløse anlegg er mer følsomme for temperaturforandringer og elektronisk støy. Det må byttes batterier i alle detektorer og det er begrensinger på antall enheter som kan kobles til hver sentral. Erfaringsmessig er det mer feil med trådløse anlegg, kontra kablede brannvarslingsanlegg.

Seriekoblede røykvarslere
Seriekoblede røykvarslere (trådløst) finnes i en rekke varianter med ulik kvalitet og brukervennlighet. Norsk Brannvern bruker hovedsakelig Deltronic røykvarslere.

Fordeler

Piper en varsler piper alle. Det er pausefunksjon og mulighet for å avstille enkelte detektorer. En billig løsning sammenliknet med alarmanlegg.

Ulemper

Det er ikke mulig å se hvor det brenner uten fysisk å se på hver røykvarsler. (Den som er utløst lyser konstant, de andre varslerne blinker raskt ved alarm). Det må byttes batterier minst en gang årlig. Trådløs teknologi er mer følsom overfor elektronisk støy og temperatursvingninger.

Røykvarsler
Vanlig enkeltstående varslere er den billigste måten å sikre seg på. Vi anbefaler bruk av optiske røykvarslere. I boenheter bør man ha varslere på alle lukkede rom (unntatt bad).

Fordeler

Enkel å montere. Billig pris.

Ulemper

Høres kun i nærheten av der den piper.

Standardvedlegg til alle våre alarmtilbud

Norsk Brannvern anbefaler alle kunder å ha en serviceavtale på brannvarslingsanlegget.

Norsk Brannvern anbefaler i alle tilfeller et fulldekkende kablet brannvarslingsanlegg ihht. TEK10. Dette er søknadspliktig opp imot kommunen. Norsk Brannvern sørger for at brannvarslingsanlegget blir prosjektert, utført og kontrollert ihht. gjeldende lovverk. Alle nyoppførte bygg har krav om fulldekkende brannvarslingsanlegg ihht TEK10. I Forskrift om Brannforebygging, omtales det hvordan eksisterende bygg skal oppgraderes opp til nåværende sikkerhetsnivå innenfor såkalte praktiske, forsvarlige og økonomiske rammer (§ 5 FOB). Norsk Brannvern gjør oppmerksom på at det må påberegnes feil og unødvendige alarmer på brannvarslingsanlegg, uavhengig av leverandør. Både når det gjelder ledningsbaserte og trådløse anlegg. Dette kan komme av ytre forhold slik som støvpartikler, radiopåvirkning, temperatursvingninger, elektriske forstyrrelser, menneskelig påvirkning eller annet. Norsk Brannvern vil gjøre sitt aller ytterste for å minimere antallet feil alarmer / tekniske problemer på anlegget. Ledningsbaserte anlegg er etter vår erfaring mindre utsatt for feil og unødvendige alarmer enn de fleste trådløse anlegg. Dog er det viktig å understreke at det er nokså normalt at dette forekommer på større anlegg. Norsk Brannvern vil gjennomføre en årlig service dersom serviceavtale foreligger. Serviceavtalen dekker et årlig besøk. Utover dette vil kunde bli fakturert etter enhver tid gjeldende satser. Serviceavtalen med Norsk Brannvern gjør at man oppnår 15 % rabatt på teknikerens timesats ved feilutrykninger når dette eventuelt skjer. Fakturering for feil / tekniske problemer vil først være aktuelt etter idriftsettelsesdato.

Ved feil på brannvarslingsanlegg av ulike typer anbefaler vi å se på vår YouTube kanal for hvordan «normalfeil», brukerfeil, batteribytter osv. kan foretas og forebygges av bruker selv.

For en befaring / prosjektering av anlegg for deres bygg.

Ta kontakt