Godkjente - Brannalarmanlegg

Vi monterer FG-godkjente EN 54 brannalarmer etter NS 3960 som tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til sikkerhet.

 

Brannanlegg

Moderne - Brannalarmanlegg

Norsk Brannvern tilbyr både ledningsbaserte og trådløse brannalarmanlegg for ditt brannobjekt.

Norsk Brannvern monterer moderne og stabile brannalarmanlegg i boligsammenslutninger, næringsbygg og private boliger. Moderne brannalarmanlegg har mulighet til å kobles direkte til vekterfirmaer eller brannvesen, samt at en kan ha overvåkning i sanntid.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud der vi prosjekterer ditt nye EN-54-godkjente brannalarmanlegg. Tidlig og god varsling er det viktigste for å redusere rømningstiden ved en eventuell brann, og det viktigste tekniske tiltaket.

Norsk Brannvern er en totalleverandør på alt av brannsikring, også på brannalarmanlegg. Vi prosjekterer, designer og installerer brannalarmanlegg, samt gjennomfører årlig service. Når du benytter deg av oss som din leverandør av brannalarmanlegg, foretar vi den fysisk installasjon, samt at vi programmerer og idriftsetter brannalarmanlegget.

Kontroll av brannalarmanlegg

Alle brannalarmanlegg skal ha en årlig kontroll. Her er det krav til at denne skal utføres av et godkjent firma. En slik kontroll gjennomføres etter NS 3960 og innebærer blant annet funksjonsprøving av sentralutstyr, detektorer og styringsfunksjoner.

Under en årlig kontroll skal det sikres brannalarmanlegget fungerer som det skal og at dekningsområde er ivaretatt når det gjelder eventuelle endringer i bygning og bruk. Ved å benytte et sertifisert selskap til å utføre årlig kontroll av et brannalarmanlegg vil man kunne forlenge levetiden og redusere driftskostnadene.

Brannskap
Brannvernannleg

Vedlikehold av brannalarmanlegg

Dersom det skulle oppdages mangler eller feil på deres brannalarmanlegg, bør dette rettes opp i snarest. Det er eiers plikt å sørge for at det blir gjennomført service på brannsikringstiltakene, slik at installasjonene fungerer som de er tiltenkt.

Vedlikehold av brannalarmanlegg må utføres av personell med faglig kompetanse og dette arbeidet skal dokumenteres.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.