Varme Arbeider kurs

Sertifiseringen for varme arbeider er gyldig i fem år, og må etter hver periode fornyes. Er ditt oppdatert?

Alle som benytter maskiner eller utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann, er av forsikringsbransjen pålagt å inngå sertifiseringsordning for varme arbeider. Dersom du jobber med varme arbeider er det ditt ansvar å sørge for at du har sertifisering som dokumenterer at du har innsikt i hvilken risiko dette innebærer og vet å utføre arbeidet på en sikker og brannforebyggende måte.

Norsk Brannvern tilbyr sertifiseringskurs i brannvern for utførelse av varme arbeider. I dette kurset vil vi gjennomgå gjeldende regelverk, gi en teoretisk innføring i brann, risikoen utførelse av varme arbeider medfører, samt gi dere en praktisk øvelse i slukking av brann.

Under kan du se en oversikt over våre kommende kurs. Klikk deg inn på kursdatoen som passer for deg, og fyll ut påmeldingsskjema. Bedriftsinterne kurs kan avholdes når det passer for deg og dine ansatte, vi gir gunstige rammeavtaler til større virksomheter. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat så vil vi se hva vi kan gjøre for deg.

Les mer: Sikkerhetsforskrift-Varme-arbeider

Kursoversikt, følg lenkene under for å melde deg på:

Kurs
Sveiser
Vinklesliper