Brann­slukning

Brannslukning

Pulverslukker Brannslukker Skumslukker

6 liter skumslukkere får påklistret kontrolletiketter

I alle norske boliger er det påkrevd med slokkeutstyr. Dette er enten en håndslokker med 6 kg pulver, 6 liter skumslokker med minimum effektivitetsklasse 21A, eller en permanent tilkoblet husbrannslange. Denne må være formfast med en innvendig diameter på minimum 10 mm. Dette utstyret må både kontrolleres og foretas service på i henhold til NS3910 (utarbeidet av Rådet for håndslokkere).

Norsk Brannvern anbefaler en kombinasjon av brannslange, pulverapparat på soverom, og skumapparat i forbindelse med kjøkken/stue.
I svært mange hjem begynner pulverapparatene å bli over ti år (påbudt i 1990). Det mest vanlige er pulverapparat, men ofte er skumapparat å foretrekke da disse gir langt mindre slukkeskader enn pulverapparatene. Norsk Brannvern anbefaler i stor grad skumslokkere fremfor pulverslukkere.
Tilgjengelighet og effektivitetsklasser er viktigste kriterier for slokkere.

Vanlige pulverapparater medfører ofte sekundærskader og økte tap på grunn av pulverstøvet som trenger inn i både apparater, tekniske installasjoner, møbler og tilstøtende rom. Skumslukkere inneholder lettskum og vann, og har en rekke positive egenskaper ved brannslukking:

  • Dekker over det brennende objektet og fjerner oksygenet.
  • Meget god kjølende egenskap.
  • Lett å samle opp etter brann, samt små sekundærskader.

Norsk Brannvern fører alt av brannslukningsutstyr. Dette er noe av det vi har på lager:

Informasjonsfilm om slokking

Lovpålagt kontroll og service

Mange tror at apparatet er fullt funksjonelt bare pilen (trykkindikator) viser grønt.
Dette er ikke tilfelle!
I næring er det pålagt årlige kontroller, – i bolig hvert femte år.

Brannklasser

Slukkeklasser for ulikt slukkemateriell. Det er viktig å montere rett slukkemateriell på rett sted. Ulike håndslukker har sine fordeler, og brannslanger har sine fordeler. Slukkeeffekt er også avgjørende for kvaliteten på den enkelte håndslukker. Se og lær mer om brannklasser i vår opplæringsfilm her: https://norskbrannvern.no/kurs-og-opplaering/#film

Presisering: Vann kan også slukke brann i elektriske artikler, men det avhenger av rent vann. Utvis derfor forsiktighet ved bruk av vann. Normalt vann i brannslangen i norske hjem, vil fungere på El- branner i boliger og normale næringslokaler.

Effektivitetsklasser

Slukkeapparater har ulike effektivitetsklasser, dette er det viktig å være klar over.
På alle slukkeapparater skal det stå oppgitt effektivitetsklasse. Dette gjelder både for brannklasse A og brannklasse B.

Illustrasjon av slokkeeffekt

Norsk Brannvern selger slukkeapparater med effektivitetsklasse opp til 55A, som er det beste en finner på markedet i dag.

Har du et skumapparat i din boenhet som eneste godkjente slukkeutstyr, er det viktig å vite at dette må være merket med minimum 21A.

Slukkeapparatene er testet mot A-bål og B-bål for å kunne fastsette effektivitetsklasse.

Er et slukkeapparat godkjent for 13A, vil det si at det klarer å slukke et A-bål som er 1,3 meter langt. Er et slukkeapparat godkjent for 55A, vil det si at det klarer å slukke et A-bål som er 5,5 meter langt. 

Er et slukkeapparat godkjent for 21B, vil det si at det klarer å slukke et B-bål som består av 21 liter brennbar væske (i testen brukes heptan). Tilsvarende vil et slukkeapparat med effektivitetsklasse 233B kunne slukke et B-bål som består av hele 233 liter brennbar væske.

Nedenfor kan du se en film der If sikkerhetssenter advarer mot slukkeapparater med dårlig effektivitetsklasser.

 

Feil på utstyr

Det kommer jevnlig frem utstyr som hverken er godkjent, eller som fungerer i henhold til forventet bruksområde.
Disse kan være direkte livsfarlige.

Det er registrert feil på enkelte kullsyreslukkere – Co2. Dette er av merket Skuteng og Housegard 2kg og 5kg aluminiumsbeholdere.
OBS! Dette gjelder ikke pulverslukkere eller skumapparater.
Dersom du har en slik slukker kan du ta kontakt med oss på e-post  eller ringe oss på 32 27 35 28.

Et eksempel på hvor store konsekvenser feil kan få, kan sees i denne artikkelen:
Alle Oslo-skolene er i dag blitt evakuert.

 

For kontroll av sertifisert personell

TA KONTAKT