Brannslukning - I alle norske boliger er det påkrevd med slokkeutstyr.

Pulver, skum og brannslange.

I alle norske boliger er det påkrevd med slokkeutstyr. Dette er enten en håndslokker med 6 kg pulver, 6 liter skumslokker med minimum effektivitetsklasse 21A, eller en permanent tilkoblet husbrannslange. Denne må være formfast med en innvendig diameter på minimum 10 mm. Dette utstyret må både kontrolleres og foretas service på i henhold til NS 3910 (utarbeidet av Rådet for håndslokkere).

Norsk Brannvern anbefaler en kombinasjon av brannslange, pulverapparat på soverom, og skumapparat i forbindelse med kjøkken/stue.
I svært mange hjem begynner pulverapparatene å bli over ti år (påbudt i 1990). Det mest vanlige er pulverapparat, men mange foretrekker skum siden disse gir langt mindre slukkeskader enn pulverapparatene.

Pulverapparater medfører ofte sekundærskader og økte tap på grunn av pulverstøvet som trenger inn i både apparater, tekniske installasjoner, møbler og tilstøtende rom. Skumslukkere inneholder lettskum og vann som enkelt kan tørkes opp etter bruk.

dddede

Brannslukning - Brannklasser

 • Det er viktig å montere rett slokkeutstyr på rett sted.
 • Alle slokkere er merket med hvilke brannklasser det kan slokke.
 • De ulike brannklassene er A, B og C.
 • A står for faste, organiske materialer, som for eksempel tre, papir, tekstiler og lignende.
 • B står for brannfarlige væsker som for eksempel bensin, olje og lakk.
 • C står for brann i gass, som for eksempel propan, metan eller butan.

Brannslukning - Effektivitetsklasser

 • Slokkeeffekt beskriver hvor effektiv slokkeren er mot ulike typer branner. Jo større tall, dess større brann kan den slokke.
 • For brannklasse A måles slokkeeffekt etter et standardisert trebål som er 50×50 cm. Er apparatet for eksempel merket med 21A, vil det si at det skal klare å slokke et slik bål som er 2,1 meter langt.
 • For brannklasse B måles slokkeeffekt etter hvor mange liter brennbar væske apparatet klarer å slokke.
 • For brannklasse C er det ikke noe standardisert måte å bli målt på. Enten kan apparatet slokke gassbrann eller ikke.
 • Det finnes også andre enkelte apparater som kan slokke brann i animalske og vegetabilske oljer, som for eksempel matolje.
  Disse er merket med klasse F.
Branndiagram
Mann bærer brannslukningsapparater

Kontroll og service

Mange tror at apparatet er fullt funksjonelt bare pilen (trykkindikator) viser grønt. Dette er ikke tilfelle! I næring er det pålagt årlige kontroller og i boliger hvert femte år. Få kontroll av sertifisert personell, ta kontakt.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.