Brannmenn med brann i bakgrunn

Norsk Brannvern er en totalleverandør av brannteknisk
utstyr, brannvernarbeid og direkte varslingsløsninger

Vi trygger liv og eiendom

Barn med mor

VÅR VISJON
Norsk Brannvern skal sørge for at alle norske hjem og arbeidsplasser er godt brannsikret

Røykvarsler

Vi legger vekt på
Kunnskap og Kvalitet

Gammel dame

Vi har fokus på det som virkelig betyr noe
Eldre er en utsatt risikogruppe

0 døde i brann!

Norsk Brannvern har en visjon om at alle Norske hjem og arbeidsplasser skal være godt brannsikret. Vi har også et mål om at vi skal ha 0 døde i brann innen 2025.

Brannsikkerhet satt i system

Sys­tema­tisk brann­sikkerhet i deres bolig­sammen­slutning

La oss hjelpe til med å sette brannsikkerheten i system i ditt borettslag, sameie eller velforening. Det er styrets ansvar å gjennomføre tiltak som ivaretar sikkerheten til beboere i borettslag og sameier.

Brannslokkingsapparater

Bistår brannvern­leder i din bedrift

La oss bli din samarbeidspartner og totalleverandør innen brannsikkerhet. Eiers ansvar, brukers ansvar. Vi hjelper til med ansvars- og oppgavefordeling.

Skilt møtepunkt

Har du kontroll? Følger du loven?

Norsk Brannvern utfører brannvernarbeid for både bedrifter og
boligsammen­slutninger
(borettslag, sameier og vel)
. Det er ikke alltid like enkelt å vite om man har sikret seg forskriftsmessig. Vi kan hjelpe til med å få oversikten gjennom en brannteknisk tilstandsanalyse.

Se Forskriften

Norsk Brannvern team