Byggtek - Det markedsledende systemet for systematisk brannsikkerhetsarbeid.

Byggtek er skybasert og du har alltid tilgang til tjenesten. Som bruker av Byggtek får du tilgang til et moderne system som forenkler og systematiserer arbeidet med HMS.

Byggtek
Mann bærer brannslukningsapparater

Byggtek - Vi forenkler ditt systematiske HMS-arbeid!

Med Byggtek, Norsk Brannverns web-baserte HMS-system, har det aldri vært enklere å gjennomføre egenkontroller, få oversikt over avvik, fordele ansvar med mer. I tillegg får du alt samlet på ett sted. Byggtek er skybasert og du har alltid tilgang til tjenesten. Det er mulig å jobbe offline dersom du ikke har nett. Når du er på nett igjen, lastes alt som er gjort i mellomtiden automatisk opp mot serveren.

Ved bruk av Byggtek får du en kvalitetssikring av ditt systematiske HMS-arbeid samt en eksklusiv sporbarhet av kontroller, avvik og utbedringer. I internkontrollforskriften § 4 står det at plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler “den som er ansvarlig for” virksomheten. Med dette menes virksomhetens ledelse/eier. Med Byggtek er det enkelt å innføre gode rutinger og å utøve egenkontroller i forbindelse med internkontrollen. Alt blir lagret digitalt i skyen og vil alltid være oppdatert til dagens situasjon. Vi, sammen med dere, skaper rutiner, prosjekterer, oppretter skriftlige redegjørelser, brannvernspolicy, egenkontrollskjema, ansvarsfordeling, regler for brannvern m.m. Byggtek trenger ikke kun benyttes til brannvern. Her får du et komplett HMS-system tilpasset ditt behov.

Digitale enheter symbol

Digitalt

Egenkontroller gjennomføres enkelt og smidig ved hjelp av nettbrett eller telefon.

Symbol

Enkelt

Lett og oversiktlig system med enkel og smidig navigering.

måle symbol

Tidsbesparende

Raskt og enkelt! All dokumentasjon samlet på ett og samme sted.

Sky / Cloud Service - Symbol

Skybasert

Du har alltid tilgang til Norsk Brannverns Byggtek.

Byggtek - Gjør arbeidet med HMS enkelt

Som bruker av Byggtek får du tilgang til et moderne system som forenkler og systematiserer arbeidet med HMS. De vanligste grunnene til av våre kunder velger vårt system:

  • Egenkontroller gjennomføres enkelt via nettbrett eller smarttelefon.
  • Klikkbare tegninger som enkelt guider kontrolløren gjennom kontrollrunden
  • Raskt og enkelt. Våre kunder gir tilbakemeldinger på at de sparer masse tid.
  • All dokumentasjon samlet på ett sted.
  • Under kontrollrunder kan arbeidsordre sendes direkte for å utbedre feil og mangler.
  • Skybasert system, som vil si at du alltid har tilgang til Byggtek.
  • Oversiktlig system med enkel og smidig navigering.
Brannslukker
Teknisk tegning

Byggtek - Ulike bygg i samme system

Dersom du har flere ulike bygg, kan du enkelt bytte mellom hvilket bygg du er inne på i Byggtek. Du kan også se hvordan status er totalt, feks for en hel kjede.
På forsiden får du raskt oversikt med diagrammer som viser info om avvik, om planlagt opplæring er gjennomført, status når det gjelder service på slokkeutstyr osv.

Har du spørsmål om Byggtek eller lurer på om dette er noe for din bedrift? Ta kontakt, vi hører gjerne fra deg.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.