Norsk Brannvern - Passiv brannsikring

Norsk Brannvern har egen tømreravdeling som utfører alt av passive brannsikringstiltak. Dette gjelder:

  • Branntetting av vegger
  • Montering av brannsikre dører
  • Dekker og gjennomføringer
  • Brannskiller med mer
Brannvernsutstyr
Brann

Passiv brannsikring - Branntetting

Ofte er det slik at små hull fører til store branner. For å gjennomføre en god branntetting, er en avhengig av å benytte gode produkter og at arbeidet utføres korrekt.

Norsk brannverns serviceteknikere oppdager ofte at det i borettslag og næringsbygg er blitt utført gjennomføringen som kabler, rør og ventilasjonsanlegg uten at branntetting er gjennomført eller at det er blitt gjort dårlig arbeid. Branncellen er med det brutt, og vil ikke fungere. Derfor er det ekstremt viktig å branntette ordentlig når man har laget hull og dermed ødelagt en branncelle. Et lite hull er nok til at brannen sprer seg raskt og ikke holder seg innenfor én branncelle.

Krav til branntetting gjelder både nybygg og dersom du oppgraderer et eksisterende bygg. Husk også å alltid ha oppdaterte branntekniske tegninger, slik at du enkelt ser hvor brannskillene i bygget er og dermed hvilke krav det er til branntettingen.

Er deres brannceller tette?

Norsk Brannvern har mulighet til å oppgradere alle bygg på det branntekniske. Ofte trengs det branntetting i eldre bygg. Både gamle dører, rørgjennomføringer, settninger i bygg, ventilasjonskanaler osv vil gi svekkede eller ubrukelige brannceller. Eiers ansvar i eksisterende bygg presiseres i Forskrift om brannforebygging §8. Eiers ansvars, både for opprettholdelsen av det branntekniske, samt krav til oppgradering «innenfor en økonomisk forsvarlig ramme», er vektlagt. Vår tømreravdeling hjelper deg gjerne med passive brannsikringstiltak. Er du usikker på om deres brannceller er tette, står også våre branningeniører til disposisjon for å bistå med å kartlegge branntekniske krav til deres byggverk.

Trappeoppgang - brannslokkingsapparat
trapp

Branndører

Norsk Brannvern kan tilby alle typer branndører. Branndører til alle risikoklasser og brannklasser, samt inspeksjonsluker med og uten brannkrav. Vi leverer og monterer:

  • Ytterdører
  • Innerdører
  • Entredører
  • Terrassedører
  • Svalgangsdører
  • Leilighetsdører til borettslag og sameier

Dører i gamle bygårder ønskes gjerne utført med samme stil som i byggeåret. Disse kan leveres som tilnærmet lik eller kopi. Dører kan leveres med eller uten glass i dørblader og overfelt.

Brannisolering

Norsk Brannvern tilbyr brannisolering av bærende stålkonstruksjoner. Uisolert bærende stål har ingen brannklasse slik at bærende stål må brannisoleres med godkjent produkt. Vi brannisolerer med bl.a. steinull, brannmaling og harde plater.

Trenger du beregninger av brannmotstand innenfor R30 – R240 ta kontakt med oss allerede under prosjekteringen. R30 betyr at stålet skal tåle/ opprettholde bæreevnen etter en brann i 30 minutter med temperatur på opptil 849 grader. Og når vi vet at stålet får mindre bæreevne under høye temperaturer, er brannisolering nødvending i mange byggkonstruksjoner.

trappoppgang
Barn i vindu

Brannglass

Norsk Brannvern tilbyr alle typer brannglass. Vi tilbyr kvalitetsprodukter fra flere ledende produsenter av brannglass i både Norge og utlandet.

Vi tilbyr brannvinduer i brannskillende konstruksjoner samt vinduer i innvendig hjørne på grunn av brannsmitte.

For en uforpliktene prat med vår tømreravdeling

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.