Brannsikring - Næring

Få kontroll på alle forhold innen brannsikkerhet, brannvern og forebygging. Vi hjelper dere å komme i gang og med å få oversikten.

Norsk Brannvern AS har mange års erfaring innenfor brannsikring av næringseiendom.

Vi leverer mange tjenester og produkter inkludert kurs og opplæring for dine ansatte. Ta kontakt om du ønsker hjelp.

Oslo

Dette sier kundene

“Vi i Varner benytter Norsk Brannvern som brannvernleder på vårt servicekontor på Billingstad. De ser over dokumentasjon, utfører opplæring og har systematiske ettersynsrunder på bygget. Dette gir meg som ansvarlig driftstekniker god oversikt og en samarbeidspartner å diskutere brannsikkerhet med. Norsk Brannverns rapporter og dokumentasjon gjør jobben min lettere.”
Øystein Kilding

ØYSTEIN KILDING
Varner

Diagram organisatoriske tiltak

Brannvern næring organisatoriske og tekniske tiltak

Brannsikkerhet er bygget opp av både tekniske og organisatoriske tiltak. Disse avhenger som oftest av hverandre.

Et eksempel på dette er at dersom man installerer brannalarmanlegg (teknisk tiltak), så må man også ha et organisatorisk tiltak i form av en vedlikeholdsavtale og årlig service for at dette skal kunne fortsette å være et godt brannsikkerhetstiltak i fremtiden.

I tillegg må rednings- og beredskapsplaner være på plass for å sikre effektiv rømning av bygget dersom alarmen går.

Totalleverandør innen brannvern

Som en totalleverandør innen brannsikkerhet, hjelper vi mange eiendoms-forvaltere med alt innen både organisatoriske og tekniske tiltak. La oss hjelpe dere å komme i gang med minste lovpålagte krav til lavest mulig pris.

Norsk Brannvern AS har mange års erfaring innenfor brannsikring av næringseiendom. Vi leverer mange tjenester og produkter inkludert kurs og opplæring for dine ansatte. Ta kontakt om du ønsker hjelp.

Sikringsskap
betenkt mann ved laptop

Har dere kontroll på brannsikkerheten?

Over 90 % av alle bedrifter oppfyller ikke i dag minimumskravene i forskriftene. Gjelder dette også dere? Vi opplever at mange ikke har kontroll på sine bygg. Som regel er det ikke samsvar mellom dokumentasjon og det fysiske oppsettet ute hos bedrifter.

Norsk Brannvern kan hjelpe dere med å imøtekomme alle lovpålagte krav, og sørge for at din næringseiendom er et trygt sted for deres ansatte.

Noe av det vi kan tilby

Brannslukningsapparat symbol

Kontroll av slokkeutstyr

Vi har kompetente ansatte som kontrollerer og gjennomfører service på håndslokkere, brannslanger, slokkeanlegg, med mer.

Brannalarm symbol

Brannalarmanlegg

Vår elektroavdeling både monterer og gjennomfører årlig service av brannalarmanlegg. Vi er installatørbedrift og gjennomfører alt innen elektroarbeid.

Brannmann symbol

Brannvernleder

Vi har en rekke brannvernledere med lang erfaring som bistår bedrifter med brannvernlederjobben og sørger for at dere sikrer dere forskriftsmessig.

hode tannhjul Symbol

Branningeniører

Våre branningeniører utarbeider branntekniske tilstandsanalyser. Et slikt dokument er selve fundamentet for videre brannsikkerhetsarbeid. Her får man oversikt over hvilke tiltak som må gjennomføres i prioritert rekkefølge.

Brannslukning symbol

Kursing

Vi holder brannøvelser, slokkeøvelser og evakueringsøvelser ute hos bedrifter slik at de ansatte handler raskt og korrekt dersom uhellet er ute.

Diagram symbol

Branntekniske tegninger

Har dere oppdaterte tegninger over deres bygg? Vår tegneavdeling jobber daglig med å lage blant annet orienteringsplaner og rømningsplaner.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.