fbpx

Brann­vern nærings­eiendom

Over 90 % av alle bedrifter oppfyller ikke i dag minimumskravene i forskriftene. Gjelder dette også dere?

Vi opplever at mange ikke har kontroll på sine bygg. Som regel er det ikke samsvar mellom dokumentasjon og det fysiske oppsettet ute hos bedrifter. Norsk Brannvern kan hjelpe dere med å imøtekomme alle lovpålagte krav, og sørge for at din næringseiendom er et trygt sted for deres ansatte.

Mange har ikke tilstrekkelig tid eller kunnskap til å sette dette i et system som gjør at dere trygger bygget og virksomheten. Som en profesjonell tredjepart vil Norsk Brannvern kunne hjelpe med å gi dere nødvendig kunnskap, god dokumentasjon, og praktiske øvelser som vil trygge deg og deres ansatte. Vi setter holdninger i fokus, og jobber med å få et godt system i brannvernarbeidet. Våre suksesshistorier dreier seg i hovedsak om at vi sammen med beboere og ansatte unngår branntilløp på grunn av gode rutiner, bevissthet og informasjon.

  • Har du et brannteknisk konsept for bygget, og kontroll på dagens tilstand?
  • Har du branntekniske tegninger av ditt bygg?
  • Har du service og kontrollavtaler på alle tekniske installasjoner i bygget?
  • Har du et mål for brannsikkerhetsarbeidet?
  • Har du en risikoanalyse av virksomheten som drives i og av bygget?
  • Har du en tydelig organisering av brannvernet i bygget?
  • Har du et fornuftig avvikssystem i bygget?

Dersom et eller flere av svarene på spørsmålene i denne sjekklisten er nei, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat slik at vi kan bidra med at dere kommer i mål med dette.

Brannøvelse Næringseiendom Norsk Brannvern

Brannøvelse

Montering av røykvarsler Norsk Brannvern

Montering av røykvarsler

Programmering av brannsentral brannvarslingsanlegg Norsk Brannvern

Programmering av brannvarslingsanlegg

Mange har ikke tilstrekkelig tid eller kunnskap til å sette dette i et system som gjør at dere trygger bygget og virksomheten. Som en profesjonell tredjepart vil Norsk Brannvern kunne hjelpe med å gi dere nødvendig kunnskap, god dokumentasjon, og praktiske øvelser som vil trygge deg og deres ansatte. Vi setter holdninger i fokus, og jobber med å få et godt system i brannvernarbeidet. Våre suksesshistorier dreier seg i hovedsak om at vi sammen med beboere og ansatte unngår branntilløp på grunn av gode rutiner, bevissthet og informasjon.

Les mer: Forskrift om branforebygging (veiledning), og internkontrollforskriften

For å få et kostnadsfritt veiledningshefte tilsendt i PDF

Ta kontakt