Er du trygg på at din bedrift skal kunne reagere på en riktig måte dersom ulykken skulle inntreffe?

Norsk Brannvern har igjennom 15-års erfaring i bransjen erfart at det finnes mange forskjellige behov for å kunne sørge for en god og helhetlig tilnærming til brannvernarbeid og sikkerhet i viksomheter og bygg. Våre instruktører har derfor ulike bakgrunner som gjør at vi kan skreddersy en løsninger for akkurat dine behov, slik at dere får satt brannvernarbeidet og sikkerheten i et godt system. Vi sørger for at dere har det dere behøver i form av kurs og dokumentasjon til å trygge dere selv og de rundt dere. Uansett hvilket nivå deres brannvernarbeid er på, vil vi kunne komme inn som en profesjonell tredjepart og gi dere gode evalueringer og sikre at deres ansatte er trygge på at de har den nødvendige kompetansen til å reagere raskt og riktig dersom ulykken skulle inntreffe. Vi vil kunne identifisere hvor dere i dag har forbedringspotensial, og sammen med dere sørge for at dette arbeidet gjøres på en profesjonell og effektiv måte.

Foredrag

Send en forespørsel

Ønsker du å melde deg på et kurs eller en skreddersydd løsning som er tilpasset dine behov, ta kontakt!

Send en forespørsel

Ønsker du å melde deg på et kurs eller en skreddersydd løsning som er tilpasset dine behov, ta kontakt!