Norsk Brannvern - Evakueringsøvelse

Visste du at et branntilløp utvikler seg til overtenning i løpet av fire til fem minutter? Hvor lang tid vil du bruke på å evakuere ditt bygg?

Norsk Brannvern bidrar med gjennomføringen av evakueringsøvelser i alle typer bygg. For å sørge for at alle skal komme seg raskt i sikkerhet er det viktig å kunne oppdage en brann så tidlig som mulig. Tiden fra alarmen utløses til den enkelte starter evakuering kalles reaksjonstid. Denne reaksjonstiden reduseres betydelig ved å øve jevnlig, samt ha riktige holdninger og rutiner. I en evakueringsøvelse vil vi først opprette en branninstruks dersom du allerede ikke har dette. Denne branninstruksen vil selvfølgelig være tilpasset deg og ditt bygg. Videre vil vi i henhold til denne branninstruksen øve på gjennomføringen av evakueringen sammen med dere. Som en profesjonell tredjepart vil vi kunne påpeke hvor i gjennomføringen dere har forbedringspotensial, slik at evakueringen skal kunne være så effektiv som mulig. Vi vil gjøre en grundig evaluering i samarbeid med kunde. Alle virksomheter er pålagt å dokumentere HMS-arbeid skriftlig, en dokumentasjon på gjennomført brannøvelse kan inngå i dette. Norsk Brannvern utarbeider denne dokumentasjonen etter øvelsen er avholdt.

Collage - Evakueringsøvelse
Tilgjengelig rømningstid diagram

Kilde: DSB

Skreddersy en evakueringsøvelse

Å avholde en evakueringsøvelse vil være med på å gi en bevissthet blant ansatte eller beboere slik at de allerede vet hvordan de skal reagere dersom en ulykke skulle inntreffe, noe som vil være med på å spre trygghet. Vi vet av erfaring at det er ganske ulikt hvor gode rutiner ulike virksomheter og boligsammenslutninger har rundt evakueringsøvelser. Uansett hvilket nivå dere er på, vil Norsk Brannvern kunne hjelpe deg skreddersy en evakueringsøvelse som er tilpasset deres behov. Kompleksiteten på deres virksomhet og bygg vil være avgjørende for hvor hyppig en evakueringsøvelse bør gjennomføres, men vi anbefaler alle å ha en årlig øvelse som et minimum.

Send en forespørsel

Ønsker du å melde deg på et kurs eller en skreddersydd løsning som er tilpasset dine behov, ta kontakt!

Send en forespørsel

Ønsker du å melde deg på et kurs eller en skreddersydd løsning som er tilpasset dine behov, ta kontakt!