Brannsikring - Gamle bygårder

Mange av våre eksisterende kunder kategoriseres under de såkalte 1890-bygårdene i Oslo sentrum. Dette er bygårder som Oslo brann- og redningsetat har et omfattende tilsyn av.

Flere tusen bor i bygårder som er livsfarlige dersom det skulle oppstå brann. Eksempler på hva dette skyldes er utette dører, trapperom som er fulle av skrot, utkoblede eller ikke eksisterende brannalarmanlegg, ødelagte røykvarslere, gjenmurte rømningsveier og gjennomføringer av kabler og rør som ikke er branntettet.

Veldig mange eldre bygårder har kun ett trapperom. At det bare finnes én rømningsvei utgjør en stor risiko for beboerne. Mellom etasjer og i trapperom er det som regel treverk, og veldig få av gårdene er oppgradert til dagens standard. En brann i en slik bygård vil spre seg enormt raskt, og derfor er det ekstremt viktig at brannsikkerheten tas på alvor.

Ønsker du mer informasjon eller en kostnadsfri befaring?

Branningeniør
Sikringsskap servicearbeider

Brannsikring - Elektro

Veldig mange branner starter i det elektriske. Norsk Brannvern er installatørbedrift, som vil si at vi er registrert i Elvirksomhetsregisteret. Vi kan bistå dere med alt av elektrisk arbeid.

Brannsikring - Slokkeustyr

Nytt manuelt slokkeustyr klart til å bli montert i trapperom. Mange bygårder har ikke noe manuelt slokkeustyr i fellesareal, og ofte er det gammelt utstyr som er utgått på dato og med lavere slokkekapasitet enn dagens utstyr.

Brannslukningsapparat
Servicearbeider i brannskap

Brannsikring - Tidlig varsling

Tidlig varsling er meget viktig for å redde liv og verdier. Brannalarmanlegg er et viktig tiltak for brannsikkerhet i eldre bygårder. Oslo brann- og redningsetat utfører tilsyn av gamle bygårder, og mange får pålegg om å montere felles brannalarmanlegg.

Norsk Brannvern - Tilstandsanalyse

Brannteknisk tilstandsanalyse

Vår ingeniøravdeling gjennomfører månedlig flere branntekniske tilstandsanalyser. Dette blir utført i alle slags type bygg, men hoveddelen av våre kunde som ønsker en brannteknisk tilstandsanalyse er eldre bygårder. En slik brannteknisk tilstandsanalyse kan regnes som “byggets EU-kontroll”.

Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

Vår avdeling utfører flere typer tjenester for å hjelpe eier i å kartlegge branntekniske krav til deres byggverk. Vi kan blant annet tilby risikovurderinger, brannteknisk konsept (nye bygg) og brannteknisk tilstandsanalyse (eldre bygg). Eier skal ifølge Forskrift om brannforebygging kjenne kravene til bygget og oppgradere sikkerhetsnivået i bygget til nyere byggeforskrifter.

Vår branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til byggverket og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10).

Kontrollspørsmål

Kontrollspørsmålene nedenfor gir en god pekepinn på om hvor sikker bygården din er. Er svaret “nei” på flere enn 3 av disse spørsmålene, anbefales det at det gjennomføres en tilstandsanalyse. Tilstandsanalysen vil være en meget god start for videre systematisk arbeid med brannsikkerheten.

 1. Har du to uavhengige rømningsveier?
 2. Er dørene i bygget brannklassifiserte?
 3. Er det treverk i trapperom? Hvis ja, er det utført tiltak som feks brannhemmende maling?
 4. Har alle boenheter vindu/balkong som er tilgjengelig for brannvesenets stigebiler?
 5. Har dere gode rutiner når det gjelder HMS-arbeid i deres bygård?
 6. Er det kun boenheter i bygården (ingen næringsvirksomhet)?
 7. Har dere frie rømningsveier i fellesareal (ikke noe skrot, møbler o.l)?
 8. Har dere montert heldekkende brannalarmanlegg?
 9. Dersom brannalarmanlegg er montert, er det avtale om årlig service på dette?
 10. Har dere gjennomført en risikovurdering og montert manuelt slokkeutstyr i fellesareal på bakgrunn av dette?
 11. Har dere sprinkling eller annen type slokkeanlegg?
 12. Har dere hatt en gjennomgang av det elektriske anlegget i nyere tid?

Brannteknisk tilstandsanalyse - Ta kontakt

Hvordan står det til med ditt bygg? Norsk Brannvern har lang erfaring med brannsikring av eldre bygårder og hjelper gjerne til med å finne gode løsninger. Ta kontakt for mer informasjon eller en befaring av deres bygg.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.