Bærekraft

Noen konkrete eksempler på hva vi gjør

Servicetekniker

Vi forebygger branner før de oppstår, noe som reduserer kundens kostnader, men også hindrer skadelige utslipp i naturen i form av røyk og vann som kommer fra en brann. Det at man slipper å bygge nytt etter en brann er også en åpenbar fordel. Vi sparer både forbruket av ressurser og hindrer økt klimautslipp.

Sirkulære brannslukkere fra Miljø Norge

Vi har inngått et samarbeid med Miljø Norge for gjenbruk av brannslukkere. Ved å refylle og reparere gamle brannslukningsapparater, kan disse brukes på nytt, gang etter gang. Det er få grunner til å kjøpe nye apparater fra Asia, når vi kan kjøpe gjenbrukte apparater som er av god kvalitet. Vi i Norsk Brannvern har som mål at minst 6 av 10 brannslukkere vi selger skal være gjenbrukte.

Bilde-elbil

Vi skifter ut vår bilpark til el-biler. Dette tar litt tid og det beste for miljøet er at vi reparerer og bruker de bilene vi har tilgjengelig nå. Men når vi bytter, bytter vi til biler som gir minst mulig Co2-avtrykk, samtidig som de duger til vårt bruk. I praksis vil dette si at vi faser ut alle eldre biler og kjøper inn El-biler.

Brannøvelse

Vi er bevisste på våre valg når det gjelder øvelser. Alle trenger å delta på brannøvelser, men ikke alle trenger å slokke store bilbranner på øvelser. Derfor tilbyr vi VR-slukking til våre kunder som er et bra alternativ for de fleste. Ellers avholder vi øvelser hvor vi bruker kun øvelsesskum og fyrer kun opp med propan. Dette for å gjøre øvelsene så skånsomme som mulig for miljøet, samtidig som de blir realistiske.

Trond B. Hansen foran Norsk brannvern bil

Vi jobber for å spre og øke kunnskapen om brannforebyggende tiltak i hele samfunnet. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til å redde liv, minimere skader på eiendom og eiendeler og unngå miljøutslipp av de svært skadelige stoffene som kan oppstå i forbindelse med brann. Vårt oppdrag er at brannen aldri skal oppstå, og å minimere brannskadene dersom uhellet fortsatt er ute.

Kurs

Vi jobber mot et bærekraftig samfunn og målet om 0 dødsfall i brann 2025. For å komme dit må vi involvere hele samfunnet i målet vårt, og det gjør vi blant annet ved å informere om brannsikkerhet hver dag, utføre sikkerhetskontroller av brannverninstallasjoner og tilby kompetanseutvikling gjennom vårt brede kurstilbud.

Brannsport-treningssamling 2021

Vi er medarrangør av Norgesmesterskapet i brannsport 2022.

Tidens første NM og Viking Firefighter Challenge arrangeres i 2022 i Stavanger. I mesterskapet møtes representanter fra brannvesenet i Norge, både deltids- og heltidsansatte. Det er en publikumsvennlig idrett med massivt fokus på brannsikkerhet i Norge som skal bidra til å øke kunnskapen om brannsikkerhet samt forbedre fysikken til landets brannkonstabler. Det vil redde liv.

Bærekraftsmål

Norsk Brannvern er en del av Prosero Security Group.
Her kan dere lese mer om konsernets bærekraftsmål.