Bærekraft

Klima, miljø og arbeidsmiljø

I Norsk Brannvern AS ønsker vi å være et eksempel på bærekraft og ansvarlighet. Vi har til hensikt å bli Miljøfyrtårn-sertifisert i 2024. Dette som et bevis på vårt engasjement for å integrere klima- og miljøhensyn i vår forretningsmodell. Vi anerkjenner at våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter forventer høy standard på disse områdene. Derfor tar vi aktive skritt for å redusere vår miljøpåvirkning, samtidig som vi opprettholder et sunt og stimulerende arbeidsmiljø.

 

Vår målsetning er å kontinuerlig forbedre og innovere for å redusere vår klimapåvirkning og skape et arbeidsmiljø som fremmer velvære og produktivitet. Vi erkjenner at det er viktig å ha klare mål for hva som utgjør et godt arbeidsmiljø og hvordan dette kan oppnås.

 

Overordnet sett er vi bevisste på hvordan vår virksomhet påvirker klima og miljø i dag. Vi identifiserer og fokuserer på de viktigste aspektene av vår miljøpåvirkning, og ser på dette som vårt største område for forbedring. Denne policyen er et grunnlag for vår strategi og vil bli oppdatert regelmessig for å reflektere endringer i våre mål, utfordringer og muligheter for vekst.

Noen konkrete eksempler på hva vi gjør

Servicetekniker

Vi forebygger branner før de oppstår, noe som reduserer kundens kostnader, men også hindrer skadelige utslipp i naturen i form av røyk og vann som kommer fra en brann. Det at man slipper å bygge nytt etter en brann er også en åpenbar fordel. Vi sparer både forbruket av ressurser og hindrer økt klimautslipp.

Sirkulære brannslukkere fra Miljø Norge

Vi har inngått et samarbeid med Miljø Norge for gjenbruk av brannslukkere. Ved å refylle og reparere gamle brannslukningsapparater, kan disse brukes på nytt, gang etter gang. Det er få grunner til å kjøpe nye apparater fra Asia, når vi kan kjøpe gjenbrukte apparater som er av god kvalitet. Vi i Norsk Brannvern har som mål at minst 6 av 10 brannslukkere vi selger skal være gjenbrukte.

Bilde-elbil

Vi skifter ut vår bilpark til el-biler. Dette tar litt tid og det beste for miljøet er at vi reparerer og bruker de bilene vi har tilgjengelig nå. Men når vi bytter, bytter vi til biler som gir minst mulig Co2-avtrykk, samtidig som de duger til vårt bruk. I praksis vil dette si at vi faser ut alle eldre biler og kjøper inn El-biler.

Brannøvelse

Vi er bevisste på våre valg når det gjelder øvelser. Alle trenger å delta på brannøvelser, men ikke alle trenger å slokke store bilbranner på øvelser. Derfor tilbyr vi VR-slukking til våre kunder som er et bra alternativ for de fleste. Ellers avholder vi øvelser hvor vi bruker kun øvelsesskum og fyrer kun opp med propan. Dette for å gjøre øvelsene så skånsomme som mulig for miljøet, samtidig som de blir realistiske.

Vi jobber for å spre og øke kunnskapen om brannforebyggende tiltak i hele samfunnet. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til å redde liv, minimere skader på eiendom og eiendeler og unngå miljøutslipp av de svært skadelige stoffene som kan oppstå i forbindelse med brann. Vårt oppdrag er at brannen aldri skal oppstå, og å minimere brannskadene dersom uhellet fortsatt er ute.

Kurs

Vi jobber mot et bærekraftig samfunn og målet om 0 dødsfall i brann 2025. For å komme dit må vi involvere hele samfunnet i målet vårt, og det gjør vi blant annet ved å informere om brannsikkerhet hver dag, utføre sikkerhetskontroller av brannverninstallasjoner og tilby kompetanseutvikling gjennom vårt brede kurstilbud.

Brannsport-treningssamling 2021

Vi er medarrangør av Norgesmesterskapet i brannsport 2022.

Tidens første NM og Viking Firefighter Challenge arrangeres i 2022 i Stavanger. I mesterskapet møtes representanter fra brannvesenet i Norge, både deltids- og heltidsansatte. Det er en publikumsvennlig idrett med massivt fokus på brannsikkerhet i Norge som skal bidra til å øke kunnskapen om brannsikkerhet samt forbedre fysikken til landets brannkonstabler. Det vil redde liv.

Bærekraftsmål

Norsk Brannvern er en del av Prosero Security Group.
Her kan dere lese mer om konsernets bærekraftsmål.

Bli en del av vår bærekraftige reise

Hos Norsk Brannvern ønsker vi å fremme bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet. Vi tror på kraften i samarbeid og verdien av dine meninger. Derfor inviterer vi deg til å dele dine tanker med oss.

Gi din tilbakemelding og kom med forslag

Har du tilbakemeldinger på våre tjenester? Ønsker du å foreslå måter vi kan forbedre vår bærekraft? Vi hører gjerne fra deg! Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor for å dele dine ideer og synspunkter. Dine innspill er viktige for oss, og hver tilbakemelding blir vurdert nøye for å hjelpe oss å vokse og utvikle oss på en mer bærekraftig måte.

Sammen bygger vi en grønnere fremtid!