fbpx

Brannsikring borettslag og sameier

Styrene i borettslag og sameier har ansvar for HMS og internkontroll. Å jobbe forebyggende med brannsikkerhet er en stor del av dette og skal dokumenteres skriftlig.

"Styret har benyttet Norsk Brannvern som leverandør av brannsikkerhetsløsninger i snart 10 år, og er meget godt fornøyd. Kontrollrundene fungerer forebyggende og beboerne i borettslaget føler seg godt ivaretatt når det utføres fysiske kontroller hos alle. Rapportene er av god kvalitet, og gir en god oversikt for oss i styret."
Nils Stablum
Fjellhagen BRL, Drammen

Vi har fokus

Slokkeutstyr

Vi har sertifiserte ansatte som kontrollerer og kan gjennomføre service på alt av slokkeutstyr.

Varsling

Kontroll og montering av røykvarslere og brannalarmanlegg. Vi har kunnskap om alle typer varsling og hva kravene er

Rømning

Vi kontrollerer og informerer om rømningsveier. Hva skal du som beboer gjøre dersom det oppstår en brann?

Holdninger

Vi setter holdninger i fokus. Vi bidrar til at ditt borettslag ikke opplever branntilløp grunnet gode rutiner, bevissthet og informasjon.

Systematisk

Det handler om å sette brannsikkerheten i system. Klare rutiner og et kontinuerlig oppfølgingsarbeid vil kunne gi de resultatene man ønsker på den brannforebyggende siden. Både som eier og bruker av ethvert brannvernobjekt bør man være sitt ansvar bevisst.

Norsk Brannvern har sunn økonomi og en stor etablert kundeportefølje i Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Akershus, Oppland, Trøndelag og Oslo.

Brannvern er et fagområde, som dekkes av mange kompetanseområder og teknologier. Kravet til eier er stort. En full gjennomgang av eiendom, med tilhørende installasjoner er den tryggeste oversikten.

Lover og regler

I Forskrift om brannforebygging står det blant annet:

Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

 Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. 

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Brannsikkerhet eldre bygårder 2

Styret har ansvar

Styremedlem i sameier og borettslag er ansvarlig for brannsikringen både i boenhetene og i fellesareal. Hva innebærer dette i praksis? Først skal styret gjøre en risikovurdering. Deretter vurderes alternative tiltak. Da er det på tide å utføre tiltakene, og sørge for at de blir dokumentert. Først når tiltakene er sluttført og dokumentert, har de reell verdi. Norsk Brannvern jobber for styret i flere hundre sameier med å systematisere brannvernarbeidet, og kan bidra til at styret har de nødvendige dokumenter og prosesser i orden.

kostnadsfri opplæring

Vi er ukentlig ute hos borettslag og sameier for å holde informasjonsmøter.

Her forklarer vi enkelt hva som er kravene, hva styret må ha kontroll på og hvordan dere kommer i gang med det systematiske brannsikkerhetsarbeidet.

 

Bestill kostnadsfri opplæring i dag!

Helt kostnadsfritt. Ingen forpliktelser.

Forutsetter at vi har ledig personell i deres område.

Har du spørsmål angående brannsikkerhet?

Send oss en henvendelse, og vi vil kunne gi deg og dine en bedre nattesøvn