Brannforebyggende kurs

Alle bygninger skal ha en utpekt person som er ansvarlig for brannvernet. Hvem er brannvernleder hos dere?

I Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging pålegges alle bedrifter å ha en tydelig organisering av brannvernet. En brannvernleder (HMS-leder, brannvernansvarlig eller lignende tittel) skal ivareta brannsikerhetsarbeidet som et ledd i å sørge for at brannvernet er godt organisert. Norsk Brannvern holder brannvernlederkurs flere ganger i året. Dersom du ønsker at vi heller skal holde dette kurset ute hos deg, må du gjerne ta kontakt med oss slik at vi kan skreddersy et kurs som er tilpasset ditt bygg og dine behov. Kurset har normalt en varighet på to dager, og våre instruktører vil gi deg det du trenger av teoretisk kunnskap, praktiske råd, og vi hjelper deg også med å få på plass nødvendig dokumentasjon.

Kursoversikt, følg lenkene under for å melde deg på:

Arbeider på arbidsplass
Brannøvelse
Kursbilde