fbpx

1. Generelt

Du må være 18 år for å handle hos Norsk Brannvern

Personopplysninger

Alle som handler i vår internettbutikk må legge igjen enkelte personopplysninger og godkjenne at vi lagrer og bruker disse til å fullføre vår kundeoppfølging. Norsk Brannvern håndterer alle personopplysninger på sikrest mulig måte.
Vi utleverer kun dine personopplysninger til tredjepart dersom det er behov for:

•    Kontroll av kredittverdighet.
•    Lovbestemte tilfeller.
•    Når du selv har gitt samtykke.

 

2. Kjøpsvilkår

Alle priser i internettbutikken oppgis i norske kroner. Hvis en pris på grunn av feil ikke korrekt oppdatert i nettbutikken til Norsk Brannvern, skal likevel den korrekte prisen følges.

Ved en slik feil vil du få mulighet til å kansellere ordren uten omkostning for deg.

Fraktkostnad kommer i tillegg, men ingen ytterligere skatt eller avgift.

Om vår vareinformasjon

Vi tar forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i produktinformasjon, pris og bilde kan forekomme.

Om vårt sortiment

Vi tar forbehold for utsolgte varer og forsinkede leveranser fra vårer leverandører.

 

 

3. Betalingsvilkår

Du må være fylt 18 år for å kunne handle i vår internettbutikk. For at du skal føle deg trygg når du handler hos oss har vi valgt sikre betalingsalternativer. Har du spørsmål angående sikkerheten, eller vil vite mer om betalingsalternativene vi tilbyr, kontakt vår kundetjeneste på kundeservice@norskbrannvern.no

Faktura

• Faktura på varekjøp fra 49 til 20 000 kroner

• Alltid 14 dagers betalingsfrist

• Ingen rente eller etableringsgebyr

 

Leveransevilkår:

Leveransen skjer til adressen du oppgir i forbindelse med bestilling.

 

Betalingsvilkår:

Fakturaen skal betales innen forfall (14 dager etter fakturadato). Ved forsinket eller uteblitt betaling tilkommer forsinkelsesrente, som er gjeldene styringsrente +9% per år i henhold til lov om renter ved forsinket betaling (LOV 1976-12-17-100), og erstatning for skriftlig betalingspåminnelse med det beløp som angis i inkassoforskriften (FOR-1989-07-14-562)

 

 

 

4. Frakt og leveringsvilkår

Norsk Brannvern samarbeider med Bring og andre lokale transportører og leverer kun i fastlands-Norge.

Vi sender ikke varer utenfor Norge eller til Svalbard eller Jan Mayen.

Er det hull eller slitt forpakning husk alltid å notere dette på fraktbrev ved ankomst, eventuelt velg å ikke motta varen.

Normal leveringstid er ca. 1 uke.

 

 

Kansellering av ordre

Norsk Brannvern forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger som er ment for videresalg eller der produktet har en urealistisk utsalgspris som følge av tekniske feil o.l.

 

 

5. Angre- og returrett / Pengene tilbake

 

ANGRERETT (gjelder nettbutikk)

§ 21.Angrefristen

Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Dette er:

a) Ved varer bestilt samlet og levert ved flere forsendelser, den dag forbrukeren får den siste varen i fysisk besittelse,Likt med forbrukeren regnes annen tredjeperson enn fraktføreren, som forbrukeren har utpekt i sitt sted.

b) Gir ikke den næringsdrivende forbrukeren opplysninger om angreretten i henhold til § 8 første ledd bokstav h, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, jf. første ledd.

c) Dersom den næringsdrivende gir forbrukeren opplysninger om angreretten etter § 8 første ledd bokstav h innen 12 måneder fra dagen omhandlet i første ledd, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

§ 22.Unntak fra angreretten

Angreretten gjelder ikke avtaler om:

a) Levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre,

b) Levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato, f.eks matvarer.

c) Tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen,

d) Levering av varer eller tjenester der prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet som kan skje innen utløpet av angrefristen og som ikke kan kontrolleres av den næringsdrivende,

e) Levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg,

f)  Levering av legemidler, jf. legemiddelloven § 2, og medisinsk utstyr, jf. lov om medisinsk utstyr § 3,

g) Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,

h) Levering av alkoholholdige drikker til en pris som ble avtalt på avtaletidspunktet, og levering først kan skje etter 30 dager, og der den faktiske verdien avhenger av svingninger i markedet som ikke kontrolleres av den næringsdrivende,

i) Reparasjoner eller tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende om å besøke forbrukeren. Tilleggstjenester eller tilleggsvarer som ytes samtidig, og som ikke dekkes av første punktum, omfattes ikke av unntaket fra angreretten,

j) Levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på,

k) Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, med unntak av abonnementsavtaler for levering av slike publikasjoner,

l) Varer eller tjenester som er inngått ved offentlig auksjon,

m) Levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester,

n) Levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

Last ned angrefristskjema her

Les angrerettloven her.

Du får alle pengene tilbake unntatt returkostnad som dekkes av forbruker i henhold til angrerettloven dersom forutsetningene er oppfylt, se «retur av produkter kjøpt i vår nettbutikk» hvordan du går frem.

 

6. REKLAMASJON OG SERVICE

Reklamasjonsrett

Garanti og reklamasjonsrett dekker feil som forbrukeren selv ikke står ansvarlig for. Det er ment å dekke fabrikasjonsfeil som var til stede da varen ble kjøpt og som senere forårsaker en mangel ved produktet.

Hovedregelen er at klagen må skje senest to år etter at du overtok varen(e). Fristen er imidlertid fem år hvis varen(e) er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Dette gjelder f eks kapitalvarer som møbler, biler, radio/tv-apparat og byggevarer.

Det er imidlertid ikke en mangel hvis feilen skyldes unormal slitasje eller uriktig bruk – f.eks. at du har brukt den i strid med bruksanvisningen, eller at den har vært utsatt for ytre påvirkning, f.eks. fuktskade. Er det slike årsaker til feilen, har du normalt ikke krav på at selgeren dekker dine omkostninger til f.eks. reparasjon eller omlevering.
Hvis du oppdager en feil på din vare som du har kjøpt på NorskBrannvern.no ber vi deg snarest kontakte vår kundetjeneste.

Om varen har blitt skadet som følge av en ytre påvirkning (for eksempel støtskade, væskeskade eller normale slitasjeskader) dekkes dette ikke av garanti eller reklamasjonsretten og man må betale for forhåndsundersøkelse og eventuelt for en reparasjon.

 

Ta vare på ordrebekreftelsen, denne må forevises ved eventuelle reklamasjoner.

For transportreklamasjoner, se eget avsnitt.

 

 

Tilbakebetaling finner sted når Norsk Brannvern har mottatt varen(e) og godkjent returen, vanligvis innen 14 virkedager.

Hvis noe går feil

Hvis du mistenker at det er feil på en vare kjøpt i vår internettbutikk skal du straks kontakte vår kundetjeneste kundeservice@norskbrannvern.no. I enkelte tilfeller kan du også bli satt i kontakt med leverandør av produktet for videre hjelp.

Du vil få instrukser om hvordan varene skal returneres

Transportskader

Er varen din transportskadet eller den savnes, kontakt vårt kundesenter raskest mulig på mail til kundeservice@norskbrannvern.no

Er varen skadet eller den mistes under transport fra Norsk Brannvern, får du ny uten ekstra kostnad. For at dette løses raskt er det viktig at du gir beskjed så fort som mulig.

Eventuelle skader som oppdages idet du pakker opp varen, skal meldes til kundesenter innen 3 arbeidsdager fra mottagelse.

Norsk Brannvern står ansvarlig for varen under transport til deg. Som kunde står du ansvarlig for varen ved retur.