Anbefaling om utskifting av 650 000 røykvarslere

Er dine røykvarslere utstyrt slik at et 9V-batteri kan settes inn feil vei? I så fall er det på tide å oppgradere til nyere modeller!

Velg røykvarslere med sikker batteripute
På markedet i dag finnes det mange forskjellige typer røykvarslere med varierte batteriløsninger. Noen røykvarslere er utstyrt med 10-års batterier som ikke kan skiftes ut, mens andre opererer med AA-batterier eller er tilkoblet direkte til 230V strømnett.

Til tross for dette bruker fortsatt de fleste røykvarslere i norske hjem 9V-batterier. Hvis dette gjelder for dine varslere, må du passe på at de er utrustet med en batteripute.

Det er også viktig å velge optiske varslere for bedre sikkerhet, les mer om dette.

I modeller uten batteripute kan det oppstå feil ved insetting av batteriet, noe som kan forårsake overoppheting, røykutvikling og i verste fall brann.

Vi har snakket med Dick Eddy Lind fra Housegard, som er en av Norges fremste leverandører av brannsikkerhetsutstyr.

Han forklarer:

Dette problemet er knyttet til spesifikke modeller av brannvarslere og KUN knyttet til bruk av 9V batterier. For enkelte eldre modeller røykvarslere kan montering med feil polaritet innebære kortslutning av batteriet og varmgang. Ved bruk av foreskrevne batterier skal dette ikke kunne utgjøre noen brannrisiko.

Feilmontering vil derimot innebære at røykvarsleren ikke fungerer. Vi har noen modeller uten slik batteripute, men disse gir ingen kortslutning av batteriet ved feilpolaritet. Produktet vil fortsatt ikke fungere om batteriet er montert feil. For nyere modeller som ikke bruker 9V men AA og AAA er ikke dette problemet relevant da den mekaniske utformingen av produktet forhindrer kortslutning og varmgang. Produktene vil fortsatt ikke fungere dersom man monterer batteriene feil. Det er brukerens oppgave å teste produktet etter batteribytte.

Dick Eddy Lind – Housegard Norge

Sjekkliste – har din røykvarsler batteripute?

  • Forsikre deg om at røykvarsleren ikke er eldre enn 10 år. Er den det, bør den byttes ut.
  • Hvis røykvarsleren bruker et 9V-batteri, sjekk om den har en batteripute. Hvis ikke, bør den erstattes.
  • Test funksjonaliteten til røykvarsleren med testknappen etter at du har skiftet batteri, for å sikre at batteriet er korrekt montert.

Røykvarsler uten batteripute. Her er det mulig å sette inn batteriet feil vei.