Brannteknisk forening anbefaler utfasing av fluorholdige brannslokkere

Norsk Brannvern er en av Norges største brannforebyggende aktører og er opptatt av både brannsikkerhet og miljøet.

Vi har de siste 25 år solgt flere hundre tusen skumapparater i det norske markedet for å sørge for økt brannsikkerhet i norske hjem og arbeidsplasser.

Det jobbes i dag med å forby bruken av PFAS i EU fordi disse stoffene er tungt nedbrytbare i miljøet og kan gjøre stor skade dersom de ikke håndteres på korrekt måte. Det er derfor ekstremt viktig at dette blir håndtert på riktig måte og blir levert til godkjente avfallsmottak.

Det vil i den forbindelse forventes en betydelig økt kostnad for å kvitte seg med PFAS-holdige skumapparater.

Fra senest 1. januar 2024 vil vi i Norsk Brannvern derfor ikke lenger selge skumapparater som inneholder PFAS.

Inntil videre er det fortsatt mulig å gjennomføre service på skumapparater, men vi anbefaler våre kunder å gå over til pulver. Pulverapparater kan brukes på både A, B og C-branner i motsetning til skumapparater som kun kan slukke A og B-branner. Vi vil likevel fortsatt kunne tilby nye skumapparater med en fluorfri tilsats, men dette vil være mer kostbart enn å benytte seg av det mest miljøvennlige alternativet ved å kjøpe ombrukte pulverapparater.

Ombrukte miljøslukkere uten PFAS er et rimelig, godt og ikke minst miljøbevisst alternativ.

Brannteknisk forening har i forbindelse med utfasingen av PFAS i skumapparater laget et informasjonsskriv.

Ønsker du mer detaljer rundt dette temaet, kan du lese hele skrivet her.