Norsk Brannvern - Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll gjelder brannstrategien. Den omfatter verifikasjon for at målene for brannsikkerheten (krav gitt etter pbl, herunder byggeteknisk forskrift) er oppfylt, og beskrivelse av brannkonseptet.​

Myndighetene har satt krav om at det skal være obligatorisk uavhengig kontroll av all prosjektering som gjelder tiltaksklasse 2 og tiltaksklasse 3. Våre branningeniører hjelper deg med å oppfylle kravene.

Brannskap

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.
Direktoratet for Byggkvalitet

Spørsmål og svar om uavhengig kontroll

Direktoratet for byggkvalitet har opprettet en side med spørsmål og svar om uavhengig kontroll.