Elbillader

Trygg lading av elbil

De fleste elbileiere lader bilen fra vanlige stikkontakter hjemme. Slik forebygger du overbelastning og brann i det elektriske anlegget hjemme.

Uvettig lading av el-biler kan skape brannfeller grunnet varmgang i stikkontakten. De nye elbilene har oftest en ladekabel med en tilhørende boks som veier 2-3 kg. Boksen sørger for å begrense ladestrømmen slik at den ikke overstiger det stikkontakten tåler. Dersom du lader din elbil med en slik type lader, er det viktig at du monterer en kurv eller krok som kan ta belastningen av boksens vekt.

Hvis boksen kun henger fra veggen slik at all belastningen av vekten henger i selve strømuttaket, fører dette til påkjenninger på kontakten og vil kunne føre til varmgang. Husk å jevnlig kontrollere stikkontakten for skader eller misfarging forårsaket av varmgang.

En bedre løsning for lading av moderne biler er ved å benytte det som heter Mode 3. Ved denne løsningen monteres det en styringsboks på veggen. Kontakten som benyttes er beregnet for lading av elbiler og klarer å håndtere denne belastningen på en god måte.

Elbil i borettslag/sameier

For borettslag og sameier er det veldig viktig å vurdere det elektriske anlegget og dets kapasitet i forkant av at det monteres ladeuttak for elbilder. Norsk Brannvern er registrert elektroinstallatør og vår elektroavdeling kartlegger ofte hva kapasitetsbehovet er og hva slags utstyr som er nødvendig for å sikre trygg lading i fellesgarasjer.

Enkelte steder er tilgjengelig effekt ofte mindre enn behovet. Da er det mulig å montere utstyr som fordele ladeeffekt og ladetid. På denne måten er det mulig at mange biler står til lading uten at det elektriske anlegget overbelastes og sikringene går. Dersom ønskelig, kan man også integrere betalingsløsninger for bruk av ladestasjonene.

Vi hjelper deg

Har du behov for prosjektering og montering av ladestasjoner, eller ønsker mer informasjon?