Brannvarsler

650 000 røykvarslere anbefales byttet

Har dine røykvarslere muligheten til å sette inn 9V-batteri feil vei? Da bør du erstatte de med nye!

Sørg for å velge røykvarslere med batteripute

Det finnes i dag en rekke ulike typer av røykvarslere på markedet med ulike batteriløsninger. Enkelte røykvarslere har 10-års batterier som ikke kan erstattes, andre bruker AA-batterier og noen er direkte koblet på 230V strømnettet.

Likevel er det fortsatt slik at det aller fleste røykvarslere i norske hjem benytter seg av 9V-batterier. Gjør dine røykvarslere det, husk å sørge for at røykvarslerne er utstyrt med batteripute.

Husk også at du alltid velger optiske varslere, les mer.

I røykvarslere som ikke har batteripute, er det mulig å sette inn batteriet feil vei. Dette kan føre til varmgang, røykutvikling og i verste fall et branntilløp.

Vi har forhørt oss med Dick Eddy Lind i Housegard, som er en av Norges største leverandører av produkter innen brannsikkerhet.

Han forklarer: Dette problemet er knyttet til spesifikke modeller av brannvarslere og KUN knyttet til bruk av 9V batterier. For enkelte eldre modeller røykvarslere kan montering med feil polaritet innebære kortslutning av batteriet og varmgang. Ved bruk av foreskrevne batterier skal dette ikke kunne utgjøre noen brannrisiko.

Feilmontering vil derimot innebære at brannvarsleren ikke fungerer. Vi har noen modeller uten slik batteripute men disse gir ingen kortslutning av batteriet ved feilpolaritet. Produktet vil fortsatt ikke fungere om batteriet er montert feil. For nyere modeller som ikke bruker 9V men AA og AAA er ikke dette problemet relevant da den mekaniske utformingen av produktet forhindrer kortslutning og varmgang. Produktene vil fortsatt ikke fungere dersom man monterer batteriene feil. Det er brukerens oppgave å teste produktet etter batteribytte.

Dick Eddy Lind - Housegard

Dette problemet er knyttet til spesifikke modeller av brannvarslere og KUN knyttet til bruk av 9V batterier. For enkelte eldre modeller røykvarslere kan montering med feil polaritet innebære kortslutning av batteriet og varmgang.

Dick Eddy Lind
Housegard Norge

Sjekkliste – har din røykvarsler batteripute?

  • Kontroller at røykvarsleren ikke er eldre enn 10 år gammel. Er den det, bør den erstattes av en ny.
  • Dersom røykvarsleren bruker 9V-batteri, sjekk om den har batteripute. Mangler den batteripute, anbefales den byttet ut.
  • Test røykvarslerens med funksjonsknappen etter du har byttet batteri for å være sikker på at batteriet er montert riktig.