fbpx

Røyk­varsler

Røykvarslere er det viktigste kjøpet for å redde livet i en brann. Det er påbudt med minimum en funksjonell røykvarsler i hver boenhet. Normalt fler, og det er anbefalt å minimum seriekoble disse!

Forskrift om brannforebygging sier følgende om varsling i bolig

§ 7. Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler seriekoblede røykvarslere på alle lukkede rom, det samme gjør Forsikringsbransjen, vi i Norsk Brannvern og alle andre i bransjen. Kravet er da at røykvarslere kan høres med minimum 65 desibels volum på alle soverom. Prøv å starte en røykvarsler når dine barn, eller din mann sover. Våkner de?
Også med dører igjen? Selv etter en lang dag på jobb, eller etter året julebord?

Det er nivåforskjeller på komplette brannvarslingsanlegg, seriekoblede røykvarslere, og enkeltstående røykvarslere. Uansett hva du velger er det viktig at du følger ettersyns- og kontrollrutiner. Bytt batterier, test jevnlig og husk at levetiden på en varsler normalt er 10år. En god røykvarsler er det viktigste du har for å sikre ditt liv mot brann!

NB! Det er store pris og kvalitetsforskjeller på markedet (spesielt med tanke på reaksjonstid).

Det er normalt og dele inn røykvarslere i 3 ulike grupper:

Optiske (fotoelektriske) røykvarslere arbeider etter lysrefleksjonsprinsippet, og reagerer raskt på røyk med store partikler. Disse utvikles under en ulmebrann. Ulmebranner oppstår ofte i sengetøy, strømkabler, kunststoff (PVC) og på steder med mye olje og fett blandet med støv.
Dagens optiske røykvarslere er også i stand til å reagere brukbart på svart røyk, som ved brann i f.eks. gummi.

Denne optiske røykvarsleren melder fra om røykdannelse med en sterk signaltone. Når varsleren igjen er røykfri, slås signaltonen automatisk av. Signaltonen kan også avstilles ved å trykke inn testknappen

Røykvarsleren blir levert med takbrakett, festemateriell, batteri og bruksanvisning.

Ioniske røykvarslere benyttes i mindre grad nå enn tidligere, dette fordi den optiske detektoren er bedre i forhold til ulmebrann. Samt at den optiske røykvarsleren ikke slår så lett ut på matos /damp.

Ioniske røykvarslere er dog gode i forhold til åpen flamme.

Norsk brannvern har trådløse optiske røykvarslere for seriekobling. Enkel montering.

Piper en piper alle.

Optiske (fotoelektriske) røykvarslere arbeider etter lysrefleksjonsprinsippet, og reagerer raskt på røyk med store partikler. Disse utvikles under en ulmebrann. Ulmebranner oppstår ofte i sengetøy, strømkabler, kunststoff (PVC) og på steder med mye olje og fett blandet med støv.
Dagens optiske røykvarslere er også i stand til å reagere brukbart på svart røyk, som ved brann i f.eks. gummi.

Denne optiske røykvarsleren melder fra om røykdannelse med en sterk signaltone. Når varsleren igjen er røykfri, slås signaltonen automatisk av. Signaltonen kan også avstilles ved å trykke inn testknappen

Røykvarsleren blir levert med takbrakett, festemateriell, batteri og bruksanvisning.

Optiske (fotoelektriske) røykvarslere er det som er anbefalt brukt i de fleste områder. Mange har fortsatt gamle ioniske varslere montert i sine tak, og tror disse er gode fordi de reagerer på matlaging fra kjøkken osv. Dette er ikke tilfelle. De fleste branner starter som ulmebranner, og optiske røykvarslere oppdager denne type røyk vesentlig raskere enn ioniske røykvarslere. Vi henger oss på Direktoratet, Forsikringsbransjen med flere og anbefaler som dem, «Kast de gamle ioniske røykvarslerne – kjøp nye optiske røykvarslere isteden».

Les mer om brannvarslingsanlegg her.

Se vår informasjonsfilm om røykvarslere og brannalarmanlegg:

For en befaring / prosjektering av anlegg for deres bygg.

Ta kontakt