Risikovurdering brann

For at brannsikkerheten skal ivaretas best mulig, er det viktig å gjennomføre en god risikovurdering.

Risikovurdering av brann skal være redusert til et nivå som rimelig kan oppnås. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) betyr dette at sikkerhetshensyn skal være integrert i alle faser, inkludert prosjektering, installasjon, drift og avvikling. Risikovurdering av brann skal også inkludere interne og eksterne forhold samt uønskede tilsiktede handlinger.

Med utgangspunkt i denne vurderingen skal det utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen i alle boliger. Tiltak kan enten være forebyggende eller skadebegrensende – eventuelt i kombinasjon med arealmessige begrensninger og informasjon til brukerne av bygget.

Risikovurdering av brann skal oppdateres jevnlig, og i tilfeller der det er gjort endringer på anlegget eller bygget.

For mer informasjon eller dersom du ønsker å nå vår ingeniøravdeling

Brannslukker

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.