fbpx
Rekordlavt antall omkomne

Rekordlavt antall omkomne

Godt nyttår!

Norsk Brannvern har som målsetning at det ikke skal omkomme personer som følge av brann innen 2025. Det er derfor fint å se at nedgangen i antall omkomne i brann fortsetter. Hver enkelt person som omkommer i brann er én for mye, men det er likevel gledelig at «kun» 25 personer omkom i brann i 2017.

Det er mange grunner til nedgangen. DSB og lokale myndigheters fokusendring mot private boliger og utsatte risikogrupper har vært fornuftig. Nesten ingen omkommer i brann på jobb, så at fokus endres noe fra kontroller i næring til forebygging og kontroller i boliger, er selvfølgelig rett prioritering. Spesielt systematiserte tilsyn mot 1890-bygårder tror vi har bidratt til å unngå større branner. Strengere byggeforskrifter og nå ny brannforebyggende forskrift har også satt brannvern mer på dagsorden hos de som bygger boliger, og de som eier boliger. Elsikkerheten har også blitt bedre de senere år, med krav til komfyrvakter og bedre produkter. Innføringen av selvslukkende sigaretter har også hatt innvirkning. Opplæring og en fokusendring også hos hjemmetjenesten og annet helsepersonell har trolig bidratt til nedgangen i antall branner og omkomne.

Vi i Norsk Brannvern er overbevist om at private aktører, i samspill med bygningseiere, styreledere og beboere rundt om i landet også har hatt stor innvirkning på tallene.
Systematisk brannsikkerhetsarbeid virker, installering av tekniske hjelpemidler som brannvarslingsanlegg og sprinkler vil få ned antall omkomne. Det å ta kjøkkenpraten- eller den forebyggende samtalen med hvert enkelt menneske årlig virker. Det er holdningene til den enkelte som må jobbes med dersom vi skal greie null døde.

Fortsatt sover for mange mennesker uten fungerende røykvarsler, og det er ille i 2018. Takk til alle som har hatt fokus på brannsikkerhet i 2017. La oss fortsette vårt gode arbeid også i 2018!

Antall branndøde

Oversikt over antall omkomne i brann i Norge

Vennlig hilsen

Petter Mathisen
Partner
Norsk Brannvern AS

One thought on “Rekordlavt antall omkomne