Liten gutt i forskjellig miljø

Når en brann oppstår i en bolig, tar det ofte under 5 minutter før det er overtent. Da gjelder det å kunne redde deg selv og andre raskt ut i sikkerhet.

Øvelse gjør mester, dette gjelder også brann. Vi anbefaler at alle gjennomfører brannøvelse i egen bolig minst én gang årlig.

Kan være lurt med enkle regler

For at du skal handle riktig ved en brann, kan det være lurt med enkle regler som er lette å huske og følge. Mindre barn må ha hjelp til å komme seg ut dersom det brenner. Eldre barn kan ved hjelp av øvelse lære seg riktige rutiner ved evakuering.Voksne bør avtale hvem som skal ta seg av hvilket barn dersom de ikke er gamle nok til å evakuere på egenhånd.

Snakk med barna om brannøvelsen

Enkelte barn synes det er skummelt å snakke om brann, men ikke utsett brannøvelsen. Jevnlige øvelser kan bidra til at barna føler seg tryggere. Da vet de hvordan de skal opptre dersom brannalarmen starter. Snakk med barna om hvorfor det er viktig med brannøvelse, og hva det betyr dersom røykvarsleren går i alarm.

Møteplass

Husk å definere et oppmøtested ved evakuering. Oppmøtestedet må være plassert slik at det er i trygg avstand fra din bolig dersom det skulle brenne og at en ikke står i veien for eventuelle utrykningskjøretøy. Alle skal kjenne til oppmøtestedet og møtes der så raskt som mulig i en nødssituasjon

Varsle, redde, slokke

Ved en brann, er dette 3 ord som bør sitte spikret i minnet.

 • VARSLE:
  Varsle de som er i fare.
  Bruk stemmen og ring brannvesen på nødnummer 110.
 • REDD:
  Redd deg selv og andre ut av boligen.
  Pass på at alle kommer seg raskt ut til oppmøtested.
 • SLOKK:
  Slokk med håndslokker/brannslange eller forsøk å kvele ilden.
  Ikke utsett deg selv for røyk eller annen fare.

Rekkefølgen du utfører disse punktene må du selv avgjøre ut i fra aktuell situasjon.

Brannøvelse

Skreddersydde løsninger

Norsk Brannvern holder ukentlig både evakueringsøvelser og slokkeøvelser. Når gjennomførte du sist en brannøvelse på din arbeidsplass eller borettslag?

Vi er vant med å skreddersy løsninger som dekker kundens ønsker og behov. Har du spørsmål om brannøvelse eller ønsker bistand gjennomføring?

Nå oss på en av følgende måter: