Eldre person

Oppretthold sikkerheten for de eldre!

NAV ønsker å fjerne ordningen med gratis komfyrvakter til utsatte risikogrupper. Det høres ikke gjennomtenkt ut.

Våre ansatte brannforebyggere besøker tusenvis av boenheter hver måned, og vi er trolig den aktøren i Norge som jobber mest med forebygging i private hjem. På oppdrag fra styret i borettslag og sameier dokumenterer vi status, samt gir råd om hvordan den enkelte kan brannsikre seg best mulig.

Hver dag er det omkring 60 branntilløp i dette landet, hvorav komfyren ligger øverst på listen for «arnested». Altså er komfyren det stedet vi tilbereder flest branner. Vi anbefaler ofte eldre om å kontakte Nav eller sin lokale hjelpemiddelsentral for å få montert nettopp komfyrvakter. Det samme gjelder der beboere har nedsatt hørsel. Hjelpemiddelsentralen har gode røykvarslere som både tilrettelegger for vibrasjon under hodeputen, og optisk varsling ved at en lampe, eller en bjørn starter å blinke. Dette er livsnødvendige tiltak, og redder liv.

I 2018 hadde vi en økning i antall omkomne. Flesteparten av de som dør i brann er over 70 år.

Vi i Norsk Brannvern har et mål om 0 døde i brann innen 2025. Trenden på antall omkomne har vært positiv i mange år nå, men dette målet klarer vi ikke alene. Vi er derfor svært kritiske til dette forslaget om å fjerne ordningen om komfyrvakter. I vår verden ville vi heller tilført hjelpemiddelsentralen mer ressurser som kan benyttes på de mest utsatte risikogruppene. Mobile vanntåkenanlegg skulle gjerne vært tilgjengelig i flere kommuner, samt fokus på nok brannsikkerhetsutstyr slik at de av oss som er mest utsatt for brann, får det de trenger for å overleve.

En komfyrvakt koster snaut 5000,- kr der vår elektroavdeling ettermonterer dette. De utsatte risikogruppene er ikke nødvendigvis de som har best økonomi i samfunnet. La oss ikke få et økonomisk skille på brannsikkerheten. Vær derfor fornuftige Nav, ikke ta bort et beviselig bra brannforebyggende tiltak!

Petter L Mathisen
Partner, Norsk Brannvern As
Dato: 20.2.2019