Brannteknisk tegning

Branntegninger bør være en del av branndokumentasjonen eier har utarbeidet for sitt bygg, da det er en meget viktig forutsetning å vite hvor branncellebegrensende vegger og etasjeskillere, rømningsveier, slokkeutstyr, røykventilasjon m.m. er plassert. Norsk Brannverns tegneavdeling utarbeider både orienteringsplaner, rømningsplaner og plantegninger. I denne artikkelen vil vi forklare forskjellen på disse.

Ulike type tegninger

Man må kunne skille mellom de forskjellige branntegningene som brukes i dag. Branntekniske tegninger er en del av den lovpålagte branntekniske dokumentasjonen. I næringsbygg skal det være brannteknisk tegning ved ytterdør eller ved en sentral plass på bygget. I tillegg skal det være tilstrekkelig med rømningsplaner. Dette gjør det enkelt å finne frem for brannvesenet om det skulle oppstå brann. Disse tegningene må derfor alltid være oppdaterte.

Dokumentasjonsplikten skal også legge til rette for at brann- og redningsvesenet kan gjennomføre et grundig og effektivt tilsyn med brannsikkerheten i byggverket. Plikten til å legge dokumentasjonen frem for tilsynsmyndighetene står i brann- og eksplosjonsvernloven § 33.

Brannteknisk tegning