Norsk Brannvern er en av Norges største brannforebyggende aktører og totalleverandør av brannsikkerhetstjenester og eies av Prosero Security Group. I tett samarbeid med Miljø Norge introduseres nå en helt ny løsning for retur og service av brannslukkere. I Norge er det ca. 10 millioner brannslukkere og hvert år må 1 million brannslukkere skiftes ut eller på service.

 

Fram til nå har gamle og utdaterte brannslukkere blitt erstattet med en nye. En ny brannslukker blir fraktet langt, siden produksjonen i stor grad foregår i Asia. Sammen med produksjonsprosessen og materialforbruket er klimaavtrykket per importerte brannslukker 38 kg CO2. Ganges dette med Norges årlige import på 700 000 brannslukkere, utgjør dette 27 000 tonn CO2. Dette tilsvarer utslippet fra 20 000 biler, med gjennomsnittlig kjørelengde på 12 000 kilometer.

Petter L. Mathisen, Prosjektleder Norsk Brannvern AS
Petter Mathisen, Norsk Brannvern

– Vi ønsker å ta et tydelig standpunkt ved å bruke sirkulære brannslukkere der dette er mulig. Dette er positivt både for brannsikkerheten og miljøet. Ved å levere tilbake våre kunders gamle og utdaterte brannslukkere til Miljø Norge vet vi at det miljøskadelige avfallet håndteres på en forsvarlig måte. Vi er glade for at vi gjennom denne returordningen kan redusere klimaavtrykket og tilby våre kunder en bærekraftig løsning. – Petter Mathisen, prosjektleder i Norsk Brannvern.

Norsk Brannvern har tidligere utført manuell service på brannslukkere. Dette er gjort som en bigeskjeft, da prosessen er tidkrevende og lite lønnsom. Derfor har det fram til nå vært mer lønnsomt å tilby nye brannslukkere. Men med et økende fokus på bærekraft, øker etterspørselen etter resirkulering, service og vedlikehold av brannslukkere for å redusere klimaavtrykket. Norsk Brannvern vil imøtekomme denne stadig økende etterspørselen og satser nå på salg av gjenbrukte brannslukkere fra Miljø Norge.

– Vi er takknemlig for vårt samarbeid med Miljø Norge og den positive effekten det vil ha på virksomheten til Norsk Brannvern og deres bærekraftsmål. Prosero Security Group jobber for å vise til konkrete handlinger innen bærekraft, vårt samarbeid med Miljø Norge er et godt eksempel på det, sier Andreas Setting, daglig leder i Prosero Security Group AS.

Andreas Setting, daglig leder Prosero Security Group AS
Andreas Setting, Prosero Security Group

Miljø Norge er de første til å utvikle en sirkulær forretningsmodell der utdaterte brannslukkere tas inn for service og returneres tilbake til kunden, i dette tilfelle Norsk Brannvern. Prosessen vil øke sirkulariteten i markedet og redusere Norges behov for import av brannslukkere. Med Miljø Norge sin returordning og service på brannslukkere, iht. NS3910, vil Norsk Brannvern kunne tilby sine kunder innen offentlige bygg, næring og borettslag en bærekraftig løsning. Norsk Brannvern har en uttalt målsetning om at gjenbrukte brannslukkere skal stå for minimum 60% av det totale salgsvolumet.

Nils Aulie, CEO Miljø Norge AS
Nils Aulie, Miljø Norge

– Brannforebyggende aktører er viktige partnere for å oppnå sirkularitet av brannslukkere i markedet. En samarbeidsavtale med Norsk Brannvern AS, en av Norges største aktører innen brannsikkerhet, er en stor seier for Miljø Norge AS. – Nils Aulie, CEO i Miljø Norge.

Om Prosero Security Group

Prosero er et av Nordens ledende sikkerhetsselskaper med lang erfaring i bransjen og sterk lokal forankring på over 100 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Prosero består av lokalt ledende sikkerhetsselskaper som kombinerer den lille bedriftens hastighet med sikkerheten til den store sikkerhetsgruppen og digitale kunnskaper. Prosero tilbyr ekspertise og leverer ledende sikkerhetsteknologi tilpasset hver kunde og applikasjon. Tjenestetilbudet inkluderer rådgivning, integrasjon, drift, vedlikehold, service og overvåking av alarmer, adgangsystemer, kamerasystemer, låser og brannsikkerhet.  Den totale omsetningen utgjør mer enn 2 500 millioner SEK.

Om Norsk Brannvern AS

Norsk Brannvern er en av Norges største brannforebyggende aktører og totalleverandør av brannsikkerhetstjenester.
Med visjonen om at alle arbeidsplasser og boliger skal være brannsikre, er målet at Norge skal ha 0 omkomne i brann innen 2025. Gjennom et bredt kurstilbud kurser og engasjerer Norsk Brannvern borettslag, myndigheter, bedrifter og privatpersoner i hele Norge innen brannsikkerhet, og bidra dermed til et både tryggere og mer bærekraftig samfunn.

Norsk Brannvern part of Prosero logo