Espen Flå Nilsen

Etablering av ny avdeling

Norsk Brannvern har den siste tiden fått mange forespørsler fra Sørlandet. Vi har derfor etablert en ny avdeling i solfylte Kristiansand. Før oppstart har vi kommunisert med brannvesenet for å melde vår ankomst, uten at dette på noen måte er obligatorisk.
Dog jobber vi i bransjen ikke alltid likt med brannforebygging, så fint å vite hva brannvesenet i den enkelte by vektlegger. Forskrift om brannforebygging omtaler viktigheten av et bredt samarbeid for best mulig brannsikkerhet. Vi gleder oss til å starte og er sikre på at også nyetablering av vårt virke vil ha en positiv effekt på brannsikkerheten.

Våre første dager i Kristiansand har vært svært lovende. Vi har vært innom Ole Fritjof Godtfredsen i Sørlandet boligbyggelag (SBBL) for å fortelle hvordan vi jobber med brannsikkerhet i boligsammenslutninger. Norsk Brannvern hjelper over 1500 borettslag og sameier med deres systematiske brannsikkerhetsarbeid, og vi er sikre på at også dette er et behov i Kristiansand. Ofte er styrene ikke klar over hvilke ansvar de har, og hvordan de konkret kan- og bør jobbe med brannsikkerhetsarbeid. Det er derfor kjærkomment for de fleste at vi i Norsk Brannvern tilbyr gratis opplæringsmøter og informasjon til styrer som ønsker dette.

Vi har også vært i dialog med flere store eiendomsbesittere som ser på mulighetene for et samarbeid om lovpålagt systematisk brannvern, krav til fysiske kontroller av installasjoner og utstyr, samt hvordan vi kan bistå for å sørge for at brannsikkerheten i Deres bygg er god i tiden som kommer. Vi har fått en positiv og konstruktiv tone, og gleder oss til fortsettelsen når de nå vil gi oss tilgang på noe eiendomsmasse for å «prøve oss ut».

Espen Flå Nilsen

Espen Flaa Nilsen

Norsk Brannvern har etablert et foreløpig kontor på Ægirs vei 10, 4632 Kristiansand. Det vil ikke være bemannet til enhver tid, så har du spørsmål eller ønsker et møte er det best om man kontakter vår ansvarlige person i området, Espen Flaa Nilsen

Bor du i, eller i nærheten av Kristiansand, vet du herved at det en ny fremadstormende brannforebygger i byen, som har målsetning om 0 døde i brann i dette landet, allerede i 2025.