Norsk Brannvern - Nødlys

Nødlys benyttes når forsyningen til den normale belysningen faller bort. Den skal drives fra en strømkilde som er uavhengig av forsyningen til den normale belysningen. Det overordnede målet til rømningsbelysning er å sørge for at det er mulig å komme trygt ut fra et område hvis det oppstår svikt i den normale strømforsyningen.

Ledelys

Ledelys

Et ledelys er et nødlys som tenner seg automatisk når normalbelysningen svikter. Formålet er å gi nok lys slik at en finner frem til rømningsveien.

Markeringslys

Markeringslys

Markeringslys er et nødlys som enten belyser eller gjennomlyser markeringsskilt. Mange steder er det et krav om at dette nødlyset skal synes fra alle steder i lokalet.

Skilt rømningsvei

Nødlys for alle typer bygg

Norsk Brannvern har lang erfaring med montering og service når det gjelder nødlys. Vi har produkter som tilfredsstiller forskriftene og dine krav når det gjelder gode og driftssikre løsninger. Mange nødlys må man ha en serviceavtale på for å sikre at de fungerer som de skal, men i nyere tid er det også mulig å montere løsninger hvor nødlysene har selvtest. Ulike bygg krever ulike løsninger. Vi har lang erfaring med prosjektering og montering av ulike løsninger når det gjelder nødlys.

Kontakt oss for mer informasjon eller ved ønske om en befaring.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.