fbpx

Førstehjelpskurs

Riktig utført førstehjelp i løpet av de første minuttene etter en ulykke kan være forskjellen på liv og død. Er du trygg på du kan hjelpe dersom ulykken skulle ramme?

Gjennomsnittlig utrykningstid for ambulansepersonell ligger på mellom 18 og 32 minutter, avhengig av hvor i landet ulykken finner sted. Igjennom vårt førstehjelpskurs vil vi gi dere grunnleggende kunnskap slik at dere skal kunne gripe inn og iverksette aktuelle tiltak for å betraktelig redusere konsekvenser ved en ulykke. Dette førstehjelpskurset er utviklet etter kriterier satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resucitasjonsråd. Kurset vil gi deg en teoretisk og praktisk innføring i hvordan du skal reagere når ulykken inntreffer, slik at du skal kunne være trygg på å både undersøke og iverksette aktuelle førstehjelpstiltak. All erfaring viser at dersom du er forberedt vil du kunne reagere riktigere og raskere enn om du skulle være uforberedt.

Dette kurset har en helhetlig tilnærming til førstehjelp, og gi deg en innføring i hele kjeden til livredning. Kurset består som nevnt av både teoretisk og praktisk innhold, og inneholder følgende:

  • Varsling av 113
  • Pasientundersøkelse
  • Livløshet
  • Akutt hjertesykdom
  • Basal hjerte/lungeredning
  • Fremmedlegeme i luftveier
  • Skadebehandling
  • Sirkulasjonssvikt
  • Etse-, forbrennings-, og røykskader
  • Sikring og opptreden på ulykkessted

Kilde: Helsedirektoratet

Kommende kurs

For en skreddersydd løsning som er tilpasset dine behov.

Ta kontakt