Krav til slukkeutstyr og røykvarslere i bolig

I Norge er det krav om at boliger er sikret mot brann. Du må ha tilstrekkelig varsling hjemme og godkjent slukkeutstyr slik at du er forberedt dersom det skulle oppstå et branntilløp. Når det gjelder kravet i boliger, må vi forholde oss til «Forskrift om brannforebygging» som ble gjeldende fra 2016. Det er særlig i forskriftens kapittel 2, §7 vi finner det som er mest relevant:

§ 7.Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter

d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

 

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

Et utvalg forskjellige brannslukkere. Vær oppmerksom på at enkelte kun er supplementutstyr og ikke godkjent som eneste slokkeutstyr i boenheten.

Minimumskrav

Det er viktig å huske på at denne forskriften er et minimumskrav.

Det er viktig å sørge for at sikkerheten ivaretas på best mulig måte.

Bor du for eksempel i en bolig med flere etasjer, er det veldig lurt å ha mer slokkeutstyr enn hva som er pålagt som minimumskravet. En brann sprer seg raskt, og tiden du bruker på å få tak i slokkeutstyret kan være helt avgjørende.

Tidligst mulig varsling og det å ha lett tilgjengelig slokkeutstyr er viktig.

Husk også alltid å sørge for at rømningsveier ikke er blokkert, og alle i boenheten må være klar over rømningsveiene. Vi anbefaler alle familier å ha et oppmøtested dersom en brann skulle oppstå.

Supplementutstyr som for eksempel slokkesprayer, branntepper og lignende er også å anbefale å ha i tillegg til lovpålagt utstyr.

Samme krav på hytta

Mange er flinke til å tenke på brannsikkerheten hjemme, men ikke glem at de samme kravene i forskriften også gjelder for fritidsboliger. Tenk også over at du har riktig slokkeutstyr på riktig sted. Har du for eksempel en gassovn på hytta, må du være klar over at du har behov for et pulverapparat. Det er kun pulverslukkere som kan slukke gassbranner.

Det er også andre ting å ta hensyn til. Er fritidsboligen alltid oppvarmet, eller kan temperaturen inne krype seg under 0°C i enkelte situasjoner? Et skumapparat kan fryse og bli ødelagt og skal ikke oppbevares i temperaturer under frysepunktet.

For mer informasjon eller dersom du har noen spørsmål, kontakt oss gjerne eller se våre detaljerte informasjonsfilmer nedenfor.