fbpx


Komfyrvakt

Komfyren er i norske hjem den klart største brannkilden. Med en komfyrvakt skrur komfyren seg av innen ditt hjem blir røyklagt og i verste fall brenner ned.

Komfyrbranner

Nærmere 50 prosent av brannvesenets utrykninger skyldes brann i forbindelse med komfyren. De aller fleste komfyrbranner oppstår på dagtid hos eldre personer, men det er også mange komfyrbranner som skjer på nattestid. Disse tar også flest liv. Komfyrbranner som oppstår på natten involverer ofte yngre mennesker, og rus og alkohol er gjerne en medvirkende årsak. Kanskje har du opplevd selv eller kjenner noen som har kommet hjem sent en lørdagskveld og sovnet mens komfyren stod på?

Virkemåte

Komfyrvakten fungerer slik at den har en sensor og en strømavbryter. Strømavbryteren kan enten være plassert i sikringsskapet eller bak selve komfyren. Sensoren er plassert over komfyren, slik at den hele tiden overvåker platene. Dersom sensoren registrerer at farenivået når et visst nivå, vil den melde fra ved å alarmere. Dersom ingen reagerer på alarmen, vil sensoren melde fra til strømavbryteren om at den skal kutte strømmen til komfyren. På denne måten unngår du at situasjonen eskalerer videre og at liv og verdier går tapt.

Krav

I boliger som er fra 2010 eller nyere, er det krav til at komfyrvakt er installert. Dette skal da være en del av det faste elektriske anlegget. 
Har du bolig som er eldre enn fra 2010, bør du montere en komfyrvakt.

Enkelt å montere

Å installere en komfyrvakt er ikke mye arbeid. Det finnes både komfyrvakter som du monterer i stikkontakten din og komfyrvakter som er beregnet for fast tilkobling. 
Våre elektrikere hjelper deg gjerne med montering.

For mer informasjon eller dersom du ønsker et tilbud. Kontakt oss gjerne

Informasjonsfilmer om komfyrvakt