Ikke grønnvasking, men grønn satsning!

Norsk Brannvern er svært glade for å kunne si at vi, via vårt konsern Prosero Security Group, har blitt partner av Miljø Norge. Miljø Norge har laget en sirkulær prosess for å gjenbruke brannslukkere. Service etter NS3910 har vært utført i mange år, og Norsk Brannvern har vært en av aktørene som har utført mest av dette her i landet. Arbeidet med å utføre en korrekt service er svært tidkrevende med standard manuelle prosesser Det er lett å «slurve» dersom man har tidspress. Når man gjør service i egne lokaler må vi også være meget nøyaktig med oppbevaring og sortering av farlig avfall. Jobben er også muskulært belastende for de som utfører dette på daglig basis. Vårt samarbeid med Miljø Norge gjør at vi kan overlate dette til en bedrift med fokus på gode prosesser, garantert gjenbruk av det som kan gjenbrukes, og gode nedstrømsavtaler på det farlige avfallet.

 

Brannfaget er gedigent, og våre ansatte jobber med alt fra kurs, rådgivende ingeniørtjenester, prosjektering og service på brannalarmanlegg, enkle HMS-kontroller på små borettslag, til større risikoanalyser og internrevisjoner på alt fra avfallsanlegg, industri og sykehus mm.

«Vi har nok å gjøre, så ved å få satt ut servicedelen til en ekstern aktør, kan vi ha fokus på vår kjernevirksomhet» sier Daglig leder Geir Mathisen.
Norsk Brannvern jobber hver dag med fokus på vår visjon om å sørge for at norske hjem og arbeidsplasser er godt brannsikret. Flott at også vår samarbeidspartner Miljø Norge også kan bidra på veien mot denne visjonen, for det er mer enn nok å ta tak i når det kommer til brannsikkerhet her i landet.

Her noen bilder fra en av våre første leveranser av våre miljøslukkere til Gransletta Borettslag i Oslo:

 

 

Se konsernets bærekraftsrapport og les mer om vårt bærekraftsfokus her: www.norskbrannvern.no/baerekraft