Lite barn med smukk

Hvordan avholde brannøvelse?

Når en brann oppstår, tar det ofte under 5 minutter før det er overtent. Da gjelder det å kunne redde deg selv og andre raskt ut i sikkerhet. Øvelse gjør mester, dette gjelder også brann. Vi anbefaler at alle gjennomfører brannøvelse i egen bolig minst én gang årlig. I uke 38 er den nasjonale brannvernuka. Vi oppfordrer alle hjem, borettslag, sameier, bedrifter, barnehager, skoler osv. å avholde brannøvelse!

Dersom du ønsker bistand til å avholde kurs og øvelser, tilbyr Norsk Brannvern et bredt utvalg av både kurs og opplæring.

Kan være lurt med enkle regler

For at du skal handle riktig ved en brann, kan det være lurt med enkle regler som er lette å huske og følge. Mindre barn må ha hjelp til å komme seg ut dersom det brenner. Eldre barn kan ved hjelp av øvelse lære seg riktige rutiner ved evakuering. Voksne bør avtale hvem som skal ta seg av hvilket barn dersom barna ikke er gamle nok til å evakuere på egenhånd.

Snakk med barna om brannøvelsen

Enkelte barn synes det er skummelt å snakke om brann, men ikke utsett brannøvelsen. Jevnlige øvelser kan bidra til at barna føler seg tryggere. Da vet de hvordan de skal opptre dersom brannalarmen starter. Snakk med barna om hvorfor det er viktig med brannøvelse, og hva det betyr dersom røykvarsleren går i alarm.

Møteplass

Husk å definere et oppmøtested ved evakuering. Oppmøtestedet må være plassert slik at det er i trygg avstand fra din bolig dersom det skulle brenne og at en ikke står i veien for eventuelle utrykningskjøretøy. Alle skal kjenne til oppmøtestedet og møtes der så raskt som mulig i en nødssituasjon.

Varsle, redde, slukke

Ved en brann, er dette 3 ord som bør sitte spikret i minnet.

  • VARSLE: Varsle de som er i fare. Bruk stemmen og ring brannvesen på nødnummer 110.
  • REDD: Redd deg selv og andre ut av boligen. Pass på at alle kommer seg raskt ut til oppmøtested.
  • SLUKK: Slukk med håndslokker/brannslange eller forsøk å kvele ilden. Ikke utsett deg selv for røyk eller annen fare.

Rekkefølgen du utfører disse punktene må du selv avgjøre ut ifra aktuell situasjon.

Til oversikt