Slukkeutstyr – Hvilket slukkeutstyr passer på hvilke steder?

På markedet i dag finnes det utrolig mange varianter av slukkeutstyr.
Det er viktig å vite at ulikt slukkeutstyr har ulike bruksområder og ulike type branner de klarer å slukke.

Brannklasser

For å kunne velge riktig slukkeustyr, må du være klar over at det finnes ulike brannklasser.
Slukkeustyr skal være merket med hvilke brannklasser de klarer å slukke.

Brannklasse A står for A står for faste, organiske materialer, som for eksempel tre, papir, tekstiler og lignende.

Brannklasse B står for brannfarlige væsker som for eksempel bensin, olje og lakk.

Brannklasse C står for brann i gass, som for eksempel propan, metan eller butan.

Oversikt bruksområder for pulver, skum, co2, vann
Oversikt over ulike typer slukkemidler og hvilke type branner de klarer å slukke.

Som vi kan se av figuren ovenfor, må du altså velge et pulverapparat dersom du for eksempel har gasskomfyr i din bolig.

Effektivitetsklasser

I tillegg til å være merket med hvilke brannklasser en brannslukker kan slukke, skal det også være merket med en effektivitetsklasse som viser hvor effektiv din brannslukker er mot ulike typer brann.
Har du et skumapparat på 6 liter som eneste slukkeutstyr i din boenhet, må effektiviteten minimum være på 21A. Desto høyre tall, jo bedre slukkeeffekt.

Tilgjengelighet og plassering av slukkeutstyr

Når du har gått til innkjøp av riktig slukkeutstyr, er det også veldig viktig at du tenker på plasseringen av dette. Det hjelper lite å ha riktig og effektivt slukkeustyr, dersom det er ligger utilgjengelig innerst i en bod når et branntilløp oppstår.

Plasser slukkeutstyret synlig og lett tilgjengelig på strategiske plasser.
Sørg for at alle i boenheten vet hvor slukkeutstyret befinner seg.
Sørg for at alle i boenheten vet hvordan man bruker slukkeutstyret effektivt og korrekt.

Norsk Brannvern fører en rekke ulike slukkere til ulike bruksområder.

I vår nettbutikk har vi listet opp våre mest solgte produkter.

Som en totalleverandør innen brannsikkerhet tilbyr vi også blant annet lithiumslukkere, frityrslukkere og avanserte slukkesystemer.

Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål.