Hvilken røykvarsler skal du velge?

Tidlig varsling er et av de viktigste tiltakene for å unngå brann. Røykvarslere redder årlig flere liv i norske hjem.

Et branntilløp utvikler seg fort til full overtenning.

Tidlig varsling er derfor helt avgjørende for å kunne slokke en brann tidligst mulig, redde liv og minske skadeomfanget.

Branner i boliger starter oftest som ulmebranner. Dette vil si at brannen utvikler seg sakte med lite flammer, men derimot med en kald og veldig giftig røyk med store partikler. En optisk røykvarsler merker disse større partiklene raskere enn en ionisk røykvarsler, og derfor er sjansen større for at du blir varslet tidlig dersom du har optiske røykvarslere i ditt hjem.

 

Krav til varsling

Kravene til brannvarsling i boliger og fritidsboliger, finner vi i Forskrift om brannforebygging.

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

 

Velg optisk røykvarsler

Det finnes i hovedsak 2 forskjellig typer røykvarslere. Dette er ioniske og optiske røykvarslere. Begge detekterer røyk, men de oppdager røyken på ulike måter.

Branner i boliger starter oftest som ulmebranner. Dette vil si at brannen utvikler seg sakte med lite flammer, men som produserer en kald og veldig giftig røyk med store partikler. En optisk røykvarsler merker disse større partiklene raskere enn en ionisk røykvarsler, og derfor er sjansen større for at du blir varslet tidlig dersom du har optiske røykvarslere i ditt hjem.

 

Enkeltstående røykvarslere

Mange norske hjem har kun enkeltstående røykvarslere hjemme. Disse fungerer slik at kun den røykvarsleren som oppdager røyk gir alarm. Det vil si at du må befinne deg ganske nærme røykvarsleren for at du skal kunne høre noe. I små leiligheter kan enkeltstående røykvarslere være nok, , men det anbefales å ha seriekoblede røykvarslere dersom det er flere dører inne i boenheten.

 

Seriekoblede røykvarslere

Å ha seriekoblede varslere som kommuniserer med hverandre, er alltid lurt. Disse fungerer slik at «piper én, piper alle».
Dette gjør at du får tidlig varsling selv om det brenner i en annen del av boenheten enn der du befinner deg. Brenner det for eksempel i første etasje mens du ligger og sover om natten i tredje etasje, kan det å ha seriekoblede varslere være helt avgjørende for om du oppdager et branntilløp i tide.

 

Brannalarmanlegg

I bygg med flere boenheter, er det beste alternativet når det gjelder brannvarsling å montere FG-godkjente EN 54 brannalarmer etter NS 3960.
Norsk Brannvern monterer moderne og stabile brannalarmanlegg med mulighet til å kobles direkte til vekterfirmaer eller brannvesen, samt at en kan ha overvåkning i sanntid.

 

Ha slags røykvarsler?

Viktige momenter å huske på når du skal velge en røykvarsler:

  • Velg optiske røykvarslere, ikke ioniske.
  • Velg helst seriekoblede røykvarslere.
  • Husk at røykvarslere skal byttes ut med nye etter 8-10 år.

 

Informasjonsvideo om varsling