fbpx

0 døde i brann!

Norsk Brannvern har en visjon om at alle Norske hjem og arbeidsplasser
skal være godt brannsikret. Vi har også et mål om at vi skal ha 0 døde i brann
innen 2025.

Brannsikkerhet satt i system

Sys­tema­tisk brann­sikkerhet i deres bolig­sammen­slutning

La oss hjelpe til med å sette brannsikkerheten i system i ditt borettslag, sameie eller velforening. Det er styrets ansvar å gjennomføre tiltak som ivaretar sikkerheten til beboere i borettslag og sameier.

Brannslokkingsapparater

Bistår brannvern­leder i din bedrift

La oss bli din samarbeidspartner og totalleverandør innen brannsikkerhet. Eiers ansvar, brukers ansvar. Vi hjelper til med ansvars- og oppgavefordeling.

Skilt møtepunkt

Har du kontroll? Følger du loven?

Norsk Brannvern utfører brannvernarbeid for både bedrifter og
boligsammen­slutninger
(borettslag, sameier og vel)
. Det er ikke alltid like enkelt å vite om man har sikret seg forskriftsmessig. Vi kan hjelpe til med å få oversikten gjennom en brannteknisk tilstandsanalyse.

Se Forskriften

Norsk Brannvern team