Brannvernsinspeksjon

Har du behov for en branningeniør?

Kan du dokumentere at brannsikkerheten i ditt bygg er oppgradert iht “Forskrift om brannforebygging”?
– Våre ingeniører kan bistå deg!

Servicearbeider i brannskap

Brannteknisk tilstandsanalyse

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk.

Arbeider fyller ut skjema

Brannstrategi /brannkonsept

Ved nybygg eller ombygning som berører branntekniske installasjoner stilles det ofte krav til brannteknisk prosjektering. Et bygningsprosjekt krever nøye planlegging før arbeidet kan iverksettes.

Mann ved teknisk tegning på skjerm

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll gjelder brannstrategien. Den omfatter verifikasjon for at målene for brannsikkerheten (krav gitt etter pbl, herunder byggeteknisk forskrift) er oppfylt, og beskrivelse av brannkonseptet.

Risiko illustrajon

Risikovurdering

For at brannsikkerheten skal ivaretas best mulig, er det viktig å gjennomføre en god risikovurdering. Med utgangspunkt i denne vurderingen skal det utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen.