Brannkurs

Styrer i alle boligsammenslutninger kan få kostnadsfrie informasjonsmøter om brannsikkerhetsarbeidet via oss i Norsk Brannvern. Book et møte her, for å få en oversikt over hvilke krav som gjelder til dere som er i styret når det kommer til HMS og brannsikkerhetsarbeid.

Les mer om brannsikring i borettslag og sameier her.

Team illustarsjon