fbpx
GDPR er utsatt

GDPR er utsatt

Justisdepartementet melder at EUs personvernforordning (GDPR) tidligst kan settes i kraft i juli.

Opprinnelig skulle GDPR ha trått i kraft fra 25. mai. Dette blir nå utsatt, melder Justisdepartementet på sine nettsider. Justisdepartementet jobber med at loven skal kunne tre i kraft så raskt som mulig, men regner med at dette tidligst blir i juli.

Vi i Norsk Brannvern vil i våre nyhetsbrev også ha fokus på GDPR. Vi ønsker selvsagt å opptre i samsvar med GDPR, dette innebærer blant annet at vi må be om samtykke før vi kan sende ut nyhetsbrev. Dette kan gjøres her. Etter at GDPR trer i kraft, vil vi kun sende ut nyhetsbrevet til de som har meldt seg på denne listen.

GDPR er også aktuelt for alle boligsammenslutninger. Vi ønsker også å informere og gi råd til styrene i borettslag. Hva må en som medlem i styret tenke på når det gjelder GDPR?

Styret i et borettslag er behandlingsansvarlig. Dette vil si den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Personopplysninger som er lagret i et borettslag eller sameie er det styret som er ansvarlig for. Den enkelte beboer har krav til innsyn av hva som er lagret. Det må være et rigid system for sletting av personopplysninger, og hver enkelt beboer kan kreve at informasjon om de slettes.

Dersom en skal hente inn opplysninger for eksempel om beboere, skal dette være til et gyldig formål. En må også kunne legitimere formålet til innhentingen. Skal personopplysningene brukes til noe annet, må man ha samtykke fra beboer.

Foreløpig anbefaler vi at en venter til mer juridisk informasjon er på plass før en trekker noen konklusjoner om hva styret bør gjøre av tiltak.

Vi vil informere mer om GDPR fremover i våre nyhetsbrev.
Når GDPR trer i kraft vil vi som nevnt tidligere kun sende ut nyhetsbrev til alle som har meldt seg på vår nye liste.

Les mer om GDPR på Datatilsynets nettsider.

 

Comments are closed.