fbpx

For­skrifter

Forskrift om brannforebygging

Sannsynlighet og konsekvens omtales gjerne samlet som risiko (risiko = sannsynlighet x konsekvens).
Forebygging handler dermed ikke bare om å hindre at en brann oppstår, men også om å gjøre konsekvensene minst mulig dersom det skulle oppstå en brann.
Omfatter både mennesker og dyr.
Omfatter både fysisk og psykisk helse.
Omfatter bare miljøkonsekvenser som følge av brann.
Ifølge forarbeidene til brann- og eksplosjonsvernloven omfatter materielle verdier også verdier som ikke kan erstattes, som for eksempel kulturminner. Kort om bestemmelsen – hvorfor har vi en forskrift om brannforebygging? Omlag 60 personer omkommer i brann hvert år. Flere milliarder kroner blir utbetalt i erstatning etter brann. Uerstattelige kulturverdier går tapt i brann. De fleste branner kunne vært forhindret.

Last ned veiledning til forskrift om brannforebygging

Link til forskrift om brannforebygging

Link til Byggteknisk forskrift (TEK 10)

Link til Internkontrollforskriften

Vil du kjenne ditt ansvar og plikter?

Ta kontakt