fbpx

Forsik­ring

Norsk Brannvern har i samarbeid med Norwegian Insurance Brokers utviklet et fordelsprogram. Dette betyr at våre best sikrede kunder, og våre mest lojale kunder kan få bedre forsikring enn de har i dag. Våre kunder som blir tilbudt vårt fordelsprogram, får langt rimeligere forsikring, med de samme – eller bedre forsikringsvilkår som de har per i dag. Våre erfarende ansatte risikovurderer objektene. Det gjenspeiler seg i at de kunder som systematiserer brannsikkerheten, også har gode holdninger på andre risikoområder. Norsk Brannvern setter våre beste kunder i kontakt med forsikringsmegler. Kunder av fordelsprogrammet har lav skadestatistikk, dermed blir forsikringspremien lav. Våre historiske data viser at våre best sikrede kunder normalt sparer store summer på sin forsikring via vårt fordelsprogram.

Ta kontakt med Uno Henriksen i dag for mer informasjon.
E-post: Uno.h@norskbrannvern.no