Norsk Brannvern - Elkontroll

Tilsyn og vedlikehold av elektriske anlegg

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. I forskrift om elektriske anlegg kreves det at nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg utføres.

Lovpålagt sikkerhet

Alle som leier eller eier næringsbygg er lovpålagt å med jevne mellomrom gjennomføre elkontroll. Elkontroll er et systematiske tiltak som skal sikre både virksomheten og deres ansatte. En elkontroll krever planlegging, organisering, gjennomføring og vedlikehold. Dette i samsvar med krav satt når det gjelder HMS-lovgivningen.

Internkontroll innebærer systematisk arbeid for å sikre at en virksomhet planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med lover og forskrifter.
Målet er at problemer skal oppdages i tide og tas hånd om før det er for sent.

Svært mange branner starter i det elektriske eller som følge av feil bruk av elektriske artikler.

Smart investering

I tillegg til at elkontroll er lovpålagt, er det også slik at en kan se på gjennomførelse av elkontroll som en smart investering. Oppstår det feil i det elektriske anlegget, kan dette føre til brann og langvarig strømbrudd. Å unngå dette sparer er lønnsomt i lengden.

Spør oss om hjelp

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat eller ved ønske om utførelse av elkontroll

Sikringsskap

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.