fbpx

Elkontroll

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. I forskrift om elektriske anlegg kreves det at nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg utføres.

Lovpålagt sikkerhet

Alle som leier eller eier næringsbygg er lovpålagt å med jevne mellomrom gjennomføre elkontroll. Elkontroll er et systematiske tiltak som skal sikre både virksomheten og deres ansatte. En elkontroll krever planlegging, organisering, gjennomføring og vedlikehold. Dette i samsvar med krav satt når det gjelder HMS-lovgivningen.

Internkontroll innebærer systematisk arbeid for å sikre at en virksomhet planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med lover og forskrifter. 
Målet er at problemer skal oppdages i tide og tas hånd om før det er for sent.

Svært mange branner starter i det elektriske eller som følge av feil bruk av elektriske artikler. 

Smart investering

I tillegg til at elkontroll er lovpålagt, er det også slik at en kan se på gjennomførelse av elkontroll som en smart investering.
Oppstår det feil i det elektriske anlegget, kan dette føre til brann og langvarig strømbrudd. 
Å unngå dette sparer er lønnsomt i lengden.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat eller ved ønske om utførelse av elkontroll