fbpx

Status Coronakrisen 2020.

Norsk Brannvern har «forebygging» som en av våre kjerneverdier har vi iverksatt en rekke tiltak i forbindelse med coronaviruset, Covid-19. Mange er nå permittert, men vi er tilgjengelig på telefon 32273528, eller post@norskbrannvern.no dersom det er noen spørsmål. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. Mange av våre faste avtaler på brannsikkerhet er utsatt. Det vil ikke bli dårligere brannsikkerhet ved å avvente kontroller noen uker. Nå er det denne dugnaden mot viruset er som viktigst. Norsk Brannvern skal ikke være med på å spre smitte i det norske samfunn. Vi rykker selvfølgelig ut dersom det er noe som haster for brannsikkerheten, som eksempelvis problemer med brannalarmanlegg. Vi oppfordrer alle til å forsterke sin egenkontroll i perioden som kommer. Alle kunder som har løpende avtaler vil høre fra oss enten på telefon eller via e-post slik at Dere til enhver tid er informert om hvordan vi ser på situasjonen, og hvilke løsninger som passer best for den enkelte. Norsk Brannvern har solid økonomi, og vil komme igjennom denne perioden uten at dette vil gå utover kvaliteten og oppdragene til våre kunder på sikt.

Kontaktperson for Norsk Brannvern angående Coronavirus: Petter L Mathisen, petter@norskbrannvern.no telefon: 90517456.  

Oppdateres løpende:

 • Norsk Brannvern startet i 28.februar med utdeling av antibac til våre ansatte, og manet til varsomhet hos våre kunder. Ref www.fhi.no . Alle ansatte som har mulighet oppfordret til å jobbe fra hjemmekontor.
 • Virksomhet: All virksomhet fortsetter som normalt.

 • Torsdag 12.mars stoppet vi alle oppdrag som innebærer hjemmebesøk i borettslag, sameier og velforeninger. Alle interne og eksterne kurs er også stoppet med umiddelbar virkning. Permittert flertallet av våre ansatte.
  Virksomhet: Virksomhet på bedriftsmarkedet fortsetter, samt alt av ingeniør, tegner, tømrer, elektro* fortsetter som før. Alle våre biler er utrustet med antibac og annet vernesutstyr, samt bruker kun personlig verktøy. Det er gitt instrukser om å ta flest mulig møter digitalt, eller utsette møter på ubestemt tid. Da vår største kundegruppe er borettslag og sameier, har vi også permittert flertallet av våre ansatte.

 • Beredskapsgruppen (som består av ledere og tillitsvalgte) har tett dialog og vurderer situasjonen fortløpende. Etter å ha jobbet hardt med kostnadsbilde og hvordan ta vare på de ansatte den siste tiden, har vi på møte torsdag 19.mars vridd fokus mot inntektsbilde og sett på hva vi kan gjøre dersom dette blir en situasjon som varer i mange måneder. Vi har startet jobben med å se på alternative løsninger for å utføre ulike kontroller. I dialog med kundene vil vi samme finne gode løsninger som både ivaretar myndighetenes coronakrav, men også brannkravene.
  Virksomhet: Som over.

 • 24.mars:
  Beredskapsgruppen har i samarbeid med enkelte boligsammenslutninger kommet frem til at vi fremover utfører en forenklet modell av vår årlige boligkontroll. Dette betyr at enkelte av våre ansatte starter opp igjen med kontroller på boligsammenslutninger allerede mandag 30.mars. Alle ansatte som går ut i jobb, har da minimum vært hjemme i 14 dager og har selvfølgelig ingen symptomer eller er syke. Våre ansatte har selvfølgelig fokus på bruk av hansker, bruk av antibac samt spray, og holder avstand til beboere. Flere detaljer avtales direkte med kunden. Dette er en avveiningen og risikoanalyse i samarbeid med det enkelte styret, for å begrense smittespredning samtidig som vi ivaretar brannsikkerheten i det enkelt bygg best mulig.
 • 20.april: Våre elektrikere og tømrere har fått beskjed om at der det er ok for beboere, kan vi montere alarm og annet brannsikkerhetsutstyr inne hos beboere. Maksimalt inn i 5 boenheter per dag, og smittevernutstyr som munnbind, hansker og antibac må brukes. Selvfølgelig må også avstand til andre personer og håndvask mellom hver boenhet opprettholdes.
 • 30.april: Beredskapsgruppen enige om at vi fortsetter med kontroller i næring. Vi avventer fortsatt normale kontroller i alle boligsammenslutninger, men enkelte modifiserte kontroller utføres der dette er ok for styret.  
 • 15.juni. Alle fulltidsansatte tilbake i jobb. Gjennomgang av ulike modifiserte/ hensyntatt kontroller. Viktigheten av å følge FHi sine regler om avstand, hjemmekontor for de som har mulighet, bruk av hånddesinfeksjon og munnbind.
 • August. Debrief og tett kommunikasjon med ansatte og kunder. Fortsatt enkelte permitterte av våre deltidsansatte. Vi lager løsninger i samarbeid med kunden for å få til trygge og gode kvalitetsmessige kontroller. Våre ansatte går i karantene, samt tester seg for virus så fort de får eventuelle symptomer, og vi har etablert gode rutiner som ser ut til å fungere bra. Vi er i praksis nå like operative som tidligere, og har også styrket administrasjonen for å bedre vår dialog med alle kunder.