fbpx

Category Archives: Nyheter

Hvordan avholde brannøvelse?

Hvordan avholde brannøvelse?

Hvordan avholde brannøvelse?

Når en brann oppstår, tar det ofte under 5 minutter før det er overtent. Da gjelder det å kunne redde deg selv og andre raskt ut i sikkerhet. Øvelse gjør mester, dette gjelder også brann. Vi anbefaler at alle gjennomfører brannøvelse i egen bolig minst én gang årlig. I uke 38 er den nasjonale brannvernuka. Vi oppfordrer alle hjem, borettslag, sameier, bedrifter, barnehager, skoler osv. å avholde brannøvelse!

Dersom du ønsker bistand til å avholde kurs og øvelser, tilbyr Norsk Brannvern et bredt utvalg av både kurs og opplæring.

 

Kan være lurt med enkle regler

For at du skal handle riktig ved en brann, kan det være lurt med enkle regler som er lette å huske og følge. Mindre barn må ha hjelp til å komme seg ut dersom det brenner. Eldre barn kan ved hjelp av øvelse lære seg riktige rutiner ved evakuering. Voksne bør avtale hvem som skal ta seg av hvilket barn dersom barna ikke er gamle nok til å evakuere på egenhånd.

 

Snakk med barna om brannøvelsen

Enkelte barn synes det er skummelt å snakke om brann, men ikke utsett brannøvelsen.

Jevnlige øvelser kan bidra til at barna føler seg tryggere. Da vet de hvordan de skal opptre dersom brannalarmen starter. Snakk med barna om hvorfor det er viktig med brannøvelse, og hva det betyr dersom røykvarsleren går i alarm.

 

Møteplass

Husk å definere et oppmøtested ved evakuering. Oppmøtestedet må være plassert slik at det er i trygg avstand fra din bolig dersom det skulle brenne og at en ikke står i veien for eventuelle utrykningskjøretøy. Alle skal kjenne til oppmøtestedet og møtes der så raskt som mulig i en nødssituasjon.

 

 

Varsle, redde, slukke

Ved en brann, er dette 3 ord som bør sitte spikret i minnet.

 

VARSLE de som er i fare. Bruk stemmen og ring brannvesen på nødnummer 110.

REDD deg selv og andre ut av boligen. Pass på at alle kommer seg raskt ut til oppmøtested.

SLUKK med håndslokker/brannslange eller forsøk å kvele ilden. Ikke utsett deg selv for røyk eller annen fare.

Rekkefølgen du utfører disse punktene må du selv avgjøre ut ifra aktuell situasjon.

 

 

Thomas Lone – Norges yngste person til å nå 7 summits!

Thomas Lone – Norges yngste person til å nå 7 summits!

Yngste nordmann på 7 summits

Thomas Lone

Norges yngste

Kun 24 år gammel har Thomas Lone klart bragden å bestige de høyeste fjelltoppene på hvert av de syv kontinenter. 

Thomas er tidligere ansatt i Norsk Brannvern, og det var naturlig for oss å bidra som sponsor på dette eventyret. Vi gratulerer så mye og er oppriktig imponerte!

Ambisiøse

Det er liten tvil om Thomas er ambisiøs og målbevisst.
Norsk Brannvern ønsker også å bli sett på som abisiøse. 

Vi har et mål om 0 døde i brann innen 2025. 

Vi ønsker å ha med ressurspersoner på laget for å nå vårt mål. 

Mount everest

For å nå målet om “7 summits”, måtte Thomas naturlig nok også bestige verdens høyeste fjell Mount Everest

Dette delmålet nådde han 15. mai 2019 sammen med Didrik Dukefoss. Vi fulgte nøye med underveis, og fikk videomateriale fra eventyret. 

 

episode 1

episode 2

episode 3

Brannteknisk tilstandsanalyse

Brannteknisk tilstandsanalyse

tet

Brannteknisk tilstandsanalyse

En brannteknisk tilstandsanalyse gjennomføres for å kartlegge sikkerheten i bygg og brukes som grunnlag for det videre arbeidet med utbedring av branntekniske avvik.

Branningeniør-brannteknisk-tilstandsanalyse
Brannteknisk-tilstandsanalyse

Brannteknisk tilstandsanalyse

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk. 


En brannteknisk tilstandsanalyse innebærer at en branningeniør kartlegger sikkerheten i bygget og dette brukes som grunnlag for utbedring av de branntekniske avvikene. 


Når du mottar tilstandsanalysen fra vår ingeniøravdeling, vil den inneholde forslag til handlingsplan for feil og mangler i en prioritert rekkefølge etter hvilke avvik som er mest kritisk å få lukket. 


Den branntekniske rapporten gir deg som eier en god oversikt over byggets tilstand og det er lett å legge en god plan fremover for hva som skal gjøres når. Slik reduseres også kostnadene.Brannteknisk tilstandsanalyse - byggets EU-kontroll

Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

 

Vår avdeling utfører flere typer tjenester for å hjelpe eier i å kartlegge branntekniske krav til deres byggverk. Vi kan blant annet tilby risikovurderinger, brannteknisk konsept (nye bygg) og brannteknisk tilstandsanalyse (eldre bygg). Eier skal ifølge Forskrift om brannforebygging kjenne kravene til bygget og oppgradere sikkerhetsnivået i bygget til nyere byggeforskrifter.

 

Vår branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til byggverket og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10).

 

Analysen utføres i henhold til “Brannteknisk tilstandsanalyse nivå 1 og NS 3424.

Interessert i å vite mer?

Vi har feilet – Folk dør i brann

Vi har feilet – Folk dør i brann

tet

Vi brannforebyggere har feilet

Folk dør!

Feilet til aktuelt
Petter Lundby Mathisen

Petter Lundby Mathisen

Prosjektleder | Norsk Brannvern AS

Jeg er prosjektleder for å nå Norsk Brannverns mål om 0 døde i Brann i 2025. Akkurat nå føler jeg at vi brannforebyggere svikter stort. 

I 2019 omkom 41 personer i brann, noe som var en økning fra i årene før. Selv om de lange trendene har vært en nedgang i antall døde det siste tiåret, har dette nye tiåret startet tragisk. 

 

Vi har hatt den tragiske brannen i Bergen som krevde en mor og to barn, andre branner med dødelig utfall, en stor garasjebrann i Stavanger og mange andre alvorlige hendelser nå på nyåret som lett kunne endt med flere døde. Vi skriver kun 10. januar 2020 når jeg skriver dette. En forferdelig start på 2020, og vi brannforebyggere må ta deler av skylden. 

 

Jeg har noe av skylden for dette dårlige resultatet. Når vi brannforebyggere ikke gjør en god nok jobb, fører det til at mennesker dør. Vi brannforebyggere må derfor nok en gang opp i ringa alle sammen. Få opp øynene og be ALLE landets innbyggere ha litt ekstra fokus på sikkerhet nå. ikke i morgen, men nå – i dag! Både hos seg selv, men også hos sine naboer og bekjente. 

 

DSB har hatt bra kampanjer, og OBRE i samarbeid med landets brannvesen som ber om at vi må hjelpe hverandre med å sende inn bekymringsmeldinger til www.branntips.no. Det har hengt plakater på alle t-baner og andre steder i Oslo lenge. Plakater som ikke er til å unngå å se, men likevel, en tragisk start på tiåret. Tiåret hvor vi for første gang skal oppleve 0 døde i løpet av et helt år, om alt går som det skal. 

 

DSB og lokale brannvesenet gjør en god jobb, og vi i Norsk Brannvern besøker 100 000 boenheter årlig i samarbeid med borettslag og sameier. Vi avholder øvelser, kurs, monterer brannalarmanlegg og bidrar til bedre brannvernlederarbeid i norske bedrifter. Kommuner gjør mye, og våre konkurrenter og samarbeidspartnere gjør mye. Uansett, mye mer må gjøres av oss alle. Som våre britiske venners forskning viser «the single most important thing is home visits». Hjemmebesøk med fysisk gjennomgang, test av utstyr, gjennomgang av rømningsveier og litt rådgivning. Slike besøk gir 18 ganger mindre sannsynlighet for en alvorlig brann i boenheten påfølgende år. La oss besøke flere! Alle som jobber med brannvern vet hvem som trenger besøk aller mest. Ja, alle må sørge for seg og sine nære, men dessverre er det ikke den «vanlige A4-nordmannen» som omkommer oftest i brann. 

 

Hos særskilte risikogrupper som eldre, rusavhengige og personer med psykiske problemer er der vi opplever klart flest dødsbranner. Disse må vi sammen sørge for at får besøk, får rett veiledning, samt at de får montert opp utstyr slik at vi kan unngå dødsbrannene.
En god start er derfor å besøke disse personene og om ikke annet, sørge for at alle har god brannvarsling. 

 

Tidlig varsling redder liv, men likevel sover nesten en halv million uten fungerende røykvarsler hver natt. La oss få besøkt flere, samt få på plass tidlig varsling til alle de kommende to årene. Deretter kan vi montere automatiske slukkeanlegg, gi mer informasjon og rådgiving, samt diskutere kommuners ansvar for å tilrettelegge for spesielt trengende neste år eller året etter det. Men i år vi få besøkt flere, og få opp bedre brannvarsling. Som et steg 1 i å få flere til å gå over egen og andres brannsikkerhet, ønsker vi å sette i gang noen konkurranser fra og med april, hvor de som tar seg tiden til å besøke mange for å hjelpe til med brannsikkerheten, og i hovedsak brannvarsling, vil kunne få /vinne premier. 

 

Vi er litt usikre på hva vi bør ha som premier, så nå i januar og februar 2020 ber vi om innspill til dette via våre sosiale medier. Den 10.mars vil første konkurranser utlyses. Forhåpentligvis vil vi kunne foreta enkle brannvernrunder i tusenvis av hjem basert på Deres gode innspill, og vi deler gjerne ut noen skikkelig bra premier til de som bidrar! Kom med forslag her. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Petter L. Mathisen 

Prosjektleder 0 døde i brann 2025 

Norsk Brannvern AS

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Har du forslag til premier? Kom gjerne med innspill:

Røykvarslerens dag – 1. desember

Røykvarslerens dag – 1. desember

Test røykvarsleren og bytt batteri

Mange av boligbrannene i Norge oppstår om vinteren, og desember er statistisk sett en  måned hvor det oppstår mange branner og at flest omkommer i brann.

1. desember er røykvarslerens dag. Dette er dagen for å bytte batteri i røykvarsleren.
Vi i Norsk Brannvern anbefaler alle å bytte batteriene i røykvarslerne sine i dag.

I de kalde vintermånedene bruker vi mer elektrisk utstyr, levende lys og vi fyrer i peisen. Dette fører til forhøyet risiko for brann.

I “Forskrift om brannforebygging” står det:

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

 

 

Les også: Krav i boliger

 

Se flere opplæringsfilmer her

Last ned vår huskeliste for egenkontroll av brannsikkerheten

Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

Krav til kurs og opplæring?

Vi opplever at mange av våre kunder er usikre når det gjelder krav til kursing og opplæring. 
I denne artikkelen har vi samlet utdrag fra lover og forskrifter for å gjøre det enklest mulig for deg.

Forskrift om brannforebygging

I veiledningen til “Forskrift om brannforebygging” står det blant annet:

Hvordan gjennomføre systematisk sikkerhetsarbeid? 

Plikten til systematisk sikkerhetsarbeid fastsetter kravene til systematikk i sikkerhetsarbeidet, og den bestemmer hva arbeidet som et minimum skal omfatte. 

Den faste strukturen i sikkerhetsarbeidet skal bestå av mål, planer, tiltak og rutiner. Strukturen skal sikre at arbeidet gjennomføres konsekvent, og hindre at det oppstår tilfeldige mangler ved brannsikkerheten. Det er et generelt krav at sikkerhetsarbeidet sikrer at de alminnelige pliktene til å forebygge brann i byggverk blir oppfylt. Se veiledningen til § 11 i forskriften for en beskrivelse av disse pliktene. 

Virksomheten må i tillegg iverksette rutiner som sikrer kunnskap og kompetanse om brann i byggverket, og som legger til rette for brannsikker atferd hos de ansatte og andre som oppholder seg i byggverket. Rutinene må minst avklare og sikre kunnskap om ansvarsforholdene før og under brann, og dessuten fastsette og formidle instruks for varsling, evakuering/redning og slokking (branninstruks).

Det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte. Omfang, innhold og antall brannøvelser vil variere og må tilpasses i forhold til kompleksitet, oversiktlighet osv. Et eksempel kan være sykehus som må gjennomføre både teoretiske og praktiske øvelser og opplæring for sine ansatte. I praksis vil de måtte gjennomføre mange forskjellige øvelser og opplæringsmoduler, da de ansatte har mange ulike roller i en brannsituasjon. Det er ikke tilstrekkelig at rutinene blir utarbeidet og formidlet i virksomheten. Det er en uttrykkelig plikt til å sørge for at rutinene faktisk blir iverksatt.

 

Brann- og eksplosjonsvernloven

I kapittel 4 i “Brann- og eksplosjonsvernloven” står det følgende:

§ 19.Sikkerhet i virksomhet

Virksomheter skal sørge for at sikkerheten i forhold til brann, eksplosjon, håndtering av farlig stoff og transport av farlig gods på veg og jernbane blir ivaretatt på en forsvarlig måte. 

Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle virksomhetens faser, herunder planlegging, prosjektering, etablering, drift og avvikling. 

Virksomheter skal gjøre arbeidstakere og andre som utfører oppgaver i eller på vegne av virksomheten kjent med plikten i henhold til § 25 i denne loven. 

Virksomheten skal gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved ulykker. Plikten til å sørge for at sikkerheten i virksomheten blir ivaretatt ligger hos ledelsen.

For å kunne sikre at en følger ovennevnte er det vesentlig at det gjennomføres grundig opplæring og øvelser.

 

Internkontrollforskriften

I paragraf 5 i Internkontrollforskriften finner vi følgende: 

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Som vi kan se i punkt 2, så skal det sørges for at det er tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet. 

Meld deg på Norsk Brannverns nyhetsbrev

* indicates required

Tilbyr en rekke kurs

Norsk Brannvern tilbyr skreddersydde kurs til privatkunder, bedrifter og boligsameier.
All erfaring tilsier at personer som har gjennomført enkel opplæring innen brannsikkerhet vil ha en mye større mulighet til å handle riktig ved en eventuell brann.

Ny avdeling i Kristiansand!

Ny avdeling i Kristiansand!

Etablering av ny avdeling

Norsk Brannvern har den siste tiden fått mange forespørsler fra Sørlandet. Vi har derfor etablert en ny avdeling i solfylte Kristiansand. Før oppstart har vi kommunisert med brannvesenet for å melde vår ankomst, uten at dette på noen måte er obligatorisk.
Dog jobber vi i bransjen ikke alltid likt med brannforebygging, så fint å vite hva brannvesenet i den enkelte by vektlegger. Forskrift om brannforebygging omtaler viktigheten av et bredt samarbeid for best mulig brannsikkerhet. Vi gleder oss til å starte og er sikre på at også nyetablering av vårt virke vil ha en positiv effekt på brannsikkerheten.

Våre første dager i Kristiansand har vært svært lovende. Vi har vært innom Ole Fritjof Godtfredsen i Sørlandet boligbyggelag (SBBL) for å fortelle hvordan vi jobber med brannsikkerhet i boligsammenslutninger. Norsk Brannvern hjelper over 1500 borettslag og sameier med deres systematiske brannsikkerhetsarbeid, og vi er sikre på at også dette er et behov i Kristiansand. Ofte er styrene ikke klar over hvilke ansvar de har, og hvordan de konkret kan- og bør jobbe med brannsikkerhetsarbeid. Det er derfor kjærkomment for de fleste at vi i Norsk Brannvern tilbyr gratis opplæringsmøter og informasjon til styrer som ønsker dette.

Kostnadsfri opplæring

Les mer om brannsikring av borettslag og sameier, samt bestill en kostnadsfri opplæring av deres styre.

Vi har også vært i dialog med flere store eiendomsbesittere som ser på mulighetene for et samarbeid om lovpålagt systematisk brannvern, krav til fysiske kontroller av installasjoner og utstyr, samt hvordan vi kan bistå for å sørge for at brannsikkerheten i Deres bygg er god i tiden som kommer. Vi har fått en positiv og konstruktiv tone, og gleder oss til fortsettelsen når de nå vil gi oss tilgang på noe eiendomsmasse for å «prøve oss ut».

Norsk Brannvern har etablert et foreløpig kontor på Ægirs vei 10, 4632 Kristiansand. Det vil ikke være bemannet til enhver tid, så har du spørsmål eller ønsker et møte er det best om man kontakter vår ansvarlige person i området, Espen Flaa Nilsen.

Bor du i, eller i nærheten av Kristiansand, vet du herved at det en ny fremadstormende brannforebygger i byen, som har målsetning om 0 døde i brann i dette landet, allerede i 2025.

Brannsikkerhet – Er bygget ditt forskriftsmessig sikret?

Brannsikkerhet – Er bygget ditt forskriftsmessig sikret?

Som eier og forvalter av et bygg, er du også ansvarlig for brannsikkerheten.
Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård eller lignende, skal sette seg inn i kravene som stilles når det gjelder brannsikkerhet.

 

Organisatoriske og tekniske tiltak

Hvordan brannsikkerheten er bygget opp, kan vi dele opp i organisatoriske og tekniske tiltak. Disse avhenger som oftest av hverandre. Et eksempel på dette er at dersom man installerer brannalarmanlegg (teknisk tiltak), så må man også ha et organisatorisk tiltak i form av en vedlikeholdsavtale og årlig service for at dette skal kunne fortsette å være et godt brannsikkerhetstiltak i fremtiden. I tillegg må rednings- og beredskapsplaner være på plass for å sikre effektiv rømning av bygget dersom alarmen går.

Det samme er det for eksempel med manuelt slokkeutstyr. Å montere håndslokkere på sentrale plasser i et bygg er et godt teknisk tiltak, men dersom dette ble gjort for 15 år siden og du ikke har hatt organisatoriske tiltak i tillegg, vil det ikke ta lang tid før dette tekniske tiltaket ikke lenger fungerer tilstrekkelig og slik det var planlagt. Her vil organisatoriske tiltak være blant annet jevnlig ettersyn, årlig kontroll av kompetent personell og service når slokkerne går ut på dato. I tillegg er det viktig med brannøvelser. Dersom du eller andre ansatte ikke vet hvordan de skal bruke slokkeutstyret hvis det først oppstår en brann, er ikke dette mye til hjelp.

 

Huskeliste til eier – organisatoriske tiltak

Dette er ting som skal dokumenteres skriftlig og bør derfor være i en fysisk perm eller enda enklere – digitalt i feks vårt webbaserte HMS-system Byggtek.

 • Forefinnes noe dokumentasjon på byggets branntekniske tilstand? Et brannteknisk konsept?
 • Forefinnes service- og kontrollavtaler på alle tekniske tiltak, og er dette gjennomført? (El-kontroll, nødlys, alarmanlegg, sprinkler, vanntåke, røykluker, trykksettingsvifter, branngardiner osv). Har eier definert et mål for sitt brannsikkerhetsarbeid? Er organiseringen av ansvaret tydeliggjort skriftlig (både forebyggende og ved hendelse)?
 • Er det rutiner for opplæring av ansatte/ brukere, og hvordan dokumenteres dette?
 • Hvilke rutiner forefinnes for eget ettersyn, kontroll, vedlikehold og service?
 • Foreligger et avvikssystem, og hvordan fungerer dette ved organisatoriske og tekniske avvik?
 • Er det utarbeidet er risikoanalyse med handlingsplan for bygget? Hva er status nå?
 • Hvilke rutiner foreligger for arbeidere i bygget ref. «varme arbeider» og hulltaking?
 • Foreligger samarbeidsavtaler med tilstøtende eiere/bygg? Er koordinering vurdert?
 • Foreligger både generell og eventuelt tilpassede branninstrukser for bygget? Hvem gjør hva ved brann? Foreligger branntekniske tegninger på bygget? Hvor ofte, og hvem foretar en internrevisjon av HMS/ brannpermen? Fungerer alt som forutsatt? Forefinnes dokumentasjon på utført tilsyn siste år, eller er det annen dokumentasjon som er relevant? Da må dette også tas med inn i «HMS/ brannpermen» til den enkelte eier.

 

Huskeliste til eier – tekniske tiltak

Dette skal rutinemessig ettersees av eier eller representant for eier, samt vedlikeholdes av kompetent person jevnlig, avhengig av type, tilstand, risikovurdering og den enkelte standard som følges

 • Utvendige forhold ok? Herunder tilkomst brannvesenet, brannkummer, hydranter osv. lett tilgjengelig?
 • Oppmøteplass ved brann merket?
 • Brannvegger/brannskiller intakte?
 • Branndører ok? Er det rett klassifisering på dør, tette karmer, fungerer dørmagnet osv?
 • Rømningsveier ok? Ryddige, godt merket, bra opplyst osv. Hva skjer med heisen ved brann?
 • Nødlys ok? Lyser markeringslys konstant, og indikerer ledelys at disse er i funksjon?
 • Røykventilasjon ok? Herunder også trykksetting og annet som har med trykkregulering og gjøre.
 • Sprinkler ok?
 • Brannalarmanlegg ok?
 • Slokkeapparater ok?
 • Brannslanger ok?
 • Piper og ildsteder ok?
 • Andre branntekniske installasjoner og utstyr som er i bygget (gasslokkeanlegg, frityrslokkeanlegg, vanntåke, slokkemateriell for industrivern osv.)

 

Ulike bygg

Det er stor forskjell på bygg. Mål for brannsikkerhetsarbeidet, rutiner i forbindelse med organisatoriske og tekniske tiltak, hyppighet av brann- og evakueringsøvelser, hvilken forskrift et bygg er bygget etter, brannteknisk konsept osv. er sjelden det samme i ulike bygg.

I tillegg til dette, er enkelte bygg definert som særskilte brannobjekter.
Et særskilt brannobjekt vil si bygg, tunneler, områder, virksomheter og lignende, hvor en brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor en brann kan føre til store skader på helse og miljø, samt materielle verdier.
I særskilte brannobjekter er det spesielle krav.

Ingen bygg er like!
Ta kontakt med en av våre branntekniske rådgivere for å skreddersy en løsning som passer ditt bygg.

Les mer om hva vi kan tilby innen brannsikring av næringseiendommer her.

 

Huskeliste for egenkontroll av brannsikkerheten

Huskeliste for egenkontroll av brannsikkerheten

Huskeliste for egenkontroll av brannsikkerheten

For å minimere risikoen for et branntilløp, er det lurt å gjennomføre egenkontroller. Her har vi listet opp ulike ting du bør huske for å ivareta brannsikkerheten.

Hver kveld

Hver måned

Hvert kvartal

Hvert år

Hvert 5. år

Hvert 10. år

Last ned som PDF

Last ned huskelisten som en utskriftbar PDF-fil som kan henges opp.

Del denne artikkelen

Share on facebook
Del på Facebook
Share on twitter
Del på Twitter
Share on linkedin
Del på Linkdin
Share on pinterest
Del på Pinterest

Legg igjen kommentar

Oppretthold sikkerheten for de eldre!

Oppretthold sikkerheten for de eldre!

Oppretthold sikkerheten for de eldre!

NAV ønsker å fjerne ordningen med gratis komfyrvakter til utsatte risikogrupper. Det høres ikke gjennomtenkt ut.

 

Våre ansatte brannforebyggere besøker tusenvis av boenheter hver måned, og vi er trolig den aktøren i Norge som jobber mest med forebygging i private hjem. På oppdrag fra styret i  borettslag og sameier dokumenterer vi status, samt gir råd om hvordan den enkelte kan brannsikre seg best mulig.

Hver dag er det omkring 60 branntilløp i dette landet, hvorav komfyren ligger øverst på listen for «arnested». Altså er komfyren det stedet vi tilbereder flest branner. Vi anbefaler ofte eldre om å kontakte Nav eller sin lokale hjelpemiddelsentral for å få montert nettopp komfyrvakter. Det samme gjelder der beboere har nedsatt hørsel. Hjelpemiddelsentralen har gode røykvarslere som både tilrettelegger for vibrasjon under hodeputen, og optisk varsling ved at en lampe, eller en bjørn starter å blinke. Dette er livsnødvendige tiltak, og redder liv.

I 2018 hadde vi en økning i antall omkomne. Flesteparten av de som dør i brann er over 70 år.

Vi i Norsk Brannvern har et mål om 0 døde i brann innen 2025. Trenden på antall omkomne har vært positiv i mange år nå, men dette målet klarer vi ikke alene. Vi er derfor svært kritiske til dette forslaget om å fjerne ordningen om komfyrvakter. I vår verden ville vi heller tilført hjelpemiddelsentralen mer ressurser som kan benyttes på de mest utsatte risikogruppene. Mobile vanntåkenanlegg skulle gjerne vært tilgjengelig i flere kommuner, samt fokus på nok brannsikkerhetsutstyr slik at de av oss som er mest utsatt for brann, får det de trenger for å overleve.

En komfyrvakt koster snaut 5000,- kr der vår elektroavdeling ettermonterer dette. De utsatte risikogruppene er ikke nødvendigvis de som har best økonomi i samfunnet. La oss ikke få et økonomisk skille på brannsikkerheten. Vær derfor fornuftige Nav, ikke ta bort et beviselig bra brannforebyggende tiltak!

 

Petter L Mathisen

Partner, Norsk Brannvern As

Dato: 20.2.2019

Trygg lading av elbil

Trygg lading av elbil

Trygg lading av elbil

De fleste elbileiere lader bilen fra vanlige stikkontakter hjemme. Slik forebygger du overbelastning og brann i det elektriske anlegget hjemme.

 

Uvettig lading av el-biler kan skape brannfeller grunnet varmgang i stikkontakten. De nye elbilene har oftest en ladekabel med en tilhørende boks som veier 2-3 kg. Boksen sørger for å begrense ladestrømmen slik at den ikke
overstiger det stikkontakten tåler. Dersom du lader din elbil med en slik type lader, er det viktig at du monterer en kurv eller krok som kan ta belastningen av boksens vekt.

Hvis boksen kun henger fra veggen slik at all belastningen av vekten henger i selve strømuttaket, fører dette til påkjenninger på kontakten og vil kunne føre til varmgang.
Husk å jevnlig kontrollere stikkontakten for skader eller misfarging forårsaket av varmgang.

En bedre løsning for lading av moderne biler er ved å benytte det som heter Mode
3. Ved denne løsningen monteres det en styringsboks på veggen. Kontakten som benyttes er beregnet for lading av elbiler og klarer å håndtere denne belastningen på en god måte. 

 

Elbil i borettslag/sameier

For borettslag og sameier er det veldig viktig å vurdere det elektriske anlegget og dets kapasitet i forkant av at det monteres ladeuttak for elbilder. Norsk Brannvern er registrert elektroinstallatør og vår elektroavdeling kartlegger ofte hva kapasitetsbehovet er og hva slags utstyr som er nødvendig for å sikre trygg lading i fellesgarasjer.

Enkelte steder er tilgjengelig effekt ofte mindre enn behovet. Da er det mulig å montere utstyr som fordele ladeeffekt og ladetid. På denne måten er det mulig at mange biler står til lading uten at det elektriske anlegget overbelastes og sikringene går. Dersom ønskelig, kan man også integrere betalingsløsninger for bruk av ladestasjonene.

 

Har du behov for prosjektering og montering av ladestasjoner, eller ønsker mer informasjon?

 

Kontakt oss

Velg optiske røykvarslere

Velg optiske røykvarslere

Velg optiske røykvarslere

Røykvarslere redder liv hvert år. Tidlig varsling er et av de viktigste tiltakene for å unngå brann. Dersom du har tidlig varsling får du mulighet til å slokke et branntilløp innen ditt hjem blir røyklagt og i verste fall brenner ned.

Det finnes i hovedsak 2 forskjellig typer røykvarslere. Dette er ioniske og optiske røykvarslere. Begge detekterer røyk, men de oppdager brannen på ulike måter.

Branner i boliger starter oftest som ulmebranner. Dette vil si at brannen utvikler seg sakte med lite flammer, men derimot med en kald og veldig giftig røyk med store partikler. En optisk røykvarsler merker disse større partiklene raskere enn en ionisk røykvarsler, og derfor er sjansen større for at du blir varslet tidlig dersom du har optiske røykvarslere i ditt hjem.

Seriekoblede varslere

Å ha seriekoblede varslere som kommuniserer med hverandre, er alltid lurt. Dette gjør at du får tidlig varsling dersom det brenner i en annen del av din bolig enn der du befinner deg. Brenner det for eksempel i første etasje mens du ligger og sover om natten i tredje etasje, kan det å ha seriekoblede varslere være helt avgjørende for om du oppdager et branntilløp i tide.

Norsk Brannvern fører en rekke modeller av ulike røykvarslere.
I vår nettbutikk finner du våre mest solgte varianter.

Ønsker din boligsammenslutning å gå til anskaffelse av røykvarslere, er våre teknikere vant med å gjennomføre slike oppdrag. Kontakt oss gjerne for å få et godt tilbud på røykvarslere ferdig montert i tak i deres borettslag/sameie.

For mer informasjon, ta gjerne en titt på vår informasjonsfilm om varsling nedenfor.
Her går vi igjennom ulike typer detektorer, og alt fra enkeltstående røykvarslere til fulldekkende brannalarmanlegg.

 

Har du behov for en branningeniør?

Har du behov for en branningeniør?

Kan du dokumentere at brannsikkerheten i ditt bygg er oppgradert iht “Forskrift om brannforebygging”? – Våre ingeniører kan bistå deg!

 

Brannteknisk tilstandsanalyse

 

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk. De mest relevante branntekniske kravene til eier er som følger:

«Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket».

«Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt».

«Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler».

«En virksomhet som eier et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann».

10 «En virksomhet som eier et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 4 til § 9 er oppfylt».

 

Brannteknisk tilstandsanalyse er “byggets EU-kontroll”.

Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

Vår avdeling utfører flere typer tjenester for å hjelpe eier i å kartlegge branntekniske krav til deres byggverk. Vi kan blant annet tilby risikovurderinger, brannteknisk konsept (nye bygg) og brannteknisk tilstandsanalyse (eldre bygg). Eier skal ifølge Forskrift om brannforebygging kjenne kravene til bygget og oppgradere sikkerhetsnivået i bygget til nyere byggeforskrifter.

Vår branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til byggverket og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10).

 

Tilstandsrapport etter denne anvisningen tilfredsstiller analysenivå 1 i NS 3424.

   

 

For mer informasjon, ta kontakt med vår avdelingsleder Andreas Gulbrandsen.

andreas.g@norskbrannvern.no

For et konkret tilbud eller en uforpliktende befaring av ditt bygg, benytt vårt kontaktskjema.

Kontaktskjema ingeniør

Øv på brann hjemme – gjennomfør brannøvelse

Øv på brann hjemme – gjennomfør brannøvelse

Når en brann oppstår i en bolig, tar det ofte under 5 minutter før det er overtent. Da gjelder det å kunne redde deg selv og andre raskt ut i sikkerhet.

Øvelse gjør mester, dette gjelder også brann. Vi anbefaler at alle gjennomfører brannøvelse i egen bolig minst én gang årlig.

Kan være lurt med enkle regler

For at du skal handle riktig ved en brann, kan det være lurt med enkle regler som er lette å huske og følge. Mindre barn må ha hjelp til å komme seg ut dersom det brenner. Eldre barn kan ved hjelp av øvelse lære seg riktige rutiner ved evakuering.Voksne bør avtale hvem som skal ta seg av hvilket barn dersom de ikke er gamle nok til å evakuere på egenhånd.

Snakk med barna om brannøvelsen

Enkelte barn synes det er skummelt å snakke om brann, men ikke utsett brannøvelsen.
Jevnlige øvelser kan bidra til at barna føler seg tryggere. Da vet de hvordan de skal opptre dersom brannalarmen starter. Snakk med barna om hvorfor det er viktig med brannøvelse, og hva det betyr dersom røykvarsleren går i alarm.

Møteplass

Husk å definere et oppmøtested ved evakuering. Oppmøtestedet må være plassert slik at det er i trygg avstand fra din bolig dersom det skulle brenne og at en ikke står i veien for eventuelle utrykningskjøretøy. Alle skal kjenne til oppmøtestedet og møtes der så raskt som mulig i en nødssituasjon

Varsle, redde, slokke

Ved en brann, er dette 3 ord som bør sitte spikret i minnet.

VARSLE de som er i fare. Bruk stemmen og ring brannvesen på nødnummer 110.
REDD deg selv og andre ut av boligen. Pass på at alle kommer seg raskt ut til oppmøtested.
SLOKK med håndslokker/brannslange eller forsøk å kvele ilden. Ikke utsett deg selv for røyk eller annen fare.

Rekkefølgen du utfører disse punktene må du selv avgjøre ut i fra aktuell situasjon. 

Brannøvelse

Bilde fra en avholdt slokkeøvelse. Her demonstreres bruken av et brannteppe.

Skreddersydde løsninger

Norsk Brannvern holder ukentlig både evakueringsøvelser og slokkeøvelser.
Når gjennomførte du sist en brannøvelse på din arbeidsplass eller borettslag?

Vi er vant med å skreddersy løsninger som dekker kundens ønsker og behov.
Har du spørsmål om brannøvelse eller ønsker bistand gjennomføring?

Nå oss på en av følgende måter:

Kontaktskjema Norsk Brannvern   post@norskbrannvern.no   Ring Norsk Brannvern

Russlandbesøk

Russlandbesøk

Denne uka har noen av våre representanter vært ute internasjonalt og besøkt utdanningsinstitusjoner, brannvesen og fått impulser fra selveste Russland. Med 150 000 000 innbyggere og begrenset økonomi er situasjonen utfordrende for de som jobber innenfor vårt fagfelt i dette området.

Denne gangen gikk ferden til Krasnodar, et område sør i Russland. Vi var rundt hos både bedrifter og privatpersoner og oppdaget de samme utfordringene i dette landet som vi har her hjemme i Norge. Folk var dog overaskende opplyste i forhold til at de burde ha denne type installasjoner i sine hjem og på arbeidsplassen. Men som vi vet går det ofte i glemmeboken i en hektisk hverdag og blir nedprioritert hos mange grunnet begrenset økonomi.

Norsk Brannvern holder foredrag om våre erfaringer innen systematisk arbeid med brannsikkerhet.

Vi fikk snakket om våre egne erfaringer her fra Norge, samt at vi fikk lære hvordan de arbeider med brannsikkerhet i Russland. Foredraget ble holdt på engelsk i tillegg til at det var tolk tilstede.

Det var mye av de samme utfordringene som vi er vant med her hjemme. Her ser vi to gamle, utgåtte håndslokkere på et kjøpesenter vi besøkte. Disse var verken skiltet eller fast montert på vegg.

 

Tidligere har vi vært hos London Fire Brigade og utvekslet kunnskap og erfaringer.
Les mer om vårt besøk i London her.

 

Røykvarslerens dag – 1. desember

Røykvarslerens dag – 1. desember

Test røykvarsleren og bytt batteri

Mange av boligbrannene i Norge oppstår om vinteren, og desember er statistisk sett en  måned hvor det oppstår mange branner og at flest omkommer i brann.

1. desember er røykvarslerens dag. Dette er dagen for å bytte batteri i røykvarsleren.
Vi i Norsk Brannvern anbefaler alle å bytte batteriene i røykvarslerne sine i dag.

I de kalde vintermånedene bruker vi mer elektrisk utstyr, levende lys og vi fyrer i peisen. Dette fører til forhøyet risiko for brann.

I “Forskrift om brannforebygging” står det:

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

 

Les også: Krav i boliger

 

 

Tips for å unngå tørrkok

Tips for å unngå tørrkok

Tørrkok

Oslo brann- og redningsetat melder om ekstremt høyt antall utrykninger i forbindelse med tørrkok i september måned.

Historien er en klassiker. Du har vært ute på byen, og kommer hjem i de sene nattetimer. Før du legger deg, skal du bare ha noe nattmat. Mange velger da å slenge en pizza i ovnen, eller varme noe i kjelen eller stekepanna.

Mens du venter på at maten skal bli ferdig, setter du deg i sofaen for å slappe av litt.

Da er det gjort.

 

Tips for å unngå tørrkok

 • Ikke lag varm mat når du kommer hjem etter å ha vært på byen.
  Lag deg en brødskive eller kjøp varm mat på vei hjem.

 

 • Ha komfyrvakt montert. Med en komfyrvakt skrur komfyren seg av innen ditt hjem blir røyklagt og i verste fall brenner ned.

 

 • Ha røykvarslere plassert flere steder i din boenhet. 
  Minimumskravet til røykvarslere finner du her, men vi anbefaler å ha røykvarslere på alle lukkede rom.

 

 • Test røykvarslerne dine jevnlig, slik at du vet at de fungerer. Husk at røykvarslere bør byttes ut etter 10 år. 

 

 • Skulle det først skje et uhell, hold deg unna brannrøyken. Ikke røm ut i brannrøyk. 

 

 

Rebusløp på OsloMet

Rebusløp på OsloMet

Rebusløp – bytte batteri i røykvarslere

Tirsdag kveld var det duket for rebusløp i forbindelse med Fadderuke på OsloMet.
I den anledning var Norsk Brannvern til stede og hadde en av postene.

På vår post var oppgaven å bytte batteri i 3 stk. røykvarslere vi hadde montert i en oppsatt rigg. Det kom frem at mange ikke var sikre på om de har batteri i røykvarslerene sine hjemme, eller ikke visste når de senest byttet batteri.

Det var god stemning blant de deltakende, og vi håper vi fikk spredt budskapet om hvor viktig det er å ha fungerende røykvarslere. Å ha fungerende varsling er en av de viktigste faktorene for å forebygge brann.

Samtlige som prøvde seg på oppgaven med batteribytte klarte dette veldig fint, og det viser hvor lite som skal til for å kunne unngå fatale skader.

 

Konsentrerte studenter

 

Tips til en brannsikker studenttilværelse 

Røykvarsler

Det skal være minimum 1 røykvarsler i din boenhet, ofte er det krav til flere for å tilfredsstille kravene i «Forskrift om brannforebygging».

Test røykvarsleren jevnlig ved å trykke på testknappen. Bytt batteri minimum én gang årlig, gjerne i forbindelse med «røykvarslerens dag» som er den 1. desember.

 

Slokkeutstyr

Det skal være minst ett slokkeapparat eller en husbrannslange i hver boenhet. Gjør deg kjent med slokkeustyrets plassering og lær deg hvordan dette brukes. Ha gjerne en liten slokkespray eller et brannteppe lett tilgjengelig i tillegg.

Les mer om krav til slokkeutstyr og røykvarslere i boliger her.

 

Rømningsvei

Med mindre man bor slik til at man kan gå ut i det fri rett fra døren (til planert terreng og et sikkert sted) skal man ha to uavhengige rømningsveier ut av boligen. Rømningsveier kan enten være via to trapperom i for eksempel en bygård, eller et trapperom og et rømningsvindu. Gjør deg kjent med rømningsveiene og pass på at disse ikke er blokkert av møbler eller lignende. Husk på at oftest er det røyken som dreper. Hold deg unna røykfylte trapperom, da er det bedre å bli i din boenhet og gjøre seg til kjenne for brannvesen via vindu, balkong eller lignende.

 

Kjøp kebab

Ikke lag deg varm nattmat når du kommer hjem etter en sen kveld på byen. Brann- og redningsetaten rykker ut på omkring 300 tilfeller av tørrkoking og svidde pizzaer i året. Det er ofte små marginer før liv går tapt. Kjøp nattmat før du drar hjem eller ta deg en brødskive når du er hjemme.

 

Vi ønsker alle studenter lykke til med studiene og en brannsikker studenttid!

Ikke ta ferie fra brannsikkerheten!

Ikke ta ferie fra brannsikkerheten!

Det kan være forskjellen på liv og død, men mange av oss tar oss ikke tid til å sjekke brannsikkerheten når vi er på ferie.

Sommeren er tiden på året hvor bekymringer og hverdagsstress erstattes med fri og ferie. I denne perioden er dessverre ofte fokus på brannsikkerheten også i annen rekke.

Vi har tidligere skrevet en huskeliste for god brannsikkerhet på hytta, men glem ikke brannsikkerheten uansett hva du måtte foreta deg i ferien. Det er viktig å tenke brannsikkerhet også på for eksempel hoteller, særlig om du skal feriere utenlands.

I mange land er sikkerhetskulturen er ofte helt annerledes og det er ofte mindre krav til tekniske tiltak. I tillegg har mange land langt dårligere kontrollrutiner enn hva vi har her i Norge.

Du bør aldri legge deg for å sove uten at du har mulighet til å bli varslet ved en brann.

 

Tenk på disse punktene når du sjekker inn på hotell:

 • Oppsøk og gjør deg kjent med rømningsveiene.
 • Varsle resepsjonen dersom du finner rømningsveier som er blokkerte.
 • Gjør deg kjent med hvor slokkeutstyr er plassert ut.
 • Les branninstruks og rømningsplan.
 • Dersom du reiser med barn, gjør en avtale om hvordan dere skal opptre ved brann.
 • Plasser reiserøykvarslere høyt i rommet, f.eks. på en hylle. Det beste er å få hengt den opp i taket.

I tillegg til at det er lurt å ha med seg en røykvarsler, kan det også være greit å tenke på andre typer supplementutstyr. Feks en slukkespray på boks er billig, lett å ta med seg og den kan stoppe et branntilløp før det utvikler seg til en dødelig brann.

Vi ønsker deg en fantastisk sommer, men husk at brannen ikke tar ferie!

Burn Camp

Burn Camp

Burn Camp

Denne uken avholdes Burn Camp i regi av Norsk Forening For Brannskadde.
Burn Camp er en leir for personer som har vært behandlet for en brannskade.

Vi i Norsk Brannvern setter derfor fokus på brannskader, og ønsker at «20 x 20» blir noe som alle skal huske hva er. Brannskader skal kjøles ned 20 minutter i omtrent 20 graders vann.

Førstehjelp ved brannskade

Sky Ilden kjøleskapsmagnet. Førstehjelp ved brannskade.

Nederst på denne siden kan du bestille gratis klistremerker og kjøleskapsmagneter fra prosjektet Sky Ilden. Disse kan henges opp slik at en blir minnet på og lærer seg regelen om “20×20”. Bestill for å kunne dele ut til deres venner, eller til alle beboere i deres boligsammensluting.

 

Sky Ilden

 • Skriv inn adressen du ønsker at klistremerker/kjøleskapsmagneter skal sendes til.
Brannøvelse

Brannøvelse

Hvorfor bør bedrifter og borettslag/sameier ha øvelser jevnlig? Hvor ofte er “jevnlig”?

I 2017 omkom 25 personer i brann i Norge. Dette er rekordlavt, men vi i Norsk Brannvern har en målsetning om 0 døde i brann innen 2025. At antall omkomne synker skyldes mange faktorer, men krav rettet mot brannfarlige installasjoner og forebyggende arbeid rettet mot bedrifter og borettslag må nok ta mye av æren for dette. Det viser at opplæring og brannøvelser er et viktig element for å både å forebygge branner, samt at dette reduserer risikoen dersom en brann først oppstår.

Hvor ofte burde slukkeøvelser og evakueringsøvelser avholdes? Dette avhenger selvsagt av type bygg, hva bygget brukes til osv. Et eldresenter bør gjerne følges opp tettere enn et lite kontorbygg med hensyn til brukere og personale. Disse brukerne vil det også ta lengre tid å evakuere om en brann skulle oppstå. På sykehus og eldresenter er det normalt med minimum halvårlige øvelser, mens i et lite kontorbygg er det mer vanlig med øvelser hvert 2. år.

En risikovurdering er lovpålagt å lage, og ut i fra denne lages rutiner for hvor ofte brannøvelser skal avholdes.

Skjema for risikovurdering kan du laste ned her.

Mange velger å avholde brannøvelser samtidig som dugnad. Dette er et tidspunkt hvor mange beboere er tilstede, og dermed vil fremmøteprosenten mest sannsynlig være høy. Innholdsmessig er det også viktig å vurdere om disse øvelsene skal inneholde det samme hver gang, eller hvordan man kan variere.

Brannøvelse slukkeøvelse

Slukkeøvelse gjennomført en kald januardag.

Har bedriften eller boligsammenslutningen alarmanlegg, kan det avholdes evakueringsøvelse sammen med den årlige servicen på anlegget hvor klokkene skal testes. Når alle beboere er ute kan en snakke litt om hva som fører til brann og hva en skal gjøre når alarmen går. Ved en evakueringsøvelse vil man også kunne se om oppmøteplassen som er valgt fungerer optimalt, samt om alle er kjent med denne.

Alene eller sammen med en evakueringsøvelse bør det også gjennomføres en slokkeøvelse. Alle beboere eller ansatte får anledning til å prøve et brannslukningsapparat. Samtidig blir det gitt informasjon om de forskjellige type slukkemidlene og hva de egner seg til å slukke. Har du for eksempel propan på kjøkken, er det greit å vite at du da bør ha et pulverapparat og ikke kun brannslange.

Husk at det man trener på, blir man bedre på! Ved brann tenker de fleste ikke like klart som vanlig, så det å ha trent på situasjonen og hva en skal gjøre har positiv virkning på å håndtere en stressituasjon.

 

Les gjerne denne artikkelen fra TV2 for mer informasjon:
Borettslagene trosser krav om brannøvelser

 

Bestill-brannøvelse

32 27 35 28
kurs@norskbrannvern.no

Pulverapparat gir trygghet!

Pulverapparat gir trygghet!

Den 6. mai var det et innslag på TV2-nyhetene om at pulverapparater gir falsk trygghet. Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen har skrevet en artikkel i Dagbladet med utgangspunkt i dette innslaget. Vi anbefaler å lese hans artikkel. Han mener i likhet med oss at det er feil å si at pulverapparat gir falsk trygghet.

Har du et slukkeapparat i hjemmet, så er dette noe som er effektivt og enkelt å bruke dersom det skulle oppstå et branntilløp.
Det er likevel viktig å være obs på at både pulver- og skumapparater finnes i forskjellige effektivitetsklasser. Les mer om brannslukking, brannklasser og effektivitetsklasser her. 

I eksemplet i innslaget blir det forsøkt slokket en høyenergibrann. Dersom en brann i ditt hjem har utviklet seg til å bli så stor som i dette innslaget, bør du heller komme deg ut og ha fokus på varsling og rømning/redning.

 

 

Se mer om varsling, slokking og rømning i vår informasjonsfilm laget sammen med Housegard.

 

 

GDPR er utsatt

GDPR er utsatt

Justisdepartementet melder at EUs personvernforordning (GDPR) tidligst kan settes i kraft i juli.

Opprinnelig skulle GDPR ha trått i kraft fra 25. mai. Dette blir nå utsatt, melder Justisdepartementet på sine nettsider. Justisdepartementet jobber med at loven skal kunne tre i kraft så raskt som mulig, men regner med at dette tidligst blir i juli.

Vi i Norsk Brannvern vil i våre nyhetsbrev også ha fokus på GDPR. Vi ønsker selvsagt å opptre i samsvar med GDPR, dette innebærer blant annet at vi må be om samtykke før vi kan sende ut nyhetsbrev. Dette kan gjøres her. Etter at GDPR trer i kraft, vil vi kun sende ut nyhetsbrevet til de som har meldt seg på denne listen.

GDPR er også aktuelt for alle boligsammenslutninger. Vi ønsker også å informere og gi råd til styrene i borettslag. Hva må en som medlem i styret tenke på når det gjelder GDPR?

Styret i et borettslag er behandlingsansvarlig. Dette vil si den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Personopplysninger som er lagret i et borettslag eller sameie er det styret som er ansvarlig for. Den enkelte beboer har krav til innsyn av hva som er lagret. Det må være et rigid system for sletting av personopplysninger, og hver enkelt beboer kan kreve at informasjon om de slettes.

Dersom en skal hente inn opplysninger for eksempel om beboere, skal dette være til et gyldig formål. En må også kunne legitimere formålet til innhentingen. Skal personopplysningene brukes til noe annet, må man ha samtykke fra beboer.

Foreløpig anbefaler vi at en venter til mer juridisk informasjon er på plass før en trekker noen konklusjoner om hva styret bør gjøre av tiltak.

Vi vil informere mer om GDPR fremover i våre nyhetsbrev.
Når GDPR trer i kraft vil vi som nevnt tidligere kun sende ut nyhetsbrev til alle som har meldt seg på vår nye liste.

Les mer om GDPR på Datatilsynets nettsider.

 

En samtale med verdens beste brannkvinne

En samtale med verdens beste brannkvinne

May Tømmervold; «Brannfaget trenger kvinner!»

Norsk Brannvern; «Vi trenger kvinner!»

 

May Tømmervold

Brannkonstabel May Tømmervold er en av få kvinner som jobber innenfor brannfaget. Hva skal til for at flere kvinner får øyene opp for dette fagfeltet?

 

Status

Brannfaget ser ut til å slite med å tiltrekke seg nok kvinner. Ved en enkel gjennomgang ser vi at både det offentlige og det private sliter med å rekruttere nok kvinner til brannfaget. Av våre søknader som servicetekniker fikk vi kun 2 kvinnelige søknader, mot 76 fra menn. Vi ønsker å være en bedrift som også har kvinner på laget, og siden vi nesten kun rekrutterer internt oppover i hierarkiet, blir det helt feil at vi har så få kvinner i vår «grunnstamme». Mange av våre ansatte ender også opp i brannvesenet, og også der trengs det flere kvinner. Vi har derfor begynt søket etter damer mer spesifikt, og kjenner du en kvinne som vil være med på vår reise mot 0 branndøde innen 2025? i så fall, be henne ta kontakt!

En av våre tidligere serviceteknikere, Gabriela, forteller at hun ble litt skremt av stillingstittelen. Servicetekniker er ikke noe som «skriker kvinneyrke» for de fleste. Allikevel valgte Gabriela en deltidsjobb hos Norsk Brannvern under studietiden, og stortrivdes. Selv om Gabriela fikk innsikt i brannfaget, valgte hun å ta seg ny jobb i flybransjen og ikke i brannvesenet. Uansett hadde hun en lærerik tid. Ida det samme, 3 års deltidsjobb ved siden av studier gav henne grunnleggende kunnskaper i brannfaget. Yrket som Servicetekniker i Norsk Brannvern gir en god erfaring å bygge videre på uansett om man skal jobbe med brannfaget i det private, i brannvesenet, eller jobbe et hvilket som helst annet sted. Som servicetekniker jobber man deltid på kveldstid, og grundig opplæring blir gitt før man skal ut i felt. Ingen kan alt i brannfaget, og vi krever selvfølgelig ikke dette. De fleste ansatte i denne stillingen går på byggingeniør-studier, fagskolen eller er førtidspensjonister. Når våre serviceteknikere utfører sine jobber er det ikke komplisert, men man skal være nøyaktig og gå igjennom de sjekkpunkter man har i hvert objekt. Varsling, slukning, rømning, rådgivning og dokumentasjon er hovedpunkter som må kunnes, og kan man dette godt, blir kundenes forventninger innfridd. Alt av vanskelige spørsmål har vi en egen kompetansegruppe som kan svare på. Det er i vår jobb som «brannforebyggere» få tunge løft, få fysisk krevende oppgaver, ei heller mye teknisk som må læres, så nei.. ingen grunn til at vi ikke skal få flere kvinner i denne type stillinger. Er du kvinne og vurderer en karriere i brannvesenet, kan kanskje en deltidsstilling hos oss nettopp gi deg den erfaringen du trenger for å ta skrittet videre.

 

 

May Tømmervold

Foto: @maytimber på Instagram

Forbilde – eller uoppnåelig eksempel?

May Tømmervold er forbilde for mange unge kvinner. Som eneste kvinne blant 60 menn på beredskapsavdelingen i Vestfold Interkommunale Brannvesen, sperrer både barn og voksne opp øynene når hjelmen går av etter utførte oppdrag. «Jeg får for det meste positive tilbakemeldinger, og de fleste syns det er kult at det er damer som også er brannmenn», sier May. Vi sitter på bryggen i Tønsberg for et lunsjmøte. Sola skinner over praktbygget til DSB som ligger rett på andre siden av kanalen. Målet er å få innspill til hvordan vi i brannfaget kan tiltrekke oss flere kvinner. «Dessverre opplever nok mange kvinner at frykten for å mislykkes, er større enn ønsket om å lykkes». Brannfaget har tradisjonelt sett vært for menn, og først i 1987 ble en kvinne ansatt i en beredskapsavdeling i Norge. Dessverre er tallene for kvinneandel fortsatt svært lave.

May Tømmervold forstår godt at kvinner ikke tør søke. Hun selv hadde egentlig tenkt å jobbe på ambulanse, men da en på samme «utrykningskurs» spurte hvorfor hun ikke ville bli brannkonstabel isteden, ble hun faktisk litt nervøs og usikker, før hun etter hvert ble motivert. Går det da? Er ikke det bare for menn?

Med tanke på at kvinnen foran oss har gjennomført befalsskolen i hæren som 19-åring, har 7 kontingenter i utlandet for Forsvaret, har over 50 000 følgere på Instagram, er regjerende verdensmester som brannkvinne og ser ut som om hun kommer rett ut av en Hollywoodfilm, så skjønner vi at lista for kvinner for å tenke på brannvesenet som en reell mulighet er høy. Og May setter kanskje bare lista enda høyere. Man kan kanskje si at hun skremmer bort flere kvinner enn hun rekrutterer? Trenger man å være på dette nivået for å bli brannkonstabel i Norge? Svaret er nei.

May forteller at det stadig er mindre tid som går med på å slukke brann for en brannkonstabel. Man jobber alltid i lag, så om noen er store og sterke, kan det være bra og ha noen som er mindre og smidigere også. Ja, man skal ha en viss fysisk kapasitet, men hun har aldri følt at hun ikke strekker til fordi hun er kvinne.

Mange av våre deltidsansatte går veien videre inn i brannvesenet, så om vi ikke får kvinnelige søkere, vil heller ikke vi bidra til å løfte tallene for de kommunale brannvesen. May innrømmer at hun savner noen kvinnelige kolleger. Det er litt stusselig å sitte alene i garderoben etter treninger og skarpe oppdrag. Når hun er ute med jobbkolleger i sosiale settinger savnes også noen kvinner. På jobb prates det mest fag, men i et mannsdominert miljø blir det fort mye fotballprat og lite «kvinneprat». Hva enn det måtte være? May har jobbet i mannsdominerte yrker hele sitt voksne liv, så hun er ikke akkurat er redd for å prate med mannfolk. Dog er det viktig å tenke på at selv denne maskinen av en kvinne var usikker på om dette var noe hun ville greie å bli. Da hun tenkte på å bli «brannmann» trodde hun faktisk det var noe som var for tøft, og at det kun var noe for menn. Brannfaget virker så maskulint. Heldigvis opplever hun å få en masse positive tilbakemeldinger og føler hun mestrer jobben bra. Det å være en god brannkonstabel er også å være en god lagspiller. Det trengs ulike ferdigheter i laget, og generelt er nok kvinner mer flinke til å trøste, vise empati osv. Statistikken viser at stadig flere utrykninger gjelder annet enn branntilløp, så hvorfor skal man da kun ha store sterke mannfolk som er over 2 meter høye og 2 meter i bredden over skuldrene? Nei, kvinner trengs i aller høyeste grad. Så oppfordringen er; Tør å se muligheter også i «mannsjobber» – søk dere til brannfaget og tør å satse! Kanskje vil veien via vårt brannforebyggende arbeid, i vårt altfor mannsdominerte miljø gi deg den innsikten du trenger for å bygge din karriere videre innen brannfaget.

Vi ønsker deg i hvert fall velkommen til oss.

Så ta sjansen på brannfaget – søk i dag!

PS! I helgen deltok May i Firefighter Combat Challenge i Tyskland. Her stakk hun like greit av med seieren. Les mer om dette og se video og bilder fra arrangementet på hennes instagramkonto.

Hvordan forebygge brann?

Hvordan forebygge brann?

Hvordan forebygge brann? Besøk hos London Fire Brigade

London Fire Brigade«The single most important thing we do,
is the home fire safety visits».

Tracey Hall,

Deputy Manager
Community Safety Policy & Projects
London Fire Brigade HQ

 

 

Våren har kommet til London, og sola skinner ned på oss der vi står utenfor Union Street 169. Hovedbrannstasjonen er et massivt bygg av murstein. Innenfor dørene ser vi historiske klenodium på rekke og rad. Storbritannia er et historierikt land, og det er neppe en brannmann i denne byen som ikke har god kjennskap til storbrannen i 1666. En brann som aldri ville hendt igjen med dagens ressurser, byplanlegging og byggteknikker.

Tallene for antall døde har vært nedadgående i flere år, og det jobbes mot nulltallet også her i London. Dessverre opplevde denne verdensmetropolen en storbrann de neppe vil glemme igjen i fjor. 71 personer omkom da Grenfell Towers ble slukt av et flammehav en juninatt 2017. Dette blir nok et tungt kapittel i historiebøkene, men nedgangen i antall døde i branner generelt kryper altså nedover. Historien fremover er viktigst, og det er derfor vi er her. Vi skal få 0 døde i brann i Norge innen 2025, så hva kan vi lære her av LFB?

Brannvern statistikk antall omkomne London

Tracey Hall og hennes kolleger tar oss imot med et smil ved innsjekk. Hun er Deputy Manager for en avdeling som jobber med forebyggende brannvern over hele London. Hun har forberedt seg godt til møtet med oss, og forteller grundig om oppbygningen av dette store brannvesenet. De er omkring 7500 ansatte, ledes av en kvinne og har meget gode resultater. Snittutrykningstiden i London er på ca. 6 minutter. Omtrent det samme som i Oslo. Vi diskuterer antall branner, og vi blir i grunn veldig overrasket over at det ikke brenner langt mer i London enn i Norge. Navlebeskuende som vi er her på berget, er det lett å tro vi er best, men det viser seg nok en gang at vi er bakpå. Rart, da vi minst har like strenge krav.

I England er det ikke krav til røykvarslere i eneboliger, ei heller krav til slukkeutstyr. Et krav vi i Norge har hatt siden 1990. Det er krav til slukkeutstyr i fellesareal der det er flere boenheter i samme bygg. Det er også krav til røykvarslere i bygg hvor det er flere boenheter. Tracey forteller det samme som vi hørte fra boligseksjonen i Grorud da vi var der tidligere i uken. De rykker ofte ut på bekymringsmeldinger levert på samlere, rusmisbrukere og eldre som ikke kan ta godt nok vare på seg selv. Her informeres det og monteres røykvarslere og annet utstyr som forebyggende avdeling mener er hensiktsmessig, gjerne også mobile vanntåkeanlegg. Vi får et inntrykk av at de mobile vanntåkeanleggene blir mer brukt her enn hjemme, selv om vi ikke har tall å sammenligne med. Skal man unngå dødsbranner, er automatiske slukkeanlegg “et must”.

Tracey forteller videre om hvordan de jobber mot skoler, mot helsevesenet og opp mot utsatte risikogrupper. De oppfordrer sterkt til hjemmebesøk, og for å sitere Tracey: «The single most important thing we do, is the home fire safety visits». Her er vi helt på bølgelengde. Norsk Brannvern har i alle år hatt fokus på borettslag og sameier og viktigheten av å komme inn til boenhetene for å gjøre et forebyggende arbeid. Tracey forteller at det statistisk sett er 18 ganger mindre sannsynlig å oppleve brann i en boenhet som har fått hjemmebesøk, kontra en boenhet som ikke har fått besøk. Meget interessante tall for oss. Den forebyggende effekten av en samtale, test av røykvarslere og en gjennomgang av beboeres branninstruks er vanskelig å måle, men det virker! Og i London har de altså greid å få et tall på dette.

Videre diskuterer vi effekten av selvslukkende sigaretter. I Norge har vi gitt dette en stor del av æren for nedgangen de siste årene, men Tracey hevder brannetterforskerne i London, som er meget kompetente, har konkludert med at disse sigarettene slett ikke gjør at man unngår dødsbranner. Ikke rart selvslukkende sigaretter på engelsk forkortes «R.I.P. Cigarettes» kanskje? Vi bruker lang tid på å snakke om boliger og hvordan det forebygges her. Noen detaljer noteres ned, slik at vi kan spre det til våre ansatte. Det er tydelig at det ikke bare er i Norge vi har fokus på utsatte risikogrupper og «trygg hjemme». Nøkkelen til 0 døde ligger der ute i boenhetene, i kunnskapen og i holdningene.

Videre snakker vi om næringseiendom og krav som settes til risikovurderinger. Utfordringen med useriøse utleiere og eiendombesittere som kun tenker penger, minner mye om det vi kan høre om av enkelttilfeller i Oslo og Bergen. Dette finnes nok overalt, men er mest av alt et storbyfenomen. Det er strengere regler for næring, og det er tett oppfølging. I boenheter og private hjem har man ikke like strenge hjemler. Også dette likt som i Norge. Før vi avslutter et hyggelig møte kommer vi tilbake igjen til det viktigste. Hjemmebesøk. I fjor besøkte London Fire Brigade 86,000 boenheter. Vi i Norsk Brannvern besøkte omtrent det samme her i Norge. I tillegg til oss, er det også andre private aktører i Norge som gjør noe tilsvarende, og brannvesenet besøker over 30 000 boenheter på sin årlige aksjon mot boligbrann. Feiere kontrollerer bygg med ildsted, men ser kun at annet utstyr er tilstede. Deres besøk har blitt vesentlig bedre de siste årene ifølge de selv, og de informerer beboere om brannfarer og forebygging. Når vi ser på denne økningen i hjemmebesøk her i landet, og hva London Fire Brigade hevder er deres viktigste virke, er det ikke rart at pilene peker i riktig retning. Antall omkomne i brann i Norge har aldri vært så lavt som nå. Ja, det vil trolig bølge litt opp og ned i årene som kommer, men nøkkelen er funnet, og teknologien er tilstede for å unngå tap av menneskeliv. Om vi også har viljen til dette, vil vi greie vårt mål:

0 døde innen 2025.

 

Klikk her for å lese mer om nedgangen i antall omkomne her i landet.

For månedlig oppdateringer og informasjon:

Har du spørsmål, eller ønsker en uforpliktende samtale om brannforebygging:

Huskeliste for god brannsikkerhet i ferien

Huskeliste for god brannsikkerhet i ferien

 

Hva er viktig å tenke på når det gjelder brannsikkerhet i ferien?

For mange av oss nærmer det seg påskeferie. Dette forbinder du kanskje med kvikk lunsj, sol og skiturer. Kanskje gleder du deg til en rolig kveld på hytta etter en lang dag ute i friluft. Brettspill og levende lys, mens lammesteken gjør seg klar i ovnen. Det er viktig å kose seg og slappe av i ferien, men ikke glem å tenke på brannsikkerheten.

Det er samme krav til brannsikkerheten på hytta som i boligen din hjemme. 

Røykvarslere og slokkeutstyr skal være tilstede og i orden. Bruk av elektrisk utstyr og åpen ild er de vanligste årsakene til brann i hytter og fritidsboliger.

Nedenfor har vi listet opp noen punkter som er viktige å huske på for brannsikkerhet i ferien.

 

Huskeliste for god brannsikkerhet på hytta:

 

 • Sørg for at slokkeutstyr og røykvarslere er tilstede på hytta.

 

 • Sjekk at røykvarsleren fungerer og at den kan høres på alle rom. Røykvarsleren skal kunne høres selv om dørene er lukket. 

 

 • Sjekk at slokkeutstyr som brannslokker eller husbrannslange er godkjent iht krav og er lett tilgjengelig. Alle skal vite hvor slokkeutstyret er plassert.

 

 • Sjekk at alle er klare over rømningsveier og sørg for at ikke snø eller annet hindrer effektiv rømning.

 

 • Gå aldri fra flyttbare elektriske ovner eller elektrisk utstyr som for eksempel kaffetraktere i bruk. Dette gjelder selvsagt også levende lys. 

 

 • Lag en nødplakat med koordinater. Da er det lettere å beskrive for brannvesenet hvor du befinner deg ved en eventuell nødsituasjon.

 

For en mer detaljert oversikt over kravene, se artikkelen om krav i boliger.

Mangler du noe utstyr, bestill i dag til kampanjepriser.

 

GOD PÅSKE!

Krav i boliger

Krav i boliger

 

Krav til røykvarslere og slukkeutstyr i boliger

Når det gjelder krav til røykvarslere og slokkeutstyr i boliger, er det «Forskrift om brannforebygging» (FOB) vi må forholde oss til. Denne forskriften ble gjeldende fra 2016. I forskriftens kapittel 2, §7 står det følgende:

§ 7.Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter

d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

 

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

 

Synes du noe er uklart, har spørsmål rundt forskriften eller lurer på noe generelt, kontakt oss gjerne enten via vårt kontaktskjema, eller ved å ringe 32 27 35 28.

 

Sikkerhet er det viktigste

Husk at denne forskriften er minimumskrav. Det viktigste er at sikkerheten ivaretas, og bor du for eksempel i et treetasjes hus, er det veldig lurt å ha mer slokkeutstyr enn hva som er pålagt som minimumskravet. En brann sprer seg raskt, og tiden du bruker på å få tak i slokkeutstyret kan være helt avgjørende. Har du kun slokkeutstyr i 3. etasje og noe oppstår i underetasjen, sier det seg selv at det går en stund før en får påbegynt slokking.

Tidligst mulig deteksjon og lett tilgjengelig slokkeutstyr er viktig.

Husk også at rømningsveier ikke skal være blokkert, og alle i boenheten må være klar over rømningsveiene. Vi anbefaler alle familier å ha et oppmøtested dersom en brann skulle oppstå.

Supplementutstyr som for eksempel slokkesprayer, branntepper og lignende er også å anbefale å ha i tillegg til lovpålagt utstyr.

 

Fritidsboliger

Som du kan lese av utdraget fra FOB øverst, gjelder ikke denne kun faste bopeler. Kravene er de samme også i fritidsboliger. Kanskje har du planer om hyttetur i påsken? Dekker du kravene i forskriften på hytta? Hvis svaret er nei, bør du gjøre noe med dette så raskt som mulig.

 

Klikk deg inn på nettbutikken for mange gode tilbud!

GDPR – ny personvernlov

GDPR – ny personvernlov

GDPR

25. mai 2018 blir ny personvernlov innført i Norge.

Veldig kort fortalt, handler GDPR om at du og jeg har en rett til å få være i fred
– hvis vi vil.

GDPR ble vedtatt 27. april 2016 og vil settes ut i live 25. mai 2018.
Dette er et stort og omfattende tema. Ønsker du å lese mer om GDPR, anbefaler vi at du klikker deg inn på Datatilsynets sider.

Ved innførelse av GDPR, må vi som firma kunne dokumentere hvordan hver enkelt som mottar vårt nyhetsbrev har samtykket på å motta dette.

Vi holder deg oppdatert på brannfronten! Ved endringer, nye lover, eller annen viktig informasjon vil vi formidle dette i våre nyhetsbrev. Som medlem av et styre, brannansvarlig i en bedrift eller lignende, er det spesielt viktig å holde seg oppdatert.

MELD DEG PÅ HER FOR Å FORTSATT MOTTA VÅRE NYHETSBREV

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev sender vi deg kun info om aktuelle produkter innen brannvern og informasjon om brannvernrelaterte saker. Dine opplysninger blir ikke videreformidlet til tredjepart i henhold til GDPR.

Nasjonal komfyrvaktkampanje

Nasjonal komfyrvaktkampanje

 

Monter komfyrvakt i dag

Komfyren er i norske hjem den klart største brannkilden. Med en komfyrvakt skrur komfyren seg av innen ditt hjem blir røyklagt og i verste fall brenner ned.

 

Torsdag 15. februar ble det arrangert en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet rundt de mange komfyrbrannene som årlig oppstår.

Vi var i den forbindelse ute i Oslo sentrum og andre sentrale plasser for å skape oppmerksomhet og informere rundt viktigheten av komfyrvakt.

 

 

Les mer om komfyrvakt her.

 

 

Branntekniske tegninger

Branntekniske tegninger

 

 

Dokumentasjon – Branntegninger

Å ha oppdaterte branntekniske tegninger er viktig for å kunne utføre riktig utbedring og å gjennomføre oppfølging av brannsikringstiltak.

Norsk Brannverns tegneavdeling hjelper til med å tegne både orienteringsplaner, rømningsplaner og plantegninger. I denne artikkelen vil vi forklare forskjellen på disse.

 

Ulike type tegninger

Man må kunne skille mellom de forskjellige branntegningene som brukes i dag.
Branntekniske tegninger er en del av den lovpålagte branntekniske dokumentasjonen.

I næringsbygg skal det være brannteknisk tegning ved ytterdør eller ved en sentral plass på bygget. I tillegg skal det være tilstrekkelig med rømningsplaner. Dette gjør det enkelt å finne frem for brannvesenet om det skulle oppstå brann. Disse tegningene må derfor alltid være oppdaterte.

Dokumentasjonsplikten skal også legge til rette for at brann- og redningsvesenet kan gjennomføre et grundig og effektivt tilsyn med brannsikkerheten i byggverket. Plikten til å legge dokumentasjonen frem for tilsynsmyndighetene står i brann- og eksplosjonsvernloven § 33.

 

Rømningsplan 

     

 

Rømingsplaner er tegninger alle i bygningen skal være kjent med. Meningen med rømningsplaner er at man alltid skal vite hvor nærmeste nødutgang er, hvor man skal gå om det oppstår brann, samt vise hvor nærmeste slokkeutstyr er plassert.

Rømningsplaner skal være plassert ved samtlige nødutganger i bygningen. Det er eier av bygning som er ansvarlig for at bruker kan disse rømningsveiene. Rømningsplanene skal inneholde symboler som er godkjente i henhold til NS 3927 – 1: 2017.

I Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) står det følgende:

§ 11-11.Generelle krav om rømning og redning

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.
(2) Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være større enn den tiden som er nødvendig for rømning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende sikkerhetsmargin.
(3) Brannceller skal utformes og innredes slik at varsling, rømning og redning kan skje på en rask og effektiv måte.
(4) Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra en branncelle skal være oversiktlig og tilrettelagt for rask og effektiv rømning.
(5) I den tiden en branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det ikke kunne forekomme temperaturer, røykgasskonsentrasjoner eller andre forhold som hindrer rømning.
(6) Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling.

 

Brannteknisk tegning

Branntekniske tegninger er en plantegning hvor man visuelt kan se hvor brannteknisk materiell er plassert i tilfelle branntilløp. En kan også se brannteknisk bygningstilstand hvor man ser branncellebegrensende dører, branncellebegrensende vegger samt hvor slokkeutstyr er plassert ut. Denne henges sentralt og lett synlig i fellesarealer og eventuelt ved utgang.

 

Orienteringsplan

Dette er en tegning som viser hvor detektorene tilkoblet brannalarmanlegget  er plassert ut. Dette må være på plass dersom en ønsker at brannalarmanlegget har direkte tilkobling til 110. Orienteringsplanen skal være plassert ved brannalarmanleggets sentral. Orienteringsplanen skal kun inneholde symboler som viser hvor manuelle meldere, detektorer (pluss info om hvilken type) og brannsentral er plassert.

 

Generelt

Plantegninger kan leveres i 2D- eller 3D-visualisering. Den tekniske tegneren arbeider i flere lag når tegningene lages. Det vil si at man som regel starter med å lage en plantegning over bygget som er generell. En kan deretter legge inn brannteknisk materiell, VVS-materiell, elektromateriell osv. i forskjellige lag. Dette gjøres for å lettere kunne vise frem det som er ønskelig å vise på tegningen. Skal en elektriker inn og gjøre en jobb i bygget, så kan man svært enkelt slå av de andre lagene slik at en kun ser det som er relevant for en elektriker. Man kan altså med et lite tastetrykk kunne få frem kun det en ønsker å se.

Programvaren kan simulere branner for at en kan se hvordan en brann vil spre seg, samt at en utifra simuleringen kan regne seg frem til hvor branncellebregrensende vegger skal være.

 

Ønsker du mer informasjon om tegninger eller et tilbud: