fbpx

Category Archives: Nyheter

Årlig kontroll av brannalarmanlegg

Årlig kontroll av brannalarmanlegg

Flere og flere borettslag og sameier har et brannalarmanlegg montert. Ofte møter våre brannvernkontrollører på brannalarmanlegg med feil på.

For å sørge for at brannalarmanlegg fungerer som forutsatt, er det viktig med en årlig kontroll for å avdekke eventuelle feil og mangler. Visste du at alle brannalarmanlegg har krav til årlig kontroll?

Årlig kontroll - hva innebærer det?

Alle brannalarmanlegg skal ha en årlig kontroll. Her er det krav til at denne skal utføres av et godkjent firma. En slik kontroll gjennomføres etter NS 3960 og innebærer blant annet funksjonsprøving av sentralutstyr, detektorer og styringsfunksjoner.

Under en årlig kontroll skal det sikres brannalarmanlegget fungerer som det skal og at dekningsområde er ivaretatt når det gjelder eventuelle endringer i bygning og bruk. Ved å benytte et sertifisert selskap til å utføre årlig kontroll av et brannalarmanlegg vil man kunne forlenge levetiden og redusere driftskostnadene. 

Kontroll-av-brannalarmanlegg-detektor

Vedlikehold av brannalarmanlegg

Dersom det skulle oppdages mangler eller feil på et brannalarmanlegg under den årlige kontrollen, skal dette rettes opp i snarest. Det er eiers plikt å sørge for at det blir gjennomført service på brannsikringstiltakene, slik at installasjonene fungerer som de er tiltenkt.

Vedlikehold av brannalarmanlegg må utføres av personell med faglig kompetanse og dette arbeidet skal dokumenteres.

HAR DU SPØRSMÅL OM BRANNALARMANLEGG?

Brannsikkerhet. Gjør arbeidet enklere med digitale egenkontroller

Brannsikkerhet. Gjør arbeidet enklere med digitale egenkontroller

Som eier av et bygg, er det mye dokumentasjon som skal holdes styr på. Årlig kontroll av brannalarmanlegg, risikoanalyse, kontroll av slokkeutstyr, kontroll av sprinkleranlegg. Listen er lang, og vi ser ofte at dokumentasjonen har lett for å havne i en stor bunke eller i en støvete, sliten perm. Ved å ta i bruk et godt digitalt system får du bedre oversikt, får all dokumentasjon samlet på ett sted og får raskt og visuelt en oversikt over avvik. 

Forenkler ditt systematiske brannsikkerhetsarbeid

Å arbeide systematisk med brannsikkerheten, innebærer at du på en organisert og systematisk måte lærer opp brukere av et bygg samt dokumenterer, kontrollerer og følger opp brannsikkerheten i bygget eller virksomheten. 

Uansett om du arbeider på kontor, i en butikk, på skole, fabrikk eller sitter i styret i et borettslag er for eksempel brannøvelser en viktig del av det å øke brannsikkerheten i bygget. Brannalarm, slokkeutstyr og merking av rømningsveier hjelper med å forbygge brann, samt med å minske skadene dersom en brann skulle oppstå. 

De tekniske tiltakene er viktig, men like viktig er også den praktiske øvingen og rutiner. 
Hvem har ansvaret for brannsikkerheten? 
Hvordan skal man evakuere fra bygget? 
Hvem sørger for at brannsikkerheten er innenfor minstekravet?

Det er viktig at brannsikkerheten og HMS for for øvrig blir en del av den daglige driften. 
Norsk Brannvern hjelper dere med å finne løsninger for å sette opp rutiner, skriftlige redegjørelser, egenkontrollskjemaer, ansvarsfordeling, regler innenfor brannvern samt hva slags tekniske tiltak dere behøver. 

Norsk Brannvern tilbyr det smidige og brukervennlige systemet Byggtek.
Der kan du som brannvernleder eller HMS-ansvarlig få hjelp til å gjennomføre egenkontroller via mobiltelefon, nettbrett eller PC. 
Gjennom vår egen webportal får dere en kvalitetssikring av deres systematiske brannsikkerhetsarbeid samt en eksklusiv sporbarhet av kontroller, mangler og avvik. 

 

 

Informasjon om byggtek

 • Egenkontroller gjennomføres enkelt via nettbrett eller smarttelefon.
 • Klikkbare tegninger som enkelt guider kontrolløren gjennom kontrollrunden
 • Raskt og enkelt. Våre kunder gir tilbakemeldinger på at de sparer masse tid.
 • All dokumentasjon samlet på ett sted.
 • Under kontrollrunder kan arbeidsordre sendes direkte for å utbedre feil og mangler.
 • Skybasert system, som vil si at du alltid har tilgang til Byggtek.
 • Oversiktlig system med enkel og smidig navigering.

En sikrere virksomhet

Med bruk av et digitalt system som Byggtek, blir det enklere å opprettholde kvalitative rutiner som alle kan følge. 
Egenkontroller er en viktig del av brannsikkerhetsarbeidet og der må man blant annet tenke på: 

 • Fungerer slokkeutstyret slik som det skal eller er det behov for utskiftning? 

 • Er det frie rømningsveier? Rømningsveiene skal ikke være blokkert av møbler, skrot og annet som forhindre effektiv evakuering og skaper en unødvendig forhøyet brannbelastning.

 • Vet alle i bygget hvordan de skal hvordan de skal reagere ved en brann? 

 • Er alle brannceller kontrollert og intakte?

 • Fungerer merking av rømningsvei slik det er tenkt?

Dette er selvsagt bare noen få momenter av det som finnes i vårt digitale egenkontrollskjema. 
Vi skreddersyr etter deres behov og forutsetninger. 

ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Brannsport – treningssamling og uoffisielt NM

Brannsport – treningssamling og uoffisielt NM

Norsk Brannvern er som en del av Prosero Security Group solt samarbeidspartner og sponsor av Brannsport.
7. – 8. september i år arrangeres det en treningssamling og et uoffisielt NM i Stavanger hvor brannkonstabler fra ulike deler av Norge samles for å bli bedre kjent med sporten, ha det sosialt med andre utøvere samt få noen tips og triks for raskest mulig gjennomføring i løypa.

Vi ønsker å spre ordet og håper at flest mulig brannfolk melder seg på og deltar på årets arrangement. 

 

Les mer om arrangementet og meld deg på inne på Brannsport sine sider. 

Branntekniske tegninger

Branntekniske tegninger

Branntegninger bør være en del av branndokumentasjonen eier har utarbeidet for sitt bygg, da det er en meget viktig forutsetning å vite hvor branncellebegrensende vegger og etasjeskillere, rømningsveier, slokkeutstyr, røykventilasjon m.m. er plassert.

Norsk Brannverns tegneavdeling utarbeider både orienteringsplaner, rømningsplaner og plantegninger. I denne artikkelen vil vi forklare forskjellen på disse.

 

Ulike type tegninger

Man må kunne skille mellom de forskjellige branntegningene som brukes i dag.
Branntekniske tegninger er en del av den lovpålagte branntekniske dokumentasjonen.

I næringsbygg skal det være brannteknisk tegning ved ytterdør eller ved en sentral plass på bygget. I tillegg skal det være tilstrekkelig med rømningsplaner. Dette gjør det enkelt å finne frem for brannvesenet om det skulle oppstå brann. Disse tegningene må derfor alltid være oppdaterte.

Dokumentasjonsplikten skal også legge til rette for at brann- og redningsvesenet kan gjennomføre et grundig og effektivt tilsyn med brannsikkerheten i byggverket. Plikten til å legge dokumentasjonen frem for tilsynsmyndighetene står i brann- og eksplosjonsvernloven § 33.

 

Generelt

Plantegninger kan leveres i 2D- eller 3D-visualisering. Den tekniske tegneren arbeider i flere lag når tegningene lages. Det vil si at man som regel starter med å lage en plantegning over bygget som er generell. En kan deretter legge inn brannteknisk materiell, VVS-materiell, elektromateriell osv. i forskjellige lag. Dette gjøres for å lettere kunne vise frem det som er ønskelig å vise på tegningen. Skal en elektriker inn og gjøre en jobb i bygget, så kan man svært enkelt slå av de andre lagene slik at en kun ser det som er relevant for en elektriker. Man kan altså med et lite tastetrykk kunne få frem kun det en ønsker å se.

Programvaren kan simulere branner for at en kan se hvordan en brann vil spre seg, samt at en utifra simuleringen kan regne seg frem til hvor branncellebregrensende vegger skal være.

Spørsmål?

Ønsker du mer informasjon om tegninger eller ønsker et uforpliktende tilbud?
Hvordan avholde brannøvelse?

Hvordan avholde brannøvelse?

Hvor ofte burde slukkeøvelser og evakueringsøvelser avholdes? Dette avhenger selvsagt av type bygg, hva bygget brukes til osv. Et eldresenter bør gjerne følges opp tettere enn et lite kontorbygg med hensyn til brukere og personale. Disse brukerne vil det også ta lengre tid å evakuere om en brann skulle oppstå. På sykehus og eldresenter er det normalt med minimum halvårlige øvelser, mens i et lite kontorbygg er det mer vanlig med øvelser hvert 2. år.

En risikovurdering er lovpålagt å lage, og ut i fra denne lages rutiner for hvor ofte brannøvelser skal avholdes.

Skjema for risikovurdering kan du laste ned her.

Mange velger å avholde brannøvelser samtidig som dugnad. Dette er et tidspunkt hvor mange beboere er tilstede, og dermed vil fremmøteprosenten mest sannsynlig være høy. Innholdsmessig er det også viktig å vurdere om disse øvelsene skal inneholde det samme hver gang, eller hvordan man kan variere.

Bistand til å avholde brannøvelse?

Norsk Brannvern avholder ukentlig slokke- og evakueringsøvelser for borettslag og firmaer.
Bruk vårt kontaktskjema for å få et tilbud i dag.

Bistand til å avholde brannøvelse?

Norsk Brannvern avholder ukentlig slokke- og evakueringsøvelser for borettslag og firmaer.
Bruk vårt kontaktskjema for å få et tilbud i dag.

Slokkeøvelse og evakueringsøvelse

Har bedriften eller boligsammenslutningen alarmanlegg, kan det avholdes evakueringsøvelse sammen med den årlige servicen på anlegget hvor klokkene skal testes. Når alle beboere er ute kan en snakke litt om hva som fører til brann og hva en skal gjøre når alarmen går. Ved en evakueringsøvelse vil man også kunne se om oppmøteplassen som er valgt fungerer optimalt, samt om alle er kjent med denne.

Alene eller sammen med en evakueringsøvelse bør det også gjennomføres en slokkeøvelse. Alle beboere eller ansatte får anledning til å prøve et brannslukningsapparat. Samtidig blir det gitt informasjon om de forskjellige type slukkemidlene og hva de egner seg til å slukke. Har du for eksempel propan på kjøkken, er det greit å vite at du da bør ha et pulverapparat og ikke kun brannslange.

Husk at det man trener på, blir man bedre på! Ved brann tenker de fleste ikke like klart som vanlig, så det å ha trent på situasjonen og hva en skal gjøre har positiv virkning på å håndtere en stressituasjon.

 

Les gjerne denne artikkelen fra TV2 for mer informasjon:
Borettslagene trosser krav om brannøvelser

Brannsikkerhet i næringsbygg

Brannsikkerhet i næringsbygg

brannsikkerhet-næringsbygg

Som eier og forvalter av et bygg, er du også ansvarlig for brannsikkerheten. Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård eller lignende, skal sette seg inn i kravene som stilles når det gjelder brannsikkerhet.

Organisatoriske og tekniske tiltak

Hvordan brannsikkerheten er bygget opp, kan vi dele opp i organisatoriske og tekniske tiltak. Disse avhenger som oftest av hverandre. Et eksempel på dette er at dersom man installerer brannalarmanlegg (teknisk tiltak), så må man også ha et organisatorisk tiltak i form av en vedlikeholdsavtale og årlig service for at dette skal kunne fortsette å være et godt brannsikkerhetstiltak i fremtiden. I tillegg må rednings- og beredskapsplaner være på plass for å sikre effektiv rømning av bygget dersom alarmen går.

Det samme er det for eksempel med manuelt slokkeutstyr. Å montere håndslokkere på sentrale plasser i et bygg er et godt teknisk tiltak, men dersom dette ble gjort for 15 år siden og du ikke har hatt organisatoriske tiltak i tillegg, vil det ikke ta lang tid før dette tekniske tiltaket ikke lenger fungerer tilstrekkelig og slik det var planlagt. Her vil organisatoriske tiltak være blant annet jevnlig ettersyn, årlig kontroll av kompetent personell og service når slokkerne går ut på dato. I tillegg er det viktig med brannøvelser. Dersom du eller andre ansatte ikke vet hvordan de skal bruke slokkeutstyret hvis det først oppstår en brann, er ikke dette mye til hjelp.

Huskeliste til eier

Ulike bygg - ulike behov

Det er stor forskjell på bygg. Mål for brannsikkerhetsarbeidet, rutiner i forbindelse med organisatoriske og tekniske tiltak, hyppighet av brann- og evakueringsøvelser, hvilken forskrift et bygg er bygget etter, brannteknisk konsept osv. er sjelden det samme i ulike bygg.

I tillegg til dette, er enkelte bygg definert som særskilte brannobjekter.
Et særskilt brannobjekt vil si bygg, tunneler, områder, virksomheter og lignende, hvor en brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor en brann kan føre til store skader på helse og miljø, samt materielle verdier.
I særskilte brannobjekter er det spesielle krav.

Ingen bygg er like!

Les gjerne mer om brannvern i næringseiendom her. 

Spørsmål?

Som en totalleverandør innen brannsikkerhet, hjelper vi mange eiendomsforvaltere med alt innen både organisatoriske og tekniske tiltak. Vi hjelper dere gjerne å komme i gang med det systematiske brannsikkerhetsarbeidet. 

650 000 røykvarslere anbefales byttet

650 000 røykvarslere anbefales byttet

tet

650 000 røykvarslere anbefales bytteT!

Har dine røykvarslere muligheten til å sette inn 9V-batteri feil vei? Da bør du erstatte de med nye!

Sørg for å velge røykvarslere med batteripute

Det finnes i dag en rekke ulike typer av røykvarslere på markedet med ulike batteriløsninger. Enkelte røykvarslere har 10-års batterier som ikke kan erstattes, andre bruker AA-batterier og noen er direkte koblet på 230V strømnettet.


Likevel er det fortsatt slik at det aller fleste røykvarslere i norske hjem benytter seg av 9V-batterier. Gjør dine røykvarslere det, husk å sørge for at røykvarslerne er utstyrt med batteripute. 

 

 

● Husk også at du alltid velger optiske varslere.

 

I røykvarslere som ikke har batteripute, er det mulig å sette inn batteriet feil vei. Dette kan føre til varmgang, røykutvikling og i verste fall et branntilløp. 

 

Vi har forhørt oss med Dick Eddy Lind i Housegard, som er en av Norges største leverandører av produkter innen brannsikkerhet. 

 

Han forklarer:

Dette problemet er knyttet til spesifikke modeller av brannvarslere og KUN knyttet til bruk av 9V batterier. For enkelte eldre modeller røykvarslere kan montering med feil polaritet innebære kortslutning av batteriet og varmgang. Ved bruk av foreskrevne batterier skal dette ikke kunne utgjøre noen brannrisiko. 

 

Feilmontering vil derimot innebære at brannvarsleren ikke fungerer. Vi har noen modeller uten slik batteripute men disse gir ingen kortslutning av batteriet ved feilpolaritet. Produktet vil fortsatt ikke fungere om batteriet er montert feil. For nyere modeller som ikke bruker 9V men AA og AAA er ikke dette problemet relevant da den mekaniske utformingen av produktet forhindrer kortslutning og varmgang. Produktene vil fortsatt ikke fungere dersom man monterer batteriene feil. Det er brukerens oppgave å teste produktet etter batteribytte.

 

 

Sørg for at din røykvarsler har batteripute som festes til 9V-batteriet. Ved å ha en batteripute, er det ikke mulig å montere batteriet feil vei.
Dick-Eddy-Lind-Housegard
Dick Eddy Lind

Housegard Norge

Dette problemet er knyttet til spesifikke modeller av brannvarslere og KUN knyttet til bruk av 9V batterier. For enkelte eldre modeller røykvarslere kan montering med feil polaritet innebære kortslutning av batteriet og varmgang.

Dick Eddy Lind, Housegard Norge

Sjekkliste - har din røykvarsler batteripute?

Branntepper til bil

Branntepper til bil

Norsk Brannvern jobber aktivt med å hjelpe tusenvis av boligselskaper med sitt brannvernarbeid. I den forbindelse har vi merket stor pågang etter branntepper til biler. Sist ut var Elveparken borettslag, som fikk montert et teppe i sin parkeringskjeller. «Vi er meget fornøyde med å få brannteppe til bil» sier styreleder Per Marcussen.

Vi opplever stadig at flere borettslag går til anskaffelse av elbil-ladere, og vi merker at etterspørselen etter brannteppe til bil også stadig øker.

 

 

 

Brannteppet henges opp i en praktisk bag som lett kan transporteres bort til aktuelt kjøretøy og det håndteres enkelt av 2 personer. Det kan være fornuftig å montere bilbrannteppe ved inngangen til garasjer, slik at innsatspersonell fra brannvesen har dette lett tilgjengelig ved eventuell bilbrann. Stadig flere brannvesen har branntepper til bil med seg i sine utrykningskjøretøy, eksempelvis ser vi i denne artikkelen at brannvesenet tok i bruk bilbrannteppe under en bilbrann på Liertoppen tidligere i år.

 

 

 

 

For mer informasjon om bilbranntepper til garasjeanlegg eller parkeringsplasser utvendig i deres borettslag, ta kontakt i dag.

Oppsummering av Korona-året 2020

Oppsummering av Korona-året 2020

Den 12.mars 2020 går inn i historiebøkene på mange måter. For oss i Norsk Brannvern ble det en brutal kveld, da vi sendte ut permitteringsvarsel til over 90% av de ansatte. Over natten ble den trygge, men også viktige jobben til de ansatte, plutselig byttet ut med usikkerhet og til dels redsel for fremtiden og den enkeltes økonomi. Heldigvis tok det kun et par uker før de første ansatte ble tatt tilbake i arbeid. Vi kunne jobbe i næringsbygg, fellesarealer i borettslag, og vi kunne jobbe hjemmefra. Før sommeren var alle fulltidsansatte og ansatte som følte det var trygt, igjen tilbake i jobb. Norsk Brannverns ansatte har vært innom omtrent 1500 boligsammenslutninger i 2020, og hundrevis av næringsenheter. Det har blitt brukt tusenvis av munnbind og litervis med håndsprit, og heldigvis ble ingen av våre ansatte smittet av viruset. Siden vi var ytterst forsiktig med når vi kunne dra på jobb, ble sykefraværet til bedriften skyhøyt, og det ble dessverre langt flere oppdrag som ble utsatt og flyttet på, både på grunn av oss, men også på grunn av kunder som var i karantene eller isolasjon. En krevende tid å utføre et godt stykke arbeid, men forståelse i alle ledd har gjort at vi kom gjennom med gode resultater. Takk til alle våre forståelsesfulle kunder.

I Norge ser det ut til at tallene for omkomne i brann for 2020 har landet på 44 personer. 27 menn, og 17 kvinner. Verdier for milliarder ble nok en gang brent opp, og vi brannforebyggere bør nok en gang spørre om vi gjorde nok…

Norsk Brannvern har en plan, og et mål om 0 døde i brann i løpet av 2025. Denne planen fikk seg en knekk nå i 2020, da både våre kampanjer og målrettet arbeid mot kommuner og utsatte risikogrupper til dels ble satt på hold. Vi vil ta opp igjen denne aktiviteten så fort samfunnet er normalisert igjen. Vi er fast bestemt på å nå vårt mål, men kunnskap om hva som finnes av tekniske og organisatoriske tiltak må ut til alle. Vi må også jobbe med viljen. VIL vi ha 0 døde i brann, så greier vi dette, men ikke med dagens rådende holdninger. Her har vi i bransjen, alle i sikkerhets-Norge, samt ansvarlige myndigheter en jobb å gjøre.

Ledelsen i Norsk Brannvern vil takke de ansatte for en fantastisk innsats gjennom 2020. Vi er også takknemlige for alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere som sammen med oss har bidratt til at Norge som nasjon har kommet gjennom 2020 på en såpass bra måte. Måtte dugnadsånden leve lenge, og måtte vi snart være kvitt dette superkjipe viruset!

 

Petter L Mathisen
Prosjektleder 0 døde i brann
Ledergruppen
Norsk Brannvern

Norsk Brannvern er nå en del av Prosero-familien.

Norsk Brannvern er nå en del av Prosero-familien.

Norsk Brannvern ble i november 2020 en del av Prosero Security Group. Et nordisk ledende konsern med hovedkontor i Stockholm. Vi vil være samme bedrift, med samme folk og fortsatt hete Norsk Brannvern. Vi vil jobbe målrettet mot våre mål, og forhåpentligvis levere stadig bedre og bredere tjenester innen brannvern. I tillegg til dette, har vi allerede sett at Prosero-familien påvirket vår virksomhet i form av muligheter for bredere produktspekter for våre kunder.

Tilhørigheten til en organisasjon som er lokalisert på ca. 60 steder i Norden og med svært solid økonomi er positivt. Vi kan via våre søsterbedrifter nå tilby profesjonalitet og spesialkompetanse når det gjelder alt fra lås, beslag, porttelefoner, kameraovervåkning og elbil-ladere mm. Vi har opprettet en underside på vår nettside som forteller mer om Prosero og hva de kan tilby. Vi kan trolig sy sammen gode pakkeløsninger for deg som ønsker det. Ikke nøl med å ta kontakt.

Vi i Norsk Brannvern skal selvfølgelig fortsatt ha fokus på brann, og brannsikkerhet, men vår kompetanse og profesjonalitet skal styrkes ytterligere. Allerede i februar kommer det inn mer personell på administrasjonssiden, for å styrke vår arbeidsflyt og optimalisere ressursplanleggingen. Vi vil styrke oss i alle ledd fremover, og vi skal jobbe knallhardt hver eneste dag for å nå vår visjon.

Alle norske hjem og arbeidsplasser skal være godt brannsikret!

 

Petter L Mathisen
Ledergruppen
Norsk Brannvern

 

Røykvarslerens dag – 1. desember

Røykvarslerens dag – 1. desember

Test røykvarsleren og bytt batteri

Mange av boligbrannene i Norge oppstår om vinteren, og desember er statistisk sett en  måned hvor det oppstår mange branner og at flest omkommer i brann.

1. desember er røykvarslerens dag. Dette er dagen for å bytte batteri i røykvarsleren.
Vi i Norsk Brannvern anbefaler alle å bytte batteriene i røykvarslerne sine i dag.

I de kalde vintermånedene bruker vi mer elektrisk utstyr, levende lys og vi fyrer i peisen. Dette fører til forhøyet risiko for brann.

I “Forskrift om brannforebygging” står det:

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

 

 

Les også: Krav i boliger

 

Se flere opplæringsfilmer her

Last ned vår huskeliste for egenkontroll av brannsikkerheten

Kun pulver slukker gassbranner

Kun pulver slukker gassbranner

Når du skal gå til anskaffelse av et brannslukkingsapparat, er det flere ting du bør være klar over på forhånd. Vi nærmer oss den kalde årstiden, og mange benytter gass til oppvarming – da må du sørge for å ha et pulverapparat tilgjengelig!

Alle brannslukkingsapparater er merket med hvilke brannklasser det kan slokke, samt en effektivitetsklasse. 

 

Hva er en brannklasse?

Hvilke brannklasser apparatet er merket med forteller hva slags type branner det kan slukke. De vanligste klassene for byggverk er brannklasse A, B og C. 

 • Brannklasse A kan slukke branner i faste organiske materialer som treverk, papir, tekstiler og lignende.
 • Brannklasse B kan slukke branner i ulike væsker som olje, maling, bensin blant annet.
 • Brannklasse C kan slukke gassbranner.
bildet viser brannklassene a, b og c

Et brannslukkingsapparat som kun er merket brannklasse A og/eller B kan ikke slukke gassbranner. 

 

Hva er effektivitetsklasse?

I tillegg til at brannslukkingsapparatet er merket med hvilke brannklasser det kan slukke, er det også merket med hvor effektivt det slokker de ulike type brannene.

For brannklasse A måles slukkeeffekt etter et standardisert trebål som er 50 x 50 cm. Er apparatet for eksempel merket med 21A, vil det si at det skal klare å slokke et slik bål som er 2,1 meter langt.

For brannklasse B måles slukkeeffekt etter hvor mange liter brennbar væske apparatet klarer å slokke.

For brannklasse C er det ikke noe standardisert måte å bli målt på. Enten kan apparatet slokke gassbrann eller ikke.

Det finnes også andre enkelte apparater som kan slokke brann i animalske og vegetabilske oljer, som for eksempel matolje. Disse er merket med klasse F.

 

Pulverapparat, skumapparat eller husbrannslange?

Når du har kontroll på de ulike brannklassene og effektivitetsklassene, er du bedre rustet til å velge riktig brannslukkingsutstyr til ditt behov. Det finnes fordeler og ulemper med de ulike typene av slukkeutstyret.

 

Husbrannslange

En husbrannslange kan kun slukke brannklasse A, men så lenge vannforsyningen er til stede og slangen holder seg tett vil du ha ubegrenset med slukkemiddel.

Skumapparat

Et skumapparat kan slukke brannklasse A og B. Fordelene med et skumapparat kontra et pulverapparat er at sekundærskadene blir mye mindre. Skummet kan du enkelt tørke opp igjen, mens pulver gir store materielle skader. Et skumapparat har en holdbarhet på 5 år før det må på service eller erstattes av et nytt apparat. Husk også at et skumapparat normalt ikke kan oppbevares under 0°C. (Vi kan også levere egne frostsikre skumapparater).

Pulverapparat

Pulverapparater har den fordelen at det slokke både A-, B-, og C-branner og at det kan oppbevares ned til -30°C. Pulverapparater har en holdbarhet på 10 år før det må på service eller erstattes av et nytt apparat. I norske hjem og fritidsboliger benyttes ofte gass til ulike formål, for eksempel til oppvarming og matlaging. Da må du ha et pulverapparat tilgjengelig.

 

Se også vår informasjonsfilm for mer informasjon.

 

Har du flere spørsmål? Vi hjelper deg gjerne

Hvordan avholde brannøvelse?

Hvordan avholde brannøvelse?

Hvordan avholde brannøvelse?

Når en brann oppstår, tar det ofte under 5 minutter før det er overtent. Da gjelder det å kunne redde deg selv og andre raskt ut i sikkerhet. Øvelse gjør mester, dette gjelder også brann. Vi anbefaler at alle gjennomfører brannøvelse i egen bolig minst én gang årlig. I uke 38 er den nasjonale brannvernuka. Vi oppfordrer alle hjem, borettslag, sameier, bedrifter, barnehager, skoler osv. å avholde brannøvelse!

Dersom du ønsker bistand til å avholde kurs og øvelser, tilbyr Norsk Brannvern et bredt utvalg av både kurs og opplæring.

 

Kan være lurt med enkle regler

For at du skal handle riktig ved en brann, kan det være lurt med enkle regler som er lette å huske og følge. Mindre barn må ha hjelp til å komme seg ut dersom det brenner. Eldre barn kan ved hjelp av øvelse lære seg riktige rutiner ved evakuering. Voksne bør avtale hvem som skal ta seg av hvilket barn dersom barna ikke er gamle nok til å evakuere på egenhånd.

 

Snakk med barna om brannøvelsen

Enkelte barn synes det er skummelt å snakke om brann, men ikke utsett brannøvelsen.

Jevnlige øvelser kan bidra til at barna føler seg tryggere. Da vet de hvordan de skal opptre dersom brannalarmen starter. Snakk med barna om hvorfor det er viktig med brannøvelse, og hva det betyr dersom røykvarsleren går i alarm.

 

Møteplass

Husk å definere et oppmøtested ved evakuering. Oppmøtestedet må være plassert slik at det er i trygg avstand fra din bolig dersom det skulle brenne og at en ikke står i veien for eventuelle utrykningskjøretøy. Alle skal kjenne til oppmøtestedet og møtes der så raskt som mulig i en nødssituasjon.

 

 

Varsle, redde, slukke

Ved en brann, er dette 3 ord som bør sitte spikret i minnet.

 

VARSLE de som er i fare. Bruk stemmen og ring brannvesen på nødnummer 110.

REDD deg selv og andre ut av boligen. Pass på at alle kommer seg raskt ut til oppmøtested.

SLUKK med håndslokker/brannslange eller forsøk å kvele ilden. Ikke utsett deg selv for røyk eller annen fare.

Rekkefølgen du utfører disse punktene må du selv avgjøre ut ifra aktuell situasjon.

 

 

Thomas Lone – Norges yngste person til å nå 7 summits!

Thomas Lone – Norges yngste person til å nå 7 summits!

Yngste nordmann på 7 summits

Thomas Lone

Norges yngste

Kun 24 år gammel har Thomas Lone klart bragden å bestige de høyeste fjelltoppene på hvert av de syv kontinenter. 

Thomas er tidligere ansatt i Norsk Brannvern, og det var naturlig for oss å bidra som sponsor på dette eventyret. Vi gratulerer så mye og er oppriktig imponerte!

Ambisiøse

Det er liten tvil om Thomas er ambisiøs og målbevisst.
Norsk Brannvern ønsker også å bli sett på som abisiøse. 

Vi har et mål om 0 døde i brann innen 2025. 

Vi ønsker å ha med ressurspersoner på laget for å nå vårt mål. 

Mount everest

For å nå målet om “7 summits”, måtte Thomas naturlig nok også bestige verdens høyeste fjell Mount Everest

Dette delmålet nådde han 15. mai 2019 sammen med Didrik Dukefoss. Vi fulgte nøye med underveis, og fikk videomateriale fra eventyret. 

 

episode 1

episode 2

episode 3

Brannteknisk tilstandsanalyse

Brannteknisk tilstandsanalyse

tet

Brannteknisk tilstandsanalyse

En brannteknisk tilstandsanalyse gjennomføres for å kartlegge sikkerheten i bygg og brukes som grunnlag for det videre arbeidet med utbedring av branntekniske avvik.

Branningeniør-brannteknisk-tilstandsanalyse
Brannteknisk-tilstandsanalyse

Brannteknisk tilstandsanalyse

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk. 


En brannteknisk tilstandsanalyse innebærer at en branningeniør kartlegger sikkerheten i bygget og dette brukes som grunnlag for utbedring av de branntekniske avvikene. 


Når du mottar tilstandsanalysen fra vår ingeniøravdeling, vil den inneholde forslag til handlingsplan for feil og mangler i en prioritert rekkefølge etter hvilke avvik som er mest kritisk å få lukket. 


Den branntekniske rapporten gir deg som eier en god oversikt over byggets tilstand og det er lett å legge en god plan fremover for hva som skal gjøres når. Slik reduseres også kostnadene.Brannteknisk tilstandsanalyse - byggets EU-kontroll

Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

 

Vår avdeling utfører flere typer tjenester for å hjelpe eier i å kartlegge branntekniske krav til deres byggverk. Vi kan blant annet tilby risikovurderinger, brannteknisk konsept (nye bygg) og brannteknisk tilstandsanalyse (eldre bygg). Eier skal ifølge Forskrift om brannforebygging kjenne kravene til bygget og oppgradere sikkerhetsnivået i bygget til nyere byggeforskrifter.

 

Vår branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til byggverket og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10).

 

Analysen utføres i henhold til “Brannteknisk tilstandsanalyse nivå 1 og NS 3424.

Interessert i å vite mer?

Vi har feilet – Folk dør i brann

Vi har feilet – Folk dør i brann

tet

Vi brannforebyggere har feilet

Folk dør!

Feilet til aktuelt
Petter Lundby Mathisen

Petter Lundby Mathisen

Prosjektleder | Norsk Brannvern AS

Jeg er prosjektleder for å nå Norsk Brannverns mål om 0 døde i Brann i 2025. Akkurat nå føler jeg at vi brannforebyggere svikter stort. 

I 2019 omkom 41 personer i brann, noe som var en økning fra i årene før. Selv om de lange trendene har vært en nedgang i antall døde det siste tiåret, har dette nye tiåret startet tragisk. 

 

Vi har hatt den tragiske brannen i Bergen som krevde en mor og to barn, andre branner med dødelig utfall, en stor garasjebrann i Stavanger og mange andre alvorlige hendelser nå på nyåret som lett kunne endt med flere døde. Vi skriver kun 10. januar 2020 når jeg skriver dette. En forferdelig start på 2020, og vi brannforebyggere må ta deler av skylden. 

 

Jeg har noe av skylden for dette dårlige resultatet. Når vi brannforebyggere ikke gjør en god nok jobb, fører det til at mennesker dør. Vi brannforebyggere må derfor nok en gang opp i ringa alle sammen. Få opp øynene og be ALLE landets innbyggere ha litt ekstra fokus på sikkerhet nå. ikke i morgen, men nå – i dag! Både hos seg selv, men også hos sine naboer og bekjente. 

 

DSB har hatt bra kampanjer, og OBRE i samarbeid med landets brannvesen som ber om at vi må hjelpe hverandre med å sende inn bekymringsmeldinger til www.branntips.no. Det har hengt plakater på alle t-baner og andre steder i Oslo lenge. Plakater som ikke er til å unngå å se, men likevel, en tragisk start på tiåret. Tiåret hvor vi for første gang skal oppleve 0 døde i løpet av et helt år, om alt går som det skal. 

 

DSB og lokale brannvesenet gjør en god jobb, og vi i Norsk Brannvern besøker 100 000 boenheter årlig i samarbeid med borettslag og sameier. Vi avholder øvelser, kurs, monterer brannalarmanlegg og bidrar til bedre brannvernlederarbeid i norske bedrifter. Kommuner gjør mye, og våre konkurrenter og samarbeidspartnere gjør mye. Uansett, mye mer må gjøres av oss alle. Som våre britiske venners forskning viser «the single most important thing is home visits». Hjemmebesøk med fysisk gjennomgang, test av utstyr, gjennomgang av rømningsveier og litt rådgivning. Slike besøk gir 18 ganger mindre sannsynlighet for en alvorlig brann i boenheten påfølgende år. La oss besøke flere! Alle som jobber med brannvern vet hvem som trenger besøk aller mest. Ja, alle må sørge for seg og sine nære, men dessverre er det ikke den «vanlige A4-nordmannen» som omkommer oftest i brann. 

 

Hos særskilte risikogrupper som eldre, rusavhengige og personer med psykiske problemer er der vi opplever klart flest dødsbranner. Disse må vi sammen sørge for at får besøk, får rett veiledning, samt at de får montert opp utstyr slik at vi kan unngå dødsbrannene.
En god start er derfor å besøke disse personene og om ikke annet, sørge for at alle har god brannvarsling. 

 

Tidlig varsling redder liv, men likevel sover nesten en halv million uten fungerende røykvarsler hver natt. La oss få besøkt flere, samt få på plass tidlig varsling til alle de kommende to årene. Deretter kan vi montere automatiske slukkeanlegg, gi mer informasjon og rådgiving, samt diskutere kommuners ansvar for å tilrettelegge for spesielt trengende neste år eller året etter det. Men i år vi få besøkt flere, og få opp bedre brannvarsling. Som et steg 1 i å få flere til å gå over egen og andres brannsikkerhet, ønsker vi å sette i gang noen konkurranser fra og med april, hvor de som tar seg tiden til å besøke mange for å hjelpe til med brannsikkerheten, og i hovedsak brannvarsling, vil kunne få /vinne premier. 

 

Vi er litt usikre på hva vi bør ha som premier, så nå i januar og februar 2020 ber vi om innspill til dette via våre sosiale medier. Den 10.mars vil første konkurranser utlyses. Forhåpentligvis vil vi kunne foreta enkle brannvernrunder i tusenvis av hjem basert på Deres gode innspill, og vi deler gjerne ut noen skikkelig bra premier til de som bidrar! Kom med forslag her. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Petter L. Mathisen 

Prosjektleder 0 døde i brann 2025 

Norsk Brannvern AS

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Har du forslag til premier? Kom gjerne med innspill:

Røykvarslerens dag – 1. desember

Røykvarslerens dag – 1. desember

Test røykvarsleren og bytt batteri

Mange av boligbrannene i Norge oppstår om vinteren, og desember er statistisk sett en  måned hvor det oppstår mange branner og at flest omkommer i brann.

1. desember er røykvarslerens dag. Dette er dagen for å bytte batteri i røykvarsleren.
Vi i Norsk Brannvern anbefaler alle å bytte batteriene i røykvarslerne sine i dag.

I de kalde vintermånedene bruker vi mer elektrisk utstyr, levende lys og vi fyrer i peisen. Dette fører til forhøyet risiko for brann.

I “Forskrift om brannforebygging” står det:

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

 

 

Les også: Krav i boliger

 

Se flere opplæringsfilmer her

Last ned vår huskeliste for egenkontroll av brannsikkerheten

Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

Krav til kurs og opplæring?

Vi opplever at mange av våre kunder er usikre når det gjelder krav til kursing og opplæring. 
I denne artikkelen har vi samlet utdrag fra lover og forskrifter for å gjøre det enklest mulig for deg.

Forskrift om brannforebygging

I veiledningen til “Forskrift om brannforebygging” står det blant annet:

Hvordan gjennomføre systematisk sikkerhetsarbeid? 

Plikten til systematisk sikkerhetsarbeid fastsetter kravene til systematikk i sikkerhetsarbeidet, og den bestemmer hva arbeidet som et minimum skal omfatte. 

Den faste strukturen i sikkerhetsarbeidet skal bestå av mål, planer, tiltak og rutiner. Strukturen skal sikre at arbeidet gjennomføres konsekvent, og hindre at det oppstår tilfeldige mangler ved brannsikkerheten. Det er et generelt krav at sikkerhetsarbeidet sikrer at de alminnelige pliktene til å forebygge brann i byggverk blir oppfylt. Se veiledningen til § 11 i forskriften for en beskrivelse av disse pliktene. 

Virksomheten må i tillegg iverksette rutiner som sikrer kunnskap og kompetanse om brann i byggverket, og som legger til rette for brannsikker atferd hos de ansatte og andre som oppholder seg i byggverket. Rutinene må minst avklare og sikre kunnskap om ansvarsforholdene før og under brann, og dessuten fastsette og formidle instruks for varsling, evakuering/redning og slokking (branninstruks).

Det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte. Omfang, innhold og antall brannøvelser vil variere og må tilpasses i forhold til kompleksitet, oversiktlighet osv. Et eksempel kan være sykehus som må gjennomføre både teoretiske og praktiske øvelser og opplæring for sine ansatte. I praksis vil de måtte gjennomføre mange forskjellige øvelser og opplæringsmoduler, da de ansatte har mange ulike roller i en brannsituasjon. Det er ikke tilstrekkelig at rutinene blir utarbeidet og formidlet i virksomheten. Det er en uttrykkelig plikt til å sørge for at rutinene faktisk blir iverksatt.

 

Brann- og eksplosjonsvernloven

I kapittel 4 i “Brann- og eksplosjonsvernloven” står det følgende:

§ 19.Sikkerhet i virksomhet

Virksomheter skal sørge for at sikkerheten i forhold til brann, eksplosjon, håndtering av farlig stoff og transport av farlig gods på veg og jernbane blir ivaretatt på en forsvarlig måte. 

Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle virksomhetens faser, herunder planlegging, prosjektering, etablering, drift og avvikling. 

Virksomheter skal gjøre arbeidstakere og andre som utfører oppgaver i eller på vegne av virksomheten kjent med plikten i henhold til § 25 i denne loven. 

Virksomheten skal gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved ulykker. Plikten til å sørge for at sikkerheten i virksomheten blir ivaretatt ligger hos ledelsen.

For å kunne sikre at en følger ovennevnte er det vesentlig at det gjennomføres grundig opplæring og øvelser.

 

Internkontrollforskriften

I paragraf 5 i Internkontrollforskriften finner vi følgende: 

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Som vi kan se i punkt 2, så skal det sørges for at det er tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet. 

Meld deg på Norsk Brannverns nyhetsbrev

* indicates required

Tilbyr en rekke kurs

Norsk Brannvern tilbyr skreddersydde kurs til privatkunder, bedrifter og boligsameier.
All erfaring tilsier at personer som har gjennomført enkel opplæring innen brannsikkerhet vil ha en mye større mulighet til å handle riktig ved en eventuell brann.

Ny avdeling i Kristiansand!

Ny avdeling i Kristiansand!

Etablering av ny avdeling

Norsk Brannvern har den siste tiden fått mange forespørsler fra Sørlandet. Vi har derfor etablert en ny avdeling i solfylte Kristiansand. Før oppstart har vi kommunisert med brannvesenet for å melde vår ankomst, uten at dette på noen måte er obligatorisk.
Dog jobber vi i bransjen ikke alltid likt med brannforebygging, så fint å vite hva brannvesenet i den enkelte by vektlegger. Forskrift om brannforebygging omtaler viktigheten av et bredt samarbeid for best mulig brannsikkerhet. Vi gleder oss til å starte og er sikre på at også nyetablering av vårt virke vil ha en positiv effekt på brannsikkerheten.

Våre første dager i Kristiansand har vært svært lovende. Vi har vært innom Ole Fritjof Godtfredsen i Sørlandet boligbyggelag (SBBL) for å fortelle hvordan vi jobber med brannsikkerhet i boligsammenslutninger. Norsk Brannvern hjelper over 1500 borettslag og sameier med deres systematiske brannsikkerhetsarbeid, og vi er sikre på at også dette er et behov i Kristiansand. Ofte er styrene ikke klar over hvilke ansvar de har, og hvordan de konkret kan- og bør jobbe med brannsikkerhetsarbeid. Det er derfor kjærkomment for de fleste at vi i Norsk Brannvern tilbyr gratis opplæringsmøter og informasjon til styrer som ønsker dette.

Kostnadsfri opplæring

Les mer om brannsikring av borettslag og sameier, samt bestill en kostnadsfri opplæring av deres styre.

Vi har også vært i dialog med flere store eiendomsbesittere som ser på mulighetene for et samarbeid om lovpålagt systematisk brannvern, krav til fysiske kontroller av installasjoner og utstyr, samt hvordan vi kan bistå for å sørge for at brannsikkerheten i Deres bygg er god i tiden som kommer. Vi har fått en positiv og konstruktiv tone, og gleder oss til fortsettelsen når de nå vil gi oss tilgang på noe eiendomsmasse for å «prøve oss ut».

Norsk Brannvern har etablert et foreløpig kontor på Ægirs vei 10, 4632 Kristiansand. Det vil ikke være bemannet til enhver tid, så har du spørsmål eller ønsker et møte er det best om man kontakter vår ansvarlige person i området, Espen Flaa Nilsen.

Bor du i, eller i nærheten av Kristiansand, vet du herved at det en ny fremadstormende brannforebygger i byen, som har målsetning om 0 døde i brann i dette landet, allerede i 2025.

Brannsikkerhet – Er bygget ditt forskriftsmessig sikret?

Brannsikkerhet – Er bygget ditt forskriftsmessig sikret?

Som eier og forvalter av et bygg, er du også ansvarlig for brannsikkerheten.
Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård eller lignende, skal sette seg inn i kravene som stilles når det gjelder brannsikkerhet.

 

Organisatoriske og tekniske tiltak

Hvordan brannsikkerheten er bygget opp, kan vi dele opp i organisatoriske og tekniske tiltak. Disse avhenger som oftest av hverandre. Et eksempel på dette er at dersom man installerer brannalarmanlegg (teknisk tiltak), så må man også ha et organisatorisk tiltak i form av en vedlikeholdsavtale og årlig service for at dette skal kunne fortsette å være et godt brannsikkerhetstiltak i fremtiden. I tillegg må rednings- og beredskapsplaner være på plass for å sikre effektiv rømning av bygget dersom alarmen går.

Det samme er det for eksempel med manuelt slokkeutstyr. Å montere håndslokkere på sentrale plasser i et bygg er et godt teknisk tiltak, men dersom dette ble gjort for 15 år siden og du ikke har hatt organisatoriske tiltak i tillegg, vil det ikke ta lang tid før dette tekniske tiltaket ikke lenger fungerer tilstrekkelig og slik det var planlagt. Her vil organisatoriske tiltak være blant annet jevnlig ettersyn, årlig kontroll av kompetent personell og service når slokkerne går ut på dato. I tillegg er det viktig med brannøvelser. Dersom du eller andre ansatte ikke vet hvordan de skal bruke slokkeutstyret hvis det først oppstår en brann, er ikke dette mye til hjelp.

 

Huskeliste til eier – organisatoriske tiltak

Dette er ting som skal dokumenteres skriftlig og bør derfor være i en fysisk perm eller enda enklere – digitalt i feks vårt webbaserte HMS-system Byggtek.

 • Forefinnes noe dokumentasjon på byggets branntekniske tilstand? Et brannteknisk konsept?
 • Forefinnes service- og kontrollavtaler på alle tekniske tiltak, og er dette gjennomført? (El-kontroll, nødlys, alarmanlegg, sprinkler, vanntåke, røykluker, trykksettingsvifter, branngardiner osv). Har eier definert et mål for sitt brannsikkerhetsarbeid? Er organiseringen av ansvaret tydeliggjort skriftlig (både forebyggende og ved hendelse)?
 • Er det rutiner for opplæring av ansatte/ brukere, og hvordan dokumenteres dette?
 • Hvilke rutiner forefinnes for eget ettersyn, kontroll, vedlikehold og service?
 • Foreligger et avvikssystem, og hvordan fungerer dette ved organisatoriske og tekniske avvik?
 • Er det utarbeidet er risikoanalyse med handlingsplan for bygget? Hva er status nå?
 • Hvilke rutiner foreligger for arbeidere i bygget ref. «varme arbeider» og hulltaking?
 • Foreligger samarbeidsavtaler med tilstøtende eiere/bygg? Er koordinering vurdert?
 • Foreligger både generell og eventuelt tilpassede branninstrukser for bygget? Hvem gjør hva ved brann? Foreligger branntekniske tegninger på bygget? Hvor ofte, og hvem foretar en internrevisjon av HMS/ brannpermen? Fungerer alt som forutsatt? Forefinnes dokumentasjon på utført tilsyn siste år, eller er det annen dokumentasjon som er relevant? Da må dette også tas med inn i «HMS/ brannpermen» til den enkelte eier.

 

Huskeliste til eier – tekniske tiltak

Dette skal rutinemessig ettersees av eier eller representant for eier, samt vedlikeholdes av kompetent person jevnlig, avhengig av type, tilstand, risikovurdering og den enkelte standard som følges

 • Utvendige forhold ok? Herunder tilkomst brannvesenet, brannkummer, hydranter osv. lett tilgjengelig?
 • Oppmøteplass ved brann merket?
 • Brannvegger/brannskiller intakte?
 • Branndører ok? Er det rett klassifisering på dør, tette karmer, fungerer dørmagnet osv?
 • Rømningsveier ok? Ryddige, godt merket, bra opplyst osv. Hva skjer med heisen ved brann?
 • Nødlys ok? Lyser markeringslys konstant, og indikerer ledelys at disse er i funksjon?
 • Røykventilasjon ok? Herunder også trykksetting og annet som har med trykkregulering og gjøre.
 • Sprinkler ok?
 • Brannalarmanlegg ok?
 • Slokkeapparater ok?
 • Brannslanger ok?
 • Piper og ildsteder ok?
 • Andre branntekniske installasjoner og utstyr som er i bygget (gasslokkeanlegg, frityrslokkeanlegg, vanntåke, slokkemateriell for industrivern osv.)

 

Ulike bygg

Det er stor forskjell på bygg. Mål for brannsikkerhetsarbeidet, rutiner i forbindelse med organisatoriske og tekniske tiltak, hyppighet av brann- og evakueringsøvelser, hvilken forskrift et bygg er bygget etter, brannteknisk konsept osv. er sjelden det samme i ulike bygg.

I tillegg til dette, er enkelte bygg definert som særskilte brannobjekter.
Et særskilt brannobjekt vil si bygg, tunneler, områder, virksomheter og lignende, hvor en brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor en brann kan føre til store skader på helse og miljø, samt materielle verdier.
I særskilte brannobjekter er det spesielle krav.

Ingen bygg er like!
Ta kontakt med en av våre branntekniske rådgivere for å skreddersy en løsning som passer ditt bygg.

Les mer om hva vi kan tilby innen brannsikring av næringseiendommer her.

 

Huskeliste for egenkontroll av brannsikkerheten

Huskeliste for egenkontroll av brannsikkerheten

Huskeliste for egenkontroll av brannsikkerheten

For å minimere risikoen for et branntilløp, er det lurt å gjennomføre egenkontroller. Her har vi listet opp ulike ting du bør huske for å ivareta brannsikkerheten.

Hver kveld

Hver måned

Hvert kvartal

Hvert år

Hvert 5. år

Hvert 10. år

Last ned som PDF

Last ned huskelisten som en utskriftbar PDF-fil som kan henges opp.

Del denne artikkelen

Share on facebook
Del på Facebook
Share on twitter
Del på Twitter
Share on linkedin
Del på Linkdin
Share on pinterest
Del på Pinterest

Legg igjen kommentar

Oppretthold sikkerheten for de eldre!

Oppretthold sikkerheten for de eldre!

Oppretthold sikkerheten for de eldre!

NAV ønsker å fjerne ordningen med gratis komfyrvakter til utsatte risikogrupper. Det høres ikke gjennomtenkt ut.

 

Våre ansatte brannforebyggere besøker tusenvis av boenheter hver måned, og vi er trolig den aktøren i Norge som jobber mest med forebygging i private hjem. På oppdrag fra styret i  borettslag og sameier dokumenterer vi status, samt gir råd om hvordan den enkelte kan brannsikre seg best mulig.

Hver dag er det omkring 60 branntilløp i dette landet, hvorav komfyren ligger øverst på listen for «arnested». Altså er komfyren det stedet vi tilbereder flest branner. Vi anbefaler ofte eldre om å kontakte Nav eller sin lokale hjelpemiddelsentral for å få montert nettopp komfyrvakter. Det samme gjelder der beboere har nedsatt hørsel. Hjelpemiddelsentralen har gode røykvarslere som både tilrettelegger for vibrasjon under hodeputen, og optisk varsling ved at en lampe, eller en bjørn starter å blinke. Dette er livsnødvendige tiltak, og redder liv.

I 2018 hadde vi en økning i antall omkomne. Flesteparten av de som dør i brann er over 70 år.

Vi i Norsk Brannvern har et mål om 0 døde i brann innen 2025. Trenden på antall omkomne har vært positiv i mange år nå, men dette målet klarer vi ikke alene. Vi er derfor svært kritiske til dette forslaget om å fjerne ordningen om komfyrvakter. I vår verden ville vi heller tilført hjelpemiddelsentralen mer ressurser som kan benyttes på de mest utsatte risikogruppene. Mobile vanntåkenanlegg skulle gjerne vært tilgjengelig i flere kommuner, samt fokus på nok brannsikkerhetsutstyr slik at de av oss som er mest utsatt for brann, får det de trenger for å overleve.

En komfyrvakt koster snaut 5000,- kr der vår elektroavdeling ettermonterer dette. De utsatte risikogruppene er ikke nødvendigvis de som har best økonomi i samfunnet. La oss ikke få et økonomisk skille på brannsikkerheten. Vær derfor fornuftige Nav, ikke ta bort et beviselig bra brannforebyggende tiltak!

 

Petter L Mathisen

Partner, Norsk Brannvern As

Dato: 20.2.2019

Trygg lading av elbil

Trygg lading av elbil

Trygg lading av elbil

De fleste elbileiere lader bilen fra vanlige stikkontakter hjemme. Slik forebygger du overbelastning og brann i det elektriske anlegget hjemme.

 

Uvettig lading av el-biler kan skape brannfeller grunnet varmgang i stikkontakten. De nye elbilene har oftest en ladekabel med en tilhørende boks som veier 2-3 kg. Boksen sørger for å begrense ladestrømmen slik at den ikke
overstiger det stikkontakten tåler. Dersom du lader din elbil med en slik type lader, er det viktig at du monterer en kurv eller krok som kan ta belastningen av boksens vekt.

Hvis boksen kun henger fra veggen slik at all belastningen av vekten henger i selve strømuttaket, fører dette til påkjenninger på kontakten og vil kunne føre til varmgang.
Husk å jevnlig kontrollere stikkontakten for skader eller misfarging forårsaket av varmgang.

En bedre løsning for lading av moderne biler er ved å benytte det som heter Mode
3. Ved denne løsningen monteres det en styringsboks på veggen. Kontakten som benyttes er beregnet for lading av elbiler og klarer å håndtere denne belastningen på en god måte. 

 

Elbil i borettslag/sameier

For borettslag og sameier er det veldig viktig å vurdere det elektriske anlegget og dets kapasitet i forkant av at det monteres ladeuttak for elbilder. Norsk Brannvern er registrert elektroinstallatør og vår elektroavdeling kartlegger ofte hva kapasitetsbehovet er og hva slags utstyr som er nødvendig for å sikre trygg lading i fellesgarasjer.

Enkelte steder er tilgjengelig effekt ofte mindre enn behovet. Da er det mulig å montere utstyr som fordele ladeeffekt og ladetid. På denne måten er det mulig at mange biler står til lading uten at det elektriske anlegget overbelastes og sikringene går. Dersom ønskelig, kan man også integrere betalingsløsninger for bruk av ladestasjonene.

 

Har du behov for prosjektering og montering av ladestasjoner, eller ønsker mer informasjon?

 

Kontakt oss

Velg optiske røykvarslere

Velg optiske røykvarslere

Velg optiske røykvarslere

Røykvarslere redder liv hvert år. Tidlig varsling er et av de viktigste tiltakene for å unngå brann. Dersom du har tidlig varsling får du mulighet til å slokke et branntilløp innen ditt hjem blir røyklagt og i verste fall brenner ned.

Det finnes i hovedsak 2 forskjellig typer røykvarslere. Dette er ioniske og optiske røykvarslere. Begge detekterer røyk, men de oppdager brannen på ulike måter.

Branner i boliger starter oftest som ulmebranner. Dette vil si at brannen utvikler seg sakte med lite flammer, men derimot med en kald og veldig giftig røyk med store partikler. En optisk røykvarsler merker disse større partiklene raskere enn en ionisk røykvarsler, og derfor er sjansen større for at du blir varslet tidlig dersom du har optiske røykvarslere i ditt hjem.

Seriekoblede varslere

Å ha seriekoblede varslere som kommuniserer med hverandre, er alltid lurt. Dette gjør at du får tidlig varsling dersom det brenner i en annen del av din bolig enn der du befinner deg. Brenner det for eksempel i første etasje mens du ligger og sover om natten i tredje etasje, kan det å ha seriekoblede varslere være helt avgjørende for om du oppdager et branntilløp i tide.

Norsk Brannvern fører en rekke modeller av ulike røykvarslere.
I vår nettbutikk finner du våre mest solgte varianter.

Ønsker din boligsammenslutning å gå til anskaffelse av røykvarslere, er våre teknikere vant med å gjennomføre slike oppdrag. Kontakt oss gjerne for å få et godt tilbud på røykvarslere ferdig montert i tak i deres borettslag/sameie.

For mer informasjon, ta gjerne en titt på vår informasjonsfilm om varsling nedenfor.
Her går vi igjennom ulike typer detektorer, og alt fra enkeltstående røykvarslere til fulldekkende brannalarmanlegg.

 

Har du behov for en branningeniør?

Har du behov for en branningeniør?

Kan du dokumentere at brannsikkerheten i ditt bygg er oppgradert iht “Forskrift om brannforebygging”? – Våre ingeniører kan bistå deg!

 

Brannteknisk tilstandsanalyse

 

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk. De mest relevante branntekniske kravene til eier er som følger:

«Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket».

«Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt».

«Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler».

«En virksomhet som eier et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann».

10 «En virksomhet som eier et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 4 til § 9 er oppfylt».

 

Brannteknisk tilstandsanalyse er “byggets EU-kontroll”.

Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

Vår avdeling utfører flere typer tjenester for å hjelpe eier i å kartlegge branntekniske krav til deres byggverk. Vi kan blant annet tilby risikovurderinger, brannteknisk konsept (nye bygg) og brannteknisk tilstandsanalyse (eldre bygg). Eier skal ifølge Forskrift om brannforebygging kjenne kravene til bygget og oppgradere sikkerhetsnivået i bygget til nyere byggeforskrifter.

Vår branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til byggverket og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10).

 

Tilstandsrapport etter denne anvisningen tilfredsstiller analysenivå 1 i NS 3424.

   

 

For mer informasjon, ta kontakt med vår avdelingsleder Andreas Gulbrandsen.

andreas.g@norskbrannvern.no

For et konkret tilbud eller en uforpliktende befaring av ditt bygg, benytt vårt kontaktskjema.

Kontaktskjema ingeniør

Øv på brann hjemme – gjennomfør brannøvelse

Øv på brann hjemme – gjennomfør brannøvelse

Når en brann oppstår i en bolig, tar det ofte under 5 minutter før det er overtent. Da gjelder det å kunne redde deg selv og andre raskt ut i sikkerhet.

Øvelse gjør mester, dette gjelder også brann. Vi anbefaler at alle gjennomfører brannøvelse i egen bolig minst én gang årlig.

Kan være lurt med enkle regler

For at du skal handle riktig ved en brann, kan det være lurt med enkle regler som er lette å huske og følge. Mindre barn må ha hjelp til å komme seg ut dersom det brenner. Eldre barn kan ved hjelp av øvelse lære seg riktige rutiner ved evakuering.Voksne bør avtale hvem som skal ta seg av hvilket barn dersom de ikke er gamle nok til å evakuere på egenhånd.

Snakk med barna om brannøvelsen

Enkelte barn synes det er skummelt å snakke om brann, men ikke utsett brannøvelsen.
Jevnlige øvelser kan bidra til at barna føler seg tryggere. Da vet de hvordan de skal opptre dersom brannalarmen starter. Snakk med barna om hvorfor det er viktig med brannøvelse, og hva det betyr dersom røykvarsleren går i alarm.

Møteplass

Husk å definere et oppmøtested ved evakuering. Oppmøtestedet må være plassert slik at det er i trygg avstand fra din bolig dersom det skulle brenne og at en ikke står i veien for eventuelle utrykningskjøretøy. Alle skal kjenne til oppmøtestedet og møtes der så raskt som mulig i en nødssituasjon

Varsle, redde, slokke

Ved en brann, er dette 3 ord som bør sitte spikret i minnet.

VARSLE de som er i fare. Bruk stemmen og ring brannvesen på nødnummer 110.
REDD deg selv og andre ut av boligen. Pass på at alle kommer seg raskt ut til oppmøtested.
SLOKK med håndslokker/brannslange eller forsøk å kvele ilden. Ikke utsett deg selv for røyk eller annen fare.

Rekkefølgen du utfører disse punktene må du selv avgjøre ut i fra aktuell situasjon. 

Brannøvelse

Bilde fra en avholdt slokkeøvelse. Her demonstreres bruken av et brannteppe.

Skreddersydde løsninger

Norsk Brannvern holder ukentlig både evakueringsøvelser og slokkeøvelser.
Når gjennomførte du sist en brannøvelse på din arbeidsplass eller borettslag?

Vi er vant med å skreddersy løsninger som dekker kundens ønsker og behov.
Har du spørsmål om brannøvelse eller ønsker bistand gjennomføring?

Nå oss på en av følgende måter:

Kontaktskjema Norsk Brannvern   post@norskbrannvern.no   Ring Norsk Brannvern

Russlandbesøk

Russlandbesøk

Denne uka har noen av våre representanter vært ute internasjonalt og besøkt utdanningsinstitusjoner, brannvesen og fått impulser fra selveste Russland. Med 150 000 000 innbyggere og begrenset økonomi er situasjonen utfordrende for de som jobber innenfor vårt fagfelt i dette området.

Denne gangen gikk ferden til Krasnodar, et område sør i Russland. Vi var rundt hos både bedrifter og privatpersoner og oppdaget de samme utfordringene i dette landet som vi har her hjemme i Norge. Folk var dog overaskende opplyste i forhold til at de burde ha denne type installasjoner i sine hjem og på arbeidsplassen. Men som vi vet går det ofte i glemmeboken i en hektisk hverdag og blir nedprioritert hos mange grunnet begrenset økonomi.

Norsk Brannvern holder foredrag om våre erfaringer innen systematisk arbeid med brannsikkerhet.

Vi fikk snakket om våre egne erfaringer her fra Norge, samt at vi fikk lære hvordan de arbeider med brannsikkerhet i Russland. Foredraget ble holdt på engelsk i tillegg til at det var tolk tilstede.

Det var mye av de samme utfordringene som vi er vant med her hjemme. Her ser vi to gamle, utgåtte håndslokkere på et kjøpesenter vi besøkte. Disse var verken skiltet eller fast montert på vegg.

 

Tidligere har vi vært hos London Fire Brigade og utvekslet kunnskap og erfaringer.
Les mer om vårt besøk i London her.

 

Røykvarslerens dag – 1. desember

Røykvarslerens dag – 1. desember

Test røykvarsleren og bytt batteri

Mange av boligbrannene i Norge oppstår om vinteren, og desember er statistisk sett en  måned hvor det oppstår mange branner og at flest omkommer i brann.

1. desember er røykvarslerens dag. Dette er dagen for å bytte batteri i røykvarsleren.
Vi i Norsk Brannvern anbefaler alle å bytte batteriene i røykvarslerne sine i dag.

I de kalde vintermånedene bruker vi mer elektrisk utstyr, levende lys og vi fyrer i peisen. Dette fører til forhøyet risiko for brann.

I “Forskrift om brannforebygging” står det:

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

 

Les også: Krav i boliger

 

 

Tips for å unngå tørrkok

Tips for å unngå tørrkok

Tørrkok

Oslo brann- og redningsetat melder om ekstremt høyt antall utrykninger i forbindelse med tørrkok i september måned.

Historien er en klassiker. Du har vært ute på byen, og kommer hjem i de sene nattetimer. Før du legger deg, skal du bare ha noe nattmat. Mange velger da å slenge en pizza i ovnen, eller varme noe i kjelen eller stekepanna.

Mens du venter på at maten skal bli ferdig, setter du deg i sofaen for å slappe av litt.

Da er det gjort.

 

Tips for å unngå tørrkok

 • Ikke lag varm mat når du kommer hjem etter å ha vært på byen.
  Lag deg en brødskive eller kjøp varm mat på vei hjem.

 

 • Ha komfyrvakt montert. Med en komfyrvakt skrur komfyren seg av innen ditt hjem blir røyklagt og i verste fall brenner ned.

 

 • Ha røykvarslere plassert flere steder i din boenhet. 
  Minimumskravet til røykvarslere finner du her, men vi anbefaler å ha røykvarslere på alle lukkede rom.

 

 • Test røykvarslerne dine jevnlig, slik at du vet at de fungerer. Husk at røykvarslere bør byttes ut etter 10 år. 

 

 • Skulle det først skje et uhell, hold deg unna brannrøyken. Ikke røm ut i brannrøyk.