fbpx

Bygnings­tekniske utbed­ringer

Er Deres brannceller tette?

Norsk Brannvern har internt, og via samarbeidspartnere, mulighet til å oppgradere alle bygg på det branntekniske.

Ofte trengs det branntetting i eldre bygg. Både gamle dører, rørgjennomføringer, settninger i bygg, ventilasjonskanaler osv vil gi svekkede eller ubrukelige brannceller.

Eiers ansvar i eksisterende bygg presiseres i Forskrift om brannforebygging §8. Eiers ansvars, både for opprettholdelsen av det branntekniske, samt krav til oppgradering «innenfor en økonomisk forsvarlig ramme», er vektlagt. Ta kontakt med oss i dag for å få en av våre branntekniske rådgivere eller ingeniører til å foreta en gjennomgang.

Branntetting

Gjennomføringer av kabeler, rør og ventilasjonskanaler øker risikoen for spredning av brann og røyk. Det er særdeles viktig at gjennomføringer branntettes med godkjente produkter som er testet og brannkvalifiserte.

Vi sammen med våre samarbeidspartnere leverer og monterer branntetting med bl.a.:

 • Fugemasse
 • Gipsmørtel
 • Rørmansjetter for PVC-rør
 • Ettertrekkssystemer for kabel
 • Brannplater
 • Steinull

Branndører

Norsk Brannvern kan tilby alle typer branndører. Branndører til alle risikoklasser og brannklasser, samt inspeksjonsluker med og uten brannkrav.

Vi leverer og monterer:

 • Ytterdører
 • Innerdører
 • Entredører
 • Terrassedører
 • Svalgangsdører
 • Leilighetsdører til borettslag og sameier

Dører i gamle bygårder ønskes gjerne utført med samme stil som i byggeåret. Disse kan leveres som tilnærmet lik eller kopi. Dører kan leveres med eller uten glass i dørblader og overfelt.

Brannisolering

Norsk Brannvern tilbyr brannisolering av bærende stålkonstruksjoner. Uisolert bærende stål har ingen brannklasse slik at bærende stål må brannisoleres med godkjent produkt. Vi brannisolerer med bl.a. steinull, brannmaling og harde plater.

Trenger du beregninger av brannmotstand innenfor R30 – R240 ta kontakt med oss allerede under prosjekteringen. R30 betyr at stålet skal tåle/ opprettholde bæreevnen etter en brann i 30 minutter med temperatur på opptil 849 grader. Og når vi vet at stålet får mindre bæreevne under høye temperaturer, er brannisolering nødvending i mange byggkonstruksjoner.

Brannglass

Norsk Brannvern tilbyr alle typer brannglass. Via samarbeidspartnere har vi de beste kvalitetsprodukter fra flere ledende produsenter av brannglass i både Norge og utlandet. Vi tilbyr brannvinduer i brannskillende konstruksjoner samt vinduer i innvendig hjørne på grunn av brannsmitte.