fbpx

Brann­vern­leder­bistand

Er du sikker på at bedriften din ønsker å bruke interne ressurser til denne oppgaven?

Norsk Brannvern er en totalleverandør innenfor dette området. Vi har spesialutdannende folk som handlekraftig kan skreddersy og utføre dette arbeidet. Vi er en effektiv samarbeidspartner, som gjør det som skal til for at kravene i brannforskriftene oppfylles.

Brannvernleder har blant annet ansvaret for følgende oppgaver:

  • Påse at brannvernpermen er ajourført til enhver tid, (oppdaterte avtaleforhold og dokumentasjon ihht. gjeldende regelverk).
  • Sørge for at det blir gjennomført sertifisert service på brannvarslingsanlegg, markeringslys / ledelys, brannslukningsutstyr osv.
  • Sjekke at orienteringsplaner / branntegninger – merking av rømning til samlingspunkt osv. er i orden.
  • Kvartalsvise brannvernrunder.
  • Avholde jevnlig brannøvelser for de ansatte / personell i bygningsmassen.
  • Gå brannvernrunden med nyansatte.
  • Avholde møter med eventuelt branntilsyn.